Home 2016

Magazines

TvZ magazine nr. 5, 2016

Dossier De oudere in het ziekenhuis | Interview Lisette Schoonhoven,Professor of Nursing in Engeland  | Voeding bij kanker | Symposium De verpleegkundige en transmurale zorg | Angst bij kanker | Wat is het effect van het mobiliseren van oudere patiënten | Nieuwe rubriek: de student

TvZ magazine nr. 4, 2016

Dossier Ethiek en zorgtechnologie | Interview met hoogleraar Verplegingswetenschap Tiny Jaarsma | Anna Poot, 40 jaar werkzaam in de psychiatrie  | De verpleegkundige beroepen, hoe nu verder? | Implementatie van beeldschermzorg | Lerende teams in de ouderenzorg | Familiegerichte zorg