Home Magazine

Magazine

Onderzoek | Zelfmanagement bevorderen met klinisch leiderschap

Hoe passen verpleegkundigen leiderschap toe bij bevordering van zelfmanagement van ziekenhuispatiënten?

Risicovol beleid in reactie op schaarste

De klassieke beleidsreacties op schaarste in de zorg hebben opmerkelijke gevolgen voor het maatschappelijk beeld en de waardering van het verpleegkundig beroep.

Column Corien Harder | Stap naar voren

Handjes, handjes, handjes… Als ik politici en bestuurders moet geloven, is dat wat er nodig is in de zorg. Toegegeven: de honderden vacatures samen met het hoge ziekteverzuim vormen een megagroot probleem.

Proefschriften | Een actueel proefschrift uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Corien Eeltink over Maligniteit en seksualiteit.

Uitgelicht | Van ic naar verpleegafdeling

Met deze studie onderzochten verpleegkundigen welke ervaringen en behoeften de naasten van ic-patiënten hebben tijdens de transitie van een intensive care-unit naar een verpleegafdeling.

Student | Een pneumonie bij stroke-patiënten

Tessa van Zijl onderzocht in 2021 voor haar afstudeerscriptie verpleegkundige interventies om de kans op een pneumonie te verkleinen bij stroke-patiënten.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Doe je zegje

Zelf beslissen, meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen, oftewel professionele zeggenschap, is nog geen gemeengoed onder verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Kim de Groot over hoe de kwaliteit van elektronische verslaglegging door verpleegkundigen en verzorgenden kan verbeteren in de wijkverpleging, verpleeghuizen, ziekenhuizen en ggz. 

Uitgelicht | Familieparticipatie op de ic

Met deze studie wilde men inzicht krijgen in het identificeren van behoeften, percepties, voorkeuren en voorwaarden voor familieparticipatie in de essentiële zorg voor de ic-patiënt, vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en zorgverleners, zoals ic-verpleegkundigen, verpleegassistenten, artsen en fysiotherapeuten.

Dossier Zelfdoding | Training in preventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de Nederlandse organisatie voor preventie van suïcide. De missie: een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. 113 Zelfmoordpreventie heeft een training in suïcidepreventie ontwikkeld voor zorgverleners.