Home Magazine

Magazine

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Paul Doedens 'Invloed van verpleegkundigen op separatie'.

Kritisch bekeken | De invloed van betrokken mantelzorgers

Met deze studie werd onderzocht wat de invloed is van betrokken mantelzorgers in het ziekenhuis op de samenwerking met verpleegkundigen, stressklachten, de kwaliteit van zorg en het contact met de patiënten en hun families.

Student | Geraakt door de Covid-19-pandemie

Demi van den Broek onderzocht de ervaringen met werken tijdens de Covid-19-pandemie. Dat deed ze bij verpleegkundigen van Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie-volwassenen groep 1 en 2 van Reinier van Arkel.

Kritisch bekeken | Rebels verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundig leiderschap is belangrijk om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren, maar soms zitten de regels hierbij in de weg en daagt het de verpleegkundige uit tot rebels leiderschap. Deze studie onderzocht de theoretische concepten om inzicht te geven in het rebels leiderschap. 

De Meetlat | Cross-sectioneel onderzoek

Bij cross-sectioneel onderzoek worden de risicofactor en de uitkomst tegelijkertijd gemeten. Het belangrijkste voordeel is dat de kosten relatief laag zijn.

Dossier Safety-II | Safety-II: een incidentonderzoek

Hoe wordt een incident in de gezondheidszorg geanalyseerd aan de hand van het Safety-II-gedachtegoed? Een casus maakt dit concreet.

Interview | Evelyn Finnema over professionele betrokkenheid

Evelyn Finnema ijvert voor een nieuwe definitie van verpleegkunde. Niet de uitvoering van handelingen moet de basis zijn, maar het contact met de cliënt.

Dossier Safety II | Ontwikkeling in het denken over patiëntveiligheid

De zogeheten benadering van Safety-I biedt de basis voor patiëntveiligheid. Maar er zitten grenzen aan. Daarom is Safety-II ontstaan: een aanvullende stap.

Dossier Safety-II | Leren van de praktijk van medicatieverificatie

Zorgverleners voeren niet altijd een volledige medicatieverificatie uit bij ziekenhuisontslag van een patiënt. Een Safety-II-onderzoek hiernaar maakt duidelijk waarom het soms wel en soms niet lukt.