Home Magazine

Magazine

Verpleegkundig onderzoek

Student | Interprofessioneel samenwerken

Arianne ten Klooster onderzocht of interprofessionele vaardigheden van artsen en verpleegkundigen werden vergroot door een patiëntbespreking als vorm van werkplekleren te organiseren.
Kwaliteit

Column Jacqueline de Leeuw | Blijf een dier

Leren omgaan met technologieën en (digitale) systemen vraagt veel van zorgverleners.
Verpleegkundig onderzoek

Verplegingswetenschapper en dan?

Het is voor verplegingswetenschappers een uitdaging om te pionieren, professionaliseren, profileren en positioneren. In dit artikel geven zeven ervaren collega’s vier tips.
eHealth / Technologie

TvZ Kennistoets: Videobellen op verpleegafdelingen

Het Amsterdam UMC heeft voor patiënten, familieleden en verpleegkundigen instructiemateriaal ontwikkeld om videogesprekken te initiëren en voeren tijdens een opname op een klinische verpleegafdeling.
Klinisch redeneren

TvZ Kennistoets: Een realistisch perspectief op besluitvorming

Een nieuw model biedt een kapstok bij het denken over en onderwijzen van klinisch redeneren.
Kwaliteit

TvZ Kennistoets: Persoonsgerichte zorg in verpleegkundige leernetwerken

Persoonsgerichte zorg sluit aan bij de persoonlijke behoeften in het dagelijks functioneren van de patiënt als persoon. Verpleegkundigen en verzorgenden willen graag persoonsgericht werken. In dit onderzoek wordt beschreven hoe zij dat doen.
Kwaliteit

Seksualiteit in het verpleeghuis

Het is belangrijk aandacht te hebben voor seksuele behoeften van verpleeghuisbewoners.
Kwaliteit

Hoofdredactioneel | Henk Rosendal: Omdenken

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is wat we geloven. Een rolmodel is belangrijk voor ons. Zo’n persoon is een voorbeeld voor anderen en inspireert.
Verpleegkundig onderzoek

Uitgelicht | Ggz: zorg voor de mond

Deze studie was gericht op het krijgen van inzicht in de attitudes, barrières en behoeften van ggz-verpleegkundigen op het vlak van mondzorg.
Kwaliteit

Dossier Goede voorbeelden V&V | Verpleegkundig specialist een verrijking

Steeds vaker zijn verpleegkundig specialisten actief in de Nederlandse huisartsenpraktijk en de wijkverpleging. Anneke van Vught en Nienke Bleijenberg onderzochten de succesfactoren.