Home Magazine

Magazine

Interview | Jelle Reijngoudt: ‘Beter beeld van de wijk’

Wijkverpleging is complexer en uitdagender dan veel studenten denken. Hbo-v-docent Jelle Reijngoudt wil een realistischer beeld creëren.

Onderzoek | Moreel-ethische dilemma’s bij afzondering

Verpleegkundigen kunnen moreel-ethische dilemma's ervaren bij een patiënt die wordt afgezonderd of gesepareerd. Het botst met de kernwaarden van hun beroep. 

Column Cecile aan de Stegge | Angst voor homoseksualiteit in verpleging onnodig

Dinsdagavond 21 maart, Spui 25. Ik zit in een cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam, waar nieuwe boeken gepresenteerd worden. Vandaag de biografie van Koen Hilberdink over de in 2002 overleden psychoanalyticus en hoogleraar psychiatrie P.C. (Piet) Kuiper.

Onderzoek | Continue professionele ontwikkeling

Een verpleegkundige loopbaan is aan verandering onderhevig. De oorzaken zijn veranderende patiëntenpopulaties, personeelsverloop en technische en wetenschappelijke innovaties. Verpleegkundigen zijn hierdoor genoodzaakt hun kennis- en vaardigheden continu te vernieuwen: continue professionele ontwikkeling.1-2

Anna Reynvaanprijzen

Verplegingswetenschapper Kim de Groot van het Nivel heeft de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gewonnen. Dit is op donderdag 11 mei bekendgemaakt in het Internationaal Theater Amsterdam.

Verbeteren met EBP én Lean

Met evidence-based practice (EBP) onderzoek je of een nieuwe werkwijze bewezen effectief is als oplossing voor een klinische onzekerheid. Maar het uitzoeken in de literatuur alléén is ontoereikend. Hoe zorg je ervoor dat jouw afdelingscollega’s betrokken zijn en op de nieuwe manier gaan werken?

Column Ethiek | Marie-Josée Smits: Zorgtechnologie

De vraag naar zorg neemt toe, vacatures worden niet vervuld. Wat kunnen we doen?

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Harm van Noort over preoperatieve voedingszorg. 

Patiëntenstroom coördineren

Het Radboudumc heeft een centraal overzicht van de beschikbare en bezette bedden dankzij Real Time Demand and Capacity-management. Alle verpleegkundigen zijn getraind in het gebruik van de methodiek.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Zinvolle zorg

Goede zorg is zorg die ertoe doet, veilig is en aansluit aan bij de wens van de patiënt.