Home Magazine

Magazine

Dossier Gepaste zorg | Passende zorg: een introductie

Hoe kunnen verpleegkundigen en verzorgenden eraan bijdragen dat de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit blijft?

Hoofdredactioneel Marian Adriaansen | Brede blik toegewenst

Met het laatste nummer van TvZ dit jaar is de cirkel rond. Als we hadden gedacht in een post-Covid19-jaar een groot deel van de problemen achter ons te zullen laten, zijn we bedrogen uitgkomen.

Dossier Gepaste zorg | Onmisbare rol

Als chief healthcare organisatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit richt Marieke Schuurmans zich op de transitie naar passende zorg.

Onderzoek | Betekenisvolle relaties in de langdurige zorg

Organisatie Laurens stelde zich de vraag hoe ze in de intramurale ouderenzorg naasten positief kan (blijven) betrekken bij de bewoner, zorg en zorglocatie. Het leidde tot de ontwikkeling van een relationeel actiemodel.

Interview Theo van Achterberg | Leren implementeren

Zorgprofessionals passen nieuwe interventies vaak niet toe. De Vlaamse hoogleraar Theo van Achterberg wil dit veranderen en focust zich op implementatie. Het doel: de kwaliteit van zorg verbeteren.

Column Hugo Schalkwijk | Aanloop naar 50 jaar hbo-v

De hbo-v bestaat 50 jaar. De redenen van de totstandkoming van de opleiding waren soms ideologisch. Zo moest de hbo-v de kwaliteit, en daarmee de status, van de verpleegkunde in Nederland verhogen.

Column Ethiek | Marie-Josée Smits: Leefstijl beïnvloeden

Bijna elke zorgorganisatie heeft leefstijlbeleid. Waarom? Een bepaalde leefstijl – roken, bewegen, alcohol, voeding en ontspanning – heeft invloed op de gezondheid.

De Meetlat | Multiple case study

Bij een multiple case study (MCS) wordt een reeks cases vanuit dezelfde onderzoeksvraag systematisch geanalyseerd om zo de vraag te beantwoorden.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Jos Kox over weerbaar en veerkrachtig opleiden. Wat is daarvoor nodig en wat zijn valkuilen?

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Technologie

Dit is alweer het laatste nummer van 2022. Als redactie van het onderzoekskatern zijn wij verheugd dat in ons eerste jaar veel verpleegkundigen en verpleegkundig onderzoekers uit verschillende sectoren de resultaten van hun onderzoeken met de lezers hebben gedeeld.