Home 2020

Magazines

TvZ magazine nr. 5, 2020

Dossier Burgerwetenschap | Interview Marianne Lensink over verpleegkundig toezichthouders | Euthanasie bij dementie | High Riskmedicatie |  Samen werken aan betere indicatiestelling | Verward gedrag | Steun aan ouderen tijdens lockdown | Hoger kennisniveau van patiënten door interactieve app

TvZ magazine nr. 4, 2020

Dossier Lichaam en geest | Interview Désirée Hobbelen over de kansen van technologie | Verpleegkundige is ook een morele professional  | Masteropleiding Critical Care | Verpleegkundige interventies bij geheugen problemen | Palliatieve dementiezorg | Sturen op veranderprocessen | Dwangmaatregelen in de acute GGZ
Dossier Leefstijl | Interview John Taks, bestuurder Diakonessenhuis | Elk zorgteam een kwaliteitsverpleegkundige | Indicatiestelling in de wijkverpleging | Het effect van een gesprekshulpmiddel |  Aandacht voor eten en drinken in de wijkzorg | Voldoende personeel inzetten
Dossier Florence Nightingale | Interview Corinne Ellemeet, tweede kamerlid | Verhalen van mannelijke collega's | Leiderschap: vakkennis en samenwerking | KWIEK, vernieuwend programma 65+'ers | Palliatieve zorg in het onderwijs | Positieve gezondheid

TvZ magazine nr. 1, 2020

Dossier Implementatie kwaliteitsstandaarden | Interview met Henk Rosendal | Opinie: de witte woede | Online ondersteuning bij dementie | Compassie en goede verpleegkundige zorg  | Ervaringen met dementiezorg in verpleeghuis | EBP in het onderwijs |  Sociale netwerkanalyse

TvZ magazine nr. 6, 2019

Dossier Vitaliteit | Interview met Johan Lambregt over de toekomst | Werkgeluk | Ervaring registratielast | Ná de IC-opname | Het belang van een goede zorgrapportage | ERM-vroegsignalering | Betere kennis en vaardigheden van vrijheidsbeperking

TvZ magazine nr. 5, 2019

Dossier Eenzaamheid | Interview met Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing information | De kwestie wet BIG II  | Interview Nannie Wiegman | Bevlogen aan het werk | ADL stimuleren bij ouderen met dementie | Omgaan met taboes in de thuiszorg | ondersteunen van zelfmanagement bij diabetische voet 

TvZ magazine nr. 4, 2019

Dossier Gezondheidsverschillen | Interview met Pieterbas Lalleman over verpleegkundig leiderschap en professionalisering | Verpleegkunde: focus op functioneren  | Het vroegtijdig herkennen van achteruitgang bij patiënten | Het evalueren van zorg is niet zo eenvoudig | EBP in het verpleeghuis | Behoud van verpleegkundigen 
Dossier Ouderenzorg | Interview met Sandra Zwakhalen over de geriatrische zorg thuis | Werktijdenregeling belangrijk voor arbeidsparticipatie | Verwenzorg | Het familiegesprek | Gastvrijheid in het ziekenhuis | De rol van verpleegkundig leiderschap
Dossier Essentiële zorg | Interview met Wendy Chaboyer over haar Anna Reynvaan Lezing en haar ideeën | Tuchtrecht, schorsing verpleegkundige vanwege relatie met weduwnaar van patiënt | Ondervoeding | Suïcide, een praktijkvoorbeeld | Opleiden, de ervaringsdeskundig docentcoach | Ouderenmishandeling