TvZ magazine nr. 4, 2019

  Dossier Gezondheidsverschillen | Interview met Pieterbas Lalleman over verpleegkundig leiderschap en professionalisering | Verpleegkunde: focus op functioneren  | Het vroegtijdig herkennen van achteruitgang bij patiënten | Het evalueren van zorg is niet zo eenvoudig | EBP in het verpleeghuis | Behoud van verpleegkundigen

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: veel onrust over overgangsregeling verpleegkundigen, actie bij ziekenhuizen, wijkverpleegkundige is ook gezondheidsbevorderaar.

  Interview | Pieterbas Lalleman, onderzoeker en toezichthouder

  Als verpleegkundige moet je leren om niet te doen.

  Functioneren als kern van verpleegkunde

  De zorg moet verbreden van aandacht voor ziekte en zorg/behandeling naar aandacht voor gezondheid en gedrag. Het concept 'functioneren' matcht precies met de essentie van verpleegkunde. Daarom is dit artikel een oproep aan verpleegkundigen om 'functioneren' als kern van hun beroep te (h)erkennen.

  Onderzoek | 1 Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Goede dialoog is nodig.

  Onderzoek | Vroegtijdig herkennen klinische achteruitgang bij patiënten

  Ziekenhuispatiënten hebben baat bij het vroegtijdig herkennen en behandelen van klinische achteruitgang. Verpleegkundigen nemen vaak al subjectieve signalen waar, voordat vitale functies afwijkend zijn. De waarde van die signalen werd onderzocht op drie chirurgische afdelingen van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

  Onderzoek | Evalueren van zorg is niet zo eenvoudig

  Binnen een thuiszorgorganisatie verschillen mbo-verpleegkundigen en verzorgenden onderling in werkwijze bij de verslaglegging van evaluatie van zorg. Door een kennistekort voelen de verpleegkundigen en verzorgenden zich niet competent om deze verslaglegging eenduidig uit te voeren. Uit een praktijkgericht onderzoek blijkt dat zij vooral moeite hebben met het invullen van de scores binnen het Omaha System.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Marieke Zwakman en Magriet Pol.

  Column | Hans van Dartel

  Thijs H. of de waarde van het beroepsgeheim

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Gezondheidsverschillen

  Nieuws | Ingezonden brief

  Academisering leidt tot gebakken lucht.

  Dossier Gezondheidsverschillen | Persoonsgerichte, integrale zorg

  Mensen met een lage opleiding, weinig inkomen of een migratieachtergrond hebben een slechtere gezondheid dan anderen. Zorgorganisaties en professionals houden hiermee onvoldoende rekening in beleid, gezondheidsvoorlichting, informatie over zorg, toegankelijkheid van de zorg en professionele communicatie.

  Dossier Gezondheidsverschillen | Betere zelfzorg bij COPD

  Pharos en het Longfonds lanceerden in mei het handboek Ik heb COPD, wat kan ik doen? Het handboek is geschreven voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, in eenvoudige taal met veel illustraties. Samen met een bijbehorende training voor verpleegkundigen en artsen stimuleren deze materialen een betere zelfzorg.

  Dossier Gezondheidsverschillen | Een patiëntenportaal voor iedereen

  In 2020 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht om burgers digitaal inzage te geven in hun dossier. Er zijn nu al ziekenhuizen die dossiers digitaal openstellen voor hun patiënten. Maar met het 'hebben' van een portaal ben je er nog niet, volgens Eline Heemskerk en Eveline van Dorp, projectleiders van het programma eHealth4ALL bij Pharos. 'Wil je voordeel halen uit je portaal voor de organisatie én de patiënt, dan is het belangrijk dat het toegankelijk is voor iedereen.'

  Goede zorg en ondersteuning voor iedereen!

  Verpleegkundigen hebben regelmatig te maken met patiënten die niet goed kunnen lezen of schrijven of niet gezondheidsvaardig zijn. Het is belangrijk dat verpleegkundigen deze patiënten herkennen en hun communicatie en zorg goed afstemmen op de vaardigheden van patiënt of cliënt. Dat vraagt om doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en creativiteit.

  Dossier Gezondheidsverschillen | ‘Sorry zuster, ik ben mijn bril vergeten’

  Verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners zien zich soms geconfronteerd met laaggeletterde patiënten zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Het netwerk mProve, een samenwerkingsverband van vijf topklinische ziekenhuizen, beijvert zich voor die bewustwording.

  Dossier Gezondheidsverschillen | Brug tussen oudere migranten en zorg en welzijn

  Sleutelfiguren kunnen als bruggenbouwers tussen oudere migranten en zorg- en welzijnsvoorzieningen een belangrijke rol spelen. Vooral in het meer toegankelijk maken ervan.

  Column | Cecile aan de Stegge

  100 jaar wettelijke bescherming verpleegkundige diploma's.

  Onderzoek | EBP in het verpleeghuis: het EVIDENCE-project

  Om het werken met EBP in zorgteams in verpleeghuizen te stimuleren is het EVIDENCE-project opgezet. In dit artikel willen we inzicht geven in het doel, de opzet en metingen binnen het EVIDENCE- project. Daarnaast delen we de resultaten van de voormeting die in dit project is uitgevoerd.

  Student | Herkennen palliatieve fase ouderen met hartfalen

  Om tijdig passende zorg te kunnen geven is het vroegtijdig herkennen van en anticiperen op de palliatieve fase bij ouderen met hartfalen noodzakelijk. Susan van Heuveln onderzocht welke palliatieve screeningsinstrumenten en mogelijke bijbehorende interventies geschikt zijn om effectief in te zetten door (wijk)verpleegkundigen.

  Onderzoek | Hoe beïnvloedt patiëntenfeedback het leerproces van studenten?

  Feedback gegeven door patiënten heeft een positieve impact op het leerproces en de vaardigheden van studenten.

  Onderzoek | Relationeel leiderschap voor behoud verpleegkundigen

  Welke invloed heeft het relationeel leiderschap op het behoud van verpleegkundigen?

  De meetlat | De Q-methodologie

  Er zijn recent verschillende studies in de verpleging met Q-methodologie uitgevoerd. Toch is deze methode relatief onbekend. Hieronder volgen de belangrijkste kenmerken.

  Column | Corien Harder

  Onder meer: veel onrust over overgangsregeling verpleegkundigen, actie bij ziekenhuizen, wijkverpleegkundige is ook gezondheidsbevorderaar.