Home Kennistoets

Vergroot je kennis, verdien accreditatiepunten én win leuke prijzen met de TvZ Kennistoets

Met de TvZ Kennistoets dagen we u uit om uw kennis over specifieke onderwerpen op het gebied van verpleging te toetsen en te vergroten. Meer informatie over de TvZ kennistoets vind je hier.

wo 20 dec 2023 | Kwaliteit

TvZ Kennistoets: Proactieve zorgverlening bij kwetsbare ouderen

Wat is voor iemand belangrijk in het leven? Welke keuzen voor zorg en behandeling passen hierbij? En welke zorg wil iemand niet ontvangen bij toenemende gezondheidsachteruitgang of wanneer genezing niet meer mogelijk is? Deze vragen staan centraal bij proactieve zorgplanning.

wo 20 dec 2023 | Verpleegkundig onderzoek

TvZ Kennistoets: Aanpassingen bij medicatietoediening

Hoe gaan verpleegkundigen om met wisselende omstandigheden rondom medicatietoediening? De afdeling neurologie/neurochirurgie van het LUMC deed onderzoek.

wo 20 dec 2023 | Verpleegkundig onderzoek

TvZ Kennistoets: Etnografie

Met etnografisch onderzoek kunnen verpleegkundigen inzicht krijgen in de leefwereld van de doelgroep die zij bestuderen.

wo 18 okt 2023 | Opleiding

TvZ Kennistoets: Interprofessionele academische leerwerkplaatsen

Studenten van verschillende zorgopleidingen lopen samen stage en volgen gezamenlijk stage-onderwijs bij de interprofessionele academische leerwerkplaats Amsterdam-Zuidoost.

TvZ Kennistoets: BN2020-competenties in de praktijk

Hoe benutten verpleegkundigen die zijn opgeleid volgens Bachelor of Nursing 2020 hun competenties in het dagelijkse werk.

wo 18 okt 2023 | Verpleegkundig leiderschap

TvZ Kennistoets: Leiderschapscompetenties laatstejaarsstudenten

Het is belangrijk dat aankomende hbo-v-verpleegkundigen leiderschapsvaardigheden aanleren. Hanzehogeschool Groningen onderzocht daarom in welke mate haar laatstejaarsstudenten leiderschapscompetenties hebben.

wo 23 aug 2023 | eHealth / Technologie

TvZ Kennistoets: Videobellen op verpleegafdelingen

Het Amsterdam UMC heeft voor patiënten, familieleden en verpleegkundigen instructiemateriaal ontwikkeld om videogesprekken te initiëren en voeren tijdens een opname op een klinische verpleegafdeling.

wo 23 aug 2023 | Klinisch redeneren

TvZ Kennistoets: Een realistisch perspectief op besluitvorming

Een nieuw model biedt een kapstok bij het denken over en onderwijzen van klinisch redeneren.

wo 23 aug 2023 | Kwaliteit

TvZ Kennistoets: Persoonsgerichte zorg in verpleegkundige leernetwerken

Persoonsgerichte zorg sluit aan bij de persoonlijke behoeften in het dagelijks functioneren van de patiënt als persoon. Verpleegkundigen en verzorgenden willen graag persoonsgericht werken. In dit onderzoek wordt beschreven hoe zij dat doen.

wo 21 jun 2023 | Verpleegkundig onderzoek

TvZ Kennistoets: Grounded theory

Het belangrijkste doel van grounded theory is systematisch te werken aan een theorie die een situatie of gebeurtenis verklaart. Dit gebeurt via interviews of observaties vanuit de praktijk.