TvZ magazine nr. 1, 2020

  Dossier Implementatie kwaliteitsstandaarden | Interview met Henk Rosendal | Opinie: de witte woede | Online ondersteuning bij dementie | Compassie en goede verpleegkundige zorg  | Ervaringen met dementiezorg in verpleeghuis | EBP in het onderwijs |  Sociale netwerkanalyse

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Kijkje in de keuken

  Nieuws | berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Onderzoek Nivel over kwaliteit en veiligheid zorg, Overgangsjaar Wet Zorg en dwang, Word jij onze nieuwe columnist?

  Column | Rob Keukens

  Moreel mijnenveld

  In memoriam | Prof. dr. Theo Dassen

  Op 15 januari 2020 is professor Theo Dassen op 66-jarige leeftijd plotseling overleden.

  Opinie | Punten binnenhalen

  Boos, verongelijkt, onvoldoende gewaardeerd: het zijn stuk voor stuk kwalificaties die de laatste tijd in één adem worden genoemd met verpleegkundigen. Hoe kijkt Ad Bergsma naar de recente ontwikkelingen? En wat is het advies van de psycholoog en onderzoeker?

  Interview | Henk Rosendal, lector hogeschool Rotterdam

  Wijkverpleegkundigen moeten een nóg bredere blik op hun cliënten ontwikkelen. Ze dienen bijvoorbeeld aandacht te hebben voor mogelijke financiële problematiek om vervolgens de juiste hulp in te schakelen. Dat zegt Henk Rosendal, lector bij de hogeschool Rotterdam

  Dossier Implementatie kwaliteitsstandaarden | Betere zorg met richtlijnen

  Effectieve implementatie van richtlijnen: een onderzoek naar strategieën en beïnvloedende factoren.

  Dossier Implementatie kwaliteitsstandaarden | Invloeden op gebruik richtlijnen

  Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gebruiken richtlijnen nog onvoldoende in de dagelijkse praktijk. Een onderzoek naar factoren die invloed hebben op de toepassing ervan.

  Dossier Implementatie kwaliteitsstandaarden | Inspirerende voorbeelden rol stakeholders

  Stakeholders kunnen een ondersteunende rol spelen bij het gebruik van richtlijnen door verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

  Dossier Implementatie kwaliteitsstandaarden | Praktijkvertaling ‘beter doen’ en ‘beter laten’

  Educatie is de meest gebruikte implementatieactiviteit, maar leidt niet automatisch tot effectieve (de)implementatie van 'beter-doen'- of 'beter-laten'-handelingen door verpleegkundigen en verzorgenden.

  Dossier Implementatie kwaliteitsstandaarden | Aanbevelingen op maat

  Wat lijkt nodig te zijn voor effectieve implementatie van 'beter-doen'- en 'beter-laten'-aanbevelingen? De onderzoekers en implementatiedeskundigen van het Erasmus MC, LUMC en Rad- boudumc/IQ Healthcare geven een samenvatting. Hiervoor hebben zij een synthese gemaakt van de eerder beschreven beïnvloedende factoren, good practices, hulpmiddelen en (de)implementatie-activiteiten.

  Invloed VAR op zorgbeleid

  Verpleegkundig Advies Raden hebben in de afgelopen vijf jaar ervaren dat hun invloed op het zorgbeleid flink is toegenomen. Bovendien zijn nog meer middelen ontstaan om dit effect te bereiken. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de VAR werkt aan de relatie met de raad van bestuur.

  Wenken voor meer verpleegkundig leiderschap

  Verpleegkundig leiderschap is belangrijk, maar het blijkt voor verpleegkundigen niet mee te vallen dit zichtbaar uit te oefenen. Het is ook niet makkelijk hen ervan te overtuigen dat het bruikbaar kan zijn voor zowel hun eigen professionele ontwikkeling als het beroep wanneer ze vaker verpleegkundig leiderschap zouden tonen en zich er ook van bewust zijn.

  Onderzoek 1 | Redactioneel Anne Eskes & Catharina van Oostveen

  Kansen met big data

  Onderzoek | Online ondersteuning bij dementie: tips en resultaten

  Zelfmanagement kan mantelzorgers van mensen met dementie helpen bij de omgang met hun naaste. De auteurs laten de online ondersteuningsmogelijkheden voor verpleegkundigen daarbij zien. Zij presenteren onderzoeksresultaten en geven praktische tips.

  Onderzoek | Strategieën voor compassievolle zorg

  Verpleegkundigen bieden lang niet altijd compassievolle zorg. Daarom is onderzoek verricht naar de manier waarop startende verpleegkundigen compassie in hun werk ervaren en welke strategieën zij inzetten om compassie in hun zorgverlening te geven en ontwikkelen. Het verkregen inzicht kan helpen voorkomen dat ze het vak vroegtijdig de rug toekeren.

  Onderzoek | Ervaringen met dementiezorg in verpleeghuis

  Welke ervaringen hebben zorgmedewerkers die zich in het verpleeghuis inzetten voor bewoners met dementie? Kennis hierover kan bijdragen aan bijstelling van het vaak negatieve beeld van deze zorgvorm en zo aanknopingspunten bieden om het personeelstekort te verkleinen.

  Student | Aanbevelingen Nursing Interventions Classification ter discussie

  Cynthia Wolswijk vond het bijzonder: de vermelding van drie alternatieve behandelwijzen in de Nursing Interventions Classification. Daarom bestudeerde ze de onderbouwing.

  Onderzoek | Meer kennis en vaardigheden EBP in onderwijs

  Het doel van deze studie is het inzicht geven in werkvormen en factoren die bijdragen aan het vergroten van kennis en vaardigheden van (student)verpleegkundigen op het gebied van EBP.

  Onderzoek | Verpleegkundige interventies voor seksuele problemen

  Een studie naar de effectiviteit van verpleegkundige interventies voor seksuele problemen.

  Proefschriften | twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Janneke Dekker en Rixt Zuidema

  De meetlat | Sociale netwerkanalyse

  In deze aflevering: de sociale netwerkanalyse biedt onderzoekers een grotere kans om fenomenen te verkennen die normaal gesproken onzichtbaar blijven.

  Column | Hans van Dartel

  Versplinterde verwachtingen