TvZ magazine nr. 5, 2019

  Dossier Eenzaamheid | Interview met Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing information Officer | De kwestie wet BIG II  | Interview Nannie Wiegman | Bevlogen aan het werk | ADL stimuleren bij ouderen met dementie | Omgaan met taboes in de thuiszorg | ondersteunen van zelfmanagement bij diabetische voet

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Beroepseer

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: meer doen met informatie uit klachten, cliënt wil betere samenwerking, nieuwe opleiding tot ambulanceverpleegkundigen.

  Column | Diana Polhuis

  (Kom)kommertijd

  Verpleegkundigen krachtig in verandering!

  Op donderdag 21 november vindt van 9.00 - 17.00 uur het jaarlijkse verpleegkundige symposium plaats in de Amstelzaal van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het is de derde keer dat Amsterdam UMC dit symposium organiseert, met medewerking van TvZ, dat in 2006 samen met het VUmc deze traditie begon

  Interview | Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing Information Officer

  Jacqueline de Leeuw is sinds 2014 Chief Nursing Information Officer (CNIO) in het UMC St. Radboud. Zij hoopt zo te kunnen bijdragen aan een betekenisvol gebruik van informatie om de zorg te verbeteren.

  Dossier | Eenzaamheid Ontevredenheid over netwerk leidt tot eenzaamheid ouderen

  Eenzaamheid is een negatief gevoel in een situatie van gemis en teleurstelling. Het is de uitkomst van een proces waarin iemand zijn bestaande persoonlijke relaties afweegt tegen zijn eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Als het relatienetwerk te klein is, of de relaties te weinig kwaliteit hebben, is er vaak eenzaamheid.

  Dossier Eenzaamheid | Hoe wensen (oudere) mensen om te gaan met eenzaamheid?

  Alleen al in Nederland steken tientallen of wellicht honderden initiatieven de kop op met als doel mensen te ondersteunen met hun eenzame gevoelens of deze te helpen oplossen. Dat is heel goed bedoeld en sympathiek.

  Dossier Eenzaamheid | Wijkverpleegkundige richtlijn Eenzaamheid

  'Neem signalen van eenzaamheidsgevoelens bij ouderen serieus en praat erover. Verwacht niet eenzaamheid te kunnen oplossen, maar help bij het zoeken naar mogelijkheden om de eenzaamheid te verzachten.' Dat is de belangrijkste boodschap in de komende wijkverpleegkundige richtlijn Eenzaamheid die naar verwachting begin 2020 uitkomt.

  Dossier Eenzaamheid | Vereenzaming: wat kunnen we eraan doen?

  Eenzaamheid staat volop in de belangstelling. Die toegenomen aandacht lijkt vooral voort te komen uit het besef dat een sterk en steunend sociaal netwerk van grote invloed is op het welbevinden van mensen en hun algemene gezondheid.

  Dossier Eenzaamheid | Wijkverpleegkundige als coördinator tegen eenzaamheid

  Toos Franken-de Louw is wijkverpleegkundige in Schaijk, een dorp in Brabant, en werkzaam voor de plaatselijke Zorgcoöperatie. Het thema eenzaamheid krijgt ook in Schaijk veel aandacht, met wijkverpleegkundige Franken als aanjager, coördinator en verbinder.

  De kwestie BIG II

  De wet BIG II zorgt voor veel ophef.

  ‘Van geschiedenis word je niet slimmer, wel wijzer’

  Nannie Wiegman was sinds 2002 directeur van het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging, dat in 2007 het Florence Nightingale instituut werd. Op 1 november gaat zij met pensioen. TvZ sprak met haar.

  Column | Nannie Wiegman

  Wat vindt de dokter van de regieverpleegkundige?

  Bevlogen aan het werk

  Steeds meer zorgorganisaties werken met een chief happiness officer. Die moet zorgverleners helpen na te denken over hun eigen werkplezier en hoe dat te verbeteren is. Je kunt niet voortdurend bezig zijn met het welzijn van de patiënt terwijl je zelf je werk niet met plezier doet.

  Onderzoek | 1 Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Choosing wiseley

  Onderzoek | Met Daily NURSE ADL stimuleren

  'Bewegen is goed, meer bewegen is beter' staat in de Nederlandse Beweegrichtlijn.1 Maar meer bewegen is voor veel ouderen niet zo vanzelfsprekend. Zeker niet als het gaat om ouderen met dementie die in een verpleeghuis wonen. De auteurs ontwikkelden een interventie om ADL bij deze ouderen te stimuleren.

  Onderzoek | Omgaan met taboes in de thuiszorg

  De lectoraten Verpleegkunde van hogeschool Saxion en Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa hebben een onderzoek gedaan naar taboes in de thuiszorg onder zorgprofessionals. Ook onderzochten ze welke missed care er eventueel door taboes ontstaat.

  Onderzoek | Zelfmanagementondersteuning bij een diabetische voet

  Praktijkondersteuners hebben een belangrijke rol bij het ondersteunen van zelfmanagement bij patiënten met diabetes mellitus type II. Het zogenaamde 5A-model kan hierbij handvatten bieden.

  Student | ‘Het roer om in de zoektocht naar zingeving’

  Er is een groot tekort aan verpleegkundigen.Suzanne Knecht deed onderzoek naar zij-instromers in de verpleging.

  Onderzoek | 12-uursdiensten zijn niet de oplossing

  In tijden van arbeidskrapte en hoge werkdruk steekt de discussie over aangepaste diensten altijd weer de kop op. Zo ook de 12-uursdiensten.

  Onderzoek | Endotracheaal uitzuigen, kun jij het?

  Hoe wordt de competentie uitzuigen door zorgprofessionals in kaart gebracht om een veilige uitvoering van deze handeling te borgen?

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Judith Huis in het Veld en Jolanda Friezen-Storms.

  De meetlat | Complexe interventies

  Een complexe interventie wordt volgens de Medical Research Council (MRC) gedefinieerd als een interventie waarin verschillende componenten met elkaar interacteren en meerdere organisaties en zorgverleners betrokken zijn.

  Column | Bart Cusveller

  Integriteit