TvZ magazine nr. 3, 2020

  Dossier Leefstijl | Interview John Taks, bestuurder Diakonessenhuis | Elk zorgteam een kwaliteitsverpleegkundige | Indicatiestelling in de wijkverpleging | Het effect van een gesprekshulpmiddel |  Aandacht voor eten en drinken in de wijkzorg | Voldoende personeel inzetten

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Persoonlijke afstemming

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Werken met coronagerelateerde klachten, Verplichte melding BIG-nummer,  BCG-onderzoek, Maatwerk voor mantelzorgers, geen extra animo opleiding Verpleegkunde.

  Column | Ivon Hoogendoorn

  Geen helden, wel trots

  Anna Reynvaanprijzen digitaal uitgereikt

  De Anna Reynvaanlezing kon dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de COVID-19-pandemie. Wél zijn de Anna Reynvaan Praktijkprijs en Wetenschapsprijs uitgereikt. Dat gebeurde via een online film. Op deze pagina leest u wie de winnaars zijn en waarom de jury enthousiast is over hun projecten.

  Interview | John Taks, bestuurder Diakonessenhuis ‘coach van chronisch zieken’

  De ziekenhuisverpleegkundige van de toekomst vervult vooral een coachende rol: chronisch zieke patiënten helpen gezond te leven en therapietrouw te zijn. Dat zegt bestuurder John Taks, ooit zélf begonnen als verpleegkundige.

  Dossier Leefstijl | Beïnvloeding: tussen betuttelen en verwaarlozen

  Verpleegkundigen zijn van grote waarde bij de bevordering van een gezonde leefstijl. Hierbij dienen ze niet alleen oog te hebben voor beïnvloeding van het individu, maar ook te kijken naar gezondere gezinnen en wijken. De reden: de sociale omgeving bepaalt in belangrijke mate het gedrag van individuen.

  Dossier Leefstijl | Zoek naar de motieven van de patiënt

  'Verband tussen corona en zwaarlijvigheid'. Dit soort berichten ten tijde van COVID-19 heeft extra de aandacht gevestigd op gewicht, voeding en daarmee de leefstijl. Hoe kunnen verpleegkundigen patiënten helpen hun gedrag te veranderen? Een veelgebruikte methodiek is motiverende gespreksvoering.

  Dossier Leefstijl | Samen met burger interventies ontwikkelen

  Leefstijlinterventies leiden vaker tot de gewenste gedragsveranderingen als ze goed aansluiten bij individuele kenmerken van mensen en hun leefomgeving. Daarom is het zaak interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren in co-creatie met burgers. Verpleegkundigen kunnen hierbij voorlopers zijn.

  Dossier Leefstijl | Preventie van overgewicht bij nul- tot tweejarigen

  De aanpak van overgewicht bij kinderen is een kerntaak van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Soms vervullen zij deze rol niet optimaal. Een trainingsprogramma kan helpen hun bewustzijn te vergroten, kennis te verbeteren én het thema gemakkelijker aan te snijden bij de ouders.

  Column | Cecile aan de Stegge

  Beschermingsmiddelen toen en nu

  Elk zorgteam een kwaliteitsverpleegkundige

  Marente besloot een kwaliteitsverpleegkundige aan te stellen in elk (verpleeghuis)zorgteam. Wat was de aanleiding, welke dillema's dienden zich gaandeweg aan en wat is de stand van zaken? Het is in elk geval duidelijk dat het ontwikkelproces vraagt om ruimte en geduld in de hele organisatie.

  Indicatiestelling in de wijkverpleging: tevredenheid overheerst

  Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging is van mening dat de wijkverpleging die hun collega-verpleegkundigen indiceren aansluit bij de zorgvraag van cliënten. Dit is een beduidend hogere score dan in 2016. Toch blijkt uit ons onderzoek dat de verpleegkundigen die zelf indiceren ideeën hebben voor nóg betere indicatiestelling (zie noot).

  Onderzoek | Binden en boeien in het verpleeghuis

  Wat is nodig om mbo- en hbo-verpleegkundigen in verpleeghuizen succesvol te 'binden en boeien'? Hoe kunnen zij effectiever worden ingezet? Een zogeheten wereldcafé in Zuid-Limburg leverde meer inzicht op.

  Onderzoek | 1 Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Kosteneffectiviteit

  Onderzoek | Gesprekshulpmiddel voor beter zelfmanagement

  Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen zelfmanagement of zelfred-zaamheid ondersteunen bij mensen met een chronische ziekte. Vaak vinden zij dit wel lastig. De onderzoekers gingen daarom na wat op drie afdelingen het effect was van een gesprekshulpmiddel om ondersteuningsbehoeften van zorgvragers in beeld te krijgen.

  Onderzoek | Aandacht voor eten en drinken in de wijkzorg

  De wijkverpleegkundige is een belangrijke speler in het bevorderen van gezond eet- en drinkgedrag. Hoe krijgt dit vorm in de dagelijkse zorgpraktijk? Met interviews is in kaart gebracht hoe hbo-wijkverpleegkundigen deze taak invullen.

  Student | Virtual reality op de spoedeisende hulp

  Rosa Veldhoen-Tijben zocht uit hoe virtual reality het best als extra leervorm kan worden toegepast binnen de opleiding tot SEH-verpleegkundige.

  Onderzoek | Pijnscores IC-patiënt verminderen met muziek

  Met dit literatuuronderzoek kijken we naar het effect van het aanbieden van muziek, naast de standaardzorg op de ICU, op pijnscores, in vergelijking met standaardzorg zonder muziek of geluidonderdrukking op een ICU voor volwassenen?

  Onderzoek | Heilige graal verpleegkundig capaciteitsmanagement

  Deze studie laat zien welke methoden en instrumenten er zijn om de benodigde verpleegkundige inzet te bepalen voor gewone verpleegafdelingen in ziekenhuizen. 

  Proefschriften | twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Jos Dobber en Vina Slev

  De meetlat | Implementatieonderzoek

  In deze aflevering: implementatieonderzoek kan bijdragen aan betere zorg, maar resultaten zijn niet zomaar generaliseerbaar.

  Column | Gert Olthuis

  Morele verwondingen