TvZ magazine nr. 3, 2019

  Dossier Ouderenzorg | Interview met Sandra Zwakhalen over de geriatrische zorg thuis | Werktijdenregeling belangrijk voor arbeidsparticipatie | Verwenzorg | Het familiegesprek | Gastvrijheid in het ziekenhuis | De rol van verpleegkundig leiderschap

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Zorg vernieuwen kan.

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: V & VN wil uitstel Wet zorg en dwang, nieuw lectoraat ouderenzorg, besluit overgangsregeling inservice en mbo.

  Column | Diana Polhuis

  We ondersteunen de ondersteunende diensten.

  Kwaliteitsverbeteringen, zo eenvoudig nog niet

  Overal waar je komt in de zorg is er ruimte voor verbetering.

  Interview | Sandra Zwakhalen, hoogleraar Verplegingswetenschap

  Sandra Zwakhalen is sinds februari 2018 werkzaam als hoogleraar verplegingswetenschap. Zij richt zich in het bijzonder op geriatrische zorg thuis.

  Dossier Ouderenzorg | Ontwikkelingen ouderenzorg gaan samen met andere visie

  De ouderenzorg verandert voortdurend. Het aantal 65-plussers neemt de komende 25 jaar toe van 3,1 naar 4,8 miljoen, een stijging van bijna 55 procent. Het aantal 90-plussers verdrievoudigt.

  Dossier Ouderenzorg | Verpleeghuiszorg: van regels naar relaties

  Zo'n vijftig zorgorganisaties vormen de landelijke vernieuwingsbeweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties'. Waar komt het initiatief, dat begin 2017 startte, vandaan en waar werkt de beweging aan?

  Dossier Ouderenzorg | Radicale vernieuwing: zes eerste lessen

  Het beeld van goede verpleeghuiszorg verandert. De zorgvragen zijn complexer en nemen in omvang toe. Medewerkers voor de sector zijn nauwelijks te vinden.

  Dossier Ouderenzorg | Betrokkenen over Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

  Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg (RVV) is het opnieuw uitvinden van verpleeghuiszorg. De vraag is hoe dat zichtbaar wordt op de afdelingen in verpleeghuizen.

  Dossier Ouderenzorg | Waardevol onderwijs draait om relaties

  Met het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 en de mbo-kwalificatiedossiers zijn al goede stappen gezet om de zorg- en welzijnberoepen toekomstbestendig te maken.

  Dossier Ouderenzorg | Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de praktijk

  In de landelijke beweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties' wordt door ruim vijftig zorgorganisaties gewerkt aan waardevolle zorg. Verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn en niet de regels.

  Column | Nannie Wigman

  Van opvoedster tot gespecialiseerd kinderverpleegkundige.

  Verwenzorg: géén geld- en tijdverspilling

  Verwenzorg, veel verpleegkundigen en verzorgenden zullen er weleens van gehoord hebben: iets bijzonders doen voor patiënten, bewoners of cliënten die langdurig zijn opgenomen.

  Werktijdenregeling belangrijk voor arbeidsparticipatie

  We krijgen allemaal te maken met zorg. Voor onszelf, onze ouders of grootouders. We willen dat die zorg van goede kwaliteit is en daarvoor is goed personeel nodig.

  Onderzoek | 1 redactioneel Anne Eskes & Catharina van Oostveen

  Verpleegkundig werk is niet gewoon.

  Onderzoek | Het familiegesprek: een succesvolle training als eerste stap

  De verpleegkundigen kunnen met familiegesprekken de samenwerking met de naasten van patiënten verbeteren. 

  Onderzoek | Hbo-v-studenten hebben geen juist beeld van wijkverpleging

  De extramuralisering van de gezondheidszorg leidt tot een grotere behoefte aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen. Weinig hbo-v-studenten kiezen er echter voor om in de wijk te werken.

  Onderzoek | Gastvrijheid in het ziekenhuis

  De gastvrijheid in een ziekenhuis moet excellent zijn, maar wat houdt dat precies in?

  Student | Onderzoek naar basiskennis orale medicatie

  Vier inmiddels hbo-afgestudeerde verpleegkundigen aan de CHE en werkzaam binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) hebben onderzoek gedaan naar de basiskennis over orale medicatie van verpleegkundigen in het ASz.

  Onderzoek | Wat is de invloed van vroeg starten met voeding na onderbuikchirurgie?

  Het vroeg starten met voeding is na een operatie al vaak standaardzorg in veel ziekenhuizen. 

  Onderzoek | Bevorderen verpleegkundig leiderschap bij implementatie EBP

  Het doel van het implementeren van EBP is het toepassen van best beschikbare bewijs. 

  Proefschriften | twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Heleen Westland en Rosanne van Seben.

  De meetlat | Realist Evaluation

  In de meetlat ligt de focus ditmaal op Realist Evaluation, een vorm van formatief evaluatieonderzoek naar complexe interventies.

  Column | Gert Olthuis

  Goed voorbeeld.....