TvZ magazine nr. 2, 2020

  Dossier 200 jaar Florence Nightingale | Interview Corinne Ellemeet, tweede kamerlid | Verhalen van Mannelijke collega’s | Leiderschap: vakkennis en samenwerking | KWIEK, vernieuwend programma 65+’ers | Palliatieve zorg in het onderwijs | Positieve gezondheid

   

  Student | App voor beter zelfmanagement colostomadragers

  Nikki van Ham onderzocht welke content een stomazorgapp moet bevatten om het zelfmanagement van zorgvragers met een colostoma te bevorderen.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Omslagpunt

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Competent bij indiceren wijkverpleging, Minder infusen en CAD's na campagne, Steun bij Corona, Rol diabetesverpleegkundigen bij verlenging rijbewijs. 

  Column | Corien Harder

  Lef hebben

  Opinie | Geweldige kans

  Peter Bakens plaatst kanttekeningen bij de inhoud van het dossier ‘Implementatie kwaliteitsstandaarden’ uit de vorige TvZ. Volgens hem ontbrak het aan het voortschrijdende inzicht uit de laatste jaren én aan mooie voorbeelden van de bestaande praktijk. Bakens attendeert ook op een geweldige kans.

  Het post-coronatijdperk

  'Verpleegkundigen en verzorgenden weten plotseling weer waarom ze voor het vak hebben gekozen’

  Interview | Corinne Ellemeet, tweede kamerlid GroenLinks

  De hiërarchie tussen medische specialisten en verpleegkundigen is niet meer van deze tijd. De laatsten hebben ook veel kennis en moeten daarom standaard meebeslissen aan de bestuurstafel. Dat stelt Corinne Ellemeet, tweede kamerlid namens GroenLinks.

  Dossier 200 jaar Florence Nightingale | Pionier statistiek

  Florence Nightingales werk als statistica is nog steeds een inspiratiebron voor verpleegkundigen. Zij oefende al evidence based practice uit before it was cool.

  Dossier 200 jaar Florence Nightingale | Terugblik aidstijdperk 1981-1996

  Verpleegkundigen lossen een epidemie niet op. Wel kunnen zij, als ware advocaten van de patiënt, bewerkstelligen dat iedereen gelijke rechten heeft op zorg. De verhalen uit het aidstijdperk (1981-1996) op deze pagina's onderstrepen de betekenis van verplegen tijdens een moderne epidemie.

  Dossier 200 jaar Florence Nightingale | ‘Ik Kon Ze Niet Geruststellen’

  Jeannette Kok is als verpleegkundige begonnen in het Binnengasthuis in Amsterdam, maar belandde uiteindelijk op de GGD als sociaal verpleegkundige geslachtsziektebestrijding. Begin jaren 80 kwam ze voor het eerst in aanraking met aids, een geheimzinnige ziekte waar jonge mannen aan overleden.

  Dossier 200 jaar Florence Nightingale | Een eeuw wijkverpleging

  Het hart van Mariska de Bont, adviseur beroepsontwikkeling bij V&VN en adviseur wijkzorg bij VVT-organisatie Envida in Maastricht, klopt voor de wijkverpleegkundige. Al ruim dertig jaar volgt ze alle ontwikkelingen, als wijkverpleegkundige en in staffuncties. 'Het is een prachtig vak, zowel vanuit verpleegkundig als maatschappelijk perspectief.'

  Dossier 200 jaar Florence Nightingale | Opkomst en positieve effecten bemoeizorg

  De benadering van ambulante patiënten met langdurige psychiatrische problemen is in de loop der tijd flink veranderd. In de jaren negentig ontstond zogeheten bemoeizorg. Daar borduren we nog altijd op voort. Een terugblik.

  Dossier 200 jaar Florence Nightingale | van waardering kun je geen wc-papier kopen

  Tussen 1980 en 2020 hebben we twee 'witte woedes' gezien. Wat leverden die op voor verpleegkundigen qua waardering, salariëring, invloed op de beroepsuitoefening en autonomie? En wat betekenden ze voor de opleidings-mogelijkheden en samenwerking met artsen? Een terugblik op markeringspunten.

  Verhalen van mannelijke collega’s

  Traditioneel wordt verpleegkunde geassocieerd met Florence Nightingale. Hoe kan haar mannelijke evenknie, Floris Nightingale, meer bekendheid krijgen? De onderzoekers interviewden beroepsbeoefenaren van de andere sekse.

  ‘Leadership in daily practice’

  Met vakkennis en ervaringsdeskundigheid in een goede teamsamenwerking kunnen verpleegkundigen 'van invloed zijn' en hun leiderschap tonen. Dat stellen de auteurs 200 jaar na de geboorte van de beroemdste verpleegkundig leider uit de geschiedenis: Florence Nightingale.

  Onderzoek | 1 Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Extra Handen

  Onderzoek | Effecten vernieuwend programma 65+’ers

  Het in het afgelopen decennium uitgevoerde interventieprogramma KWIEK was vernieuwend. Niet eerder werd de combinatie van aspecten van kwetsbaarheid getoetst bij (pre)fraile ouderen. Maar hoe effectief was het? Onderzoekers beschrijven de eerder gepubliceerde uitkomsten van hun studie hiernaar.1

  Onderzoek | Palliatieve zorg in het onderwijs

  Verzorgenden en verpleegkundigen moeten bij hun afstureren beschikken over voldoende basiscompetenties voor palliatieve zorg. Met dat doel voor ogen is het onderwijsproject van het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost-Brabant uitgevoerd. De conclusie van de betrokkenen: het was een uitdaging, maar de eerste stappen zijn gezet.

  Onderzoek | Verpleegkundigen over positieve gezondheid

  Positieve gezondheid heeft in de afgelopen jaren een opmars door- gemaakt. Hoe beleven verpleegkundigen het concept in hun werk? En hoe komt het terug in het dagelijks handelen?

  Onderzoek | Postoperatieve mobilisatie bevorderen

  Een studie naar de resultaten van een activiteitenbord ter bevordering van postoperatieve mobilisatie.

  Onderzoek | Meer baantevredenheid en betere zorgkwaliteit

  Een studie naar de invloed van transformationeel leiderschap (TL) van leidinggevenden.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Reneta Kieft en Minke Nieuwboer

  De meetlat | Retrospectief cohortonderzoek

  In deze aflevering: retrospectief cohortonderzoek heeft beperkte bewijskracht, maar kan inzicht geven in praktijkgerelateerde vragen.

  Column | Bart Cusveller

  uitstroom