TvZ magazine nr. 1, 2019

  Dossier Robotica| Robots kunnen helpen de zorg te verbeteren. Maar hoe zet je robots het beste in?  | Interview met Sonja Kersten, directeur V&VN | Proeftuinen met nieuwe beroepsprofielen | Hoe kijken patiënten naar het gebruik van de-escalerende technieken in de ggz. | Competenties bij ondervoeding thuiswonende ouderen.

  1Hoofdredactioneel Marian Adriaansen | Robotica

  Verpleegkundigen zouden zich actiever over de mogelijke inzet van robotica moeten bemoeien

  Column | Diana Polhuis

  Een geweld(ad)ig nieuwjaar! Hulpverleners werden belaagd, beschimpt, uitgescholden en aangevallen.

  IN MEMORIAM | Annie Knottenbelt

  Zaterdagavond 1 december 2018 overleed verpleegkundige Annie Knottenbelt na een kort ziekbed, 86 jaar oud, in Huize Valkenbosch te Zeist.

  Dossier Robotica | De bedoeling van robotica

  Door rekening te houden met bepaalde implementatiefactoren en bewust te zijn van de bedoeling van de aanschaf van een robot voorkom je deze na verloop van tijd in de kast verdwijnt. 

  Dossier Robotica | Meer tijd voor patiënt dankzij robot Pepper

  Een robot die administratieve taken verricht, kan een belangrijke rol spelen bij het verlichten van de werkdruk van verpleegkundigen

  Dossier Robotica | Zorgrobotica: geen science fiction meer

  Zorgrobots kunnen de werkdruk verminderen en ondersteuning bieden aan de zorgverlener, cliënt en mantelzorger.

  Dossier Robotica | De was leren doen met een robot

  Sociale robot Zora helpt Korsakovpatiënten bij het doen van de was volgens dit principe.

  Column Nannie Wiegman | Verpleegkundig leiderschap moet terug in het bestuur

  Verpleegkundigen moeten zich op hun tactiek en strategie bezinnen.

  Proeftuin met nieuwe beroepsprofielen

  In het Radboudumc zijn twee proeftuinen georganiseerd, gericht op de invoering van deze nieuwe beroepsprofielen: verpleegkundige en regieverpleegkundige.

  Patiëntportalen: meer overzicht zorg

  Hoewel er ook zorgen zijn rondom het gebruik, verwachten verpleegkundigen en verzorgenden dat een portaal patiënten meer inzicht in het behandel- of zorgplan en een beter overzicht van hun zorg geeft.

  Onderzoek | 1 Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Nieuwe kansen voor verpleegkundigen!

  Onderzoek | Welke behandeluitkomsten zijn voor patiënten met vroege RA belangrijk?

  De behandeling van patiënten met reumatoïde artritis (RA) is de afgelopen twee decennia sterk verbeterd door nieuw ontwikkelde medicijnen en behandelstrategieën.

  Onderzoek | Competenties bij ondervoeding thuiswonende ouderen

  Ouderen die thuiszorg ontvangen hebben een verhoogd risico op ondervoeding.

  Onderzoek | Eline Spreekt: een app als communicatiehulpmiddel

  Hoe kan de app 'Eline Spreekt' ingezet worden bij patiënten met de ziekte van Huntington.

  Student | Drukmeter helpt juiste compressie toe te passen

  Selma Musters studeerde af op het ontwikkelen van een drukmeter voor het toepassen van ambulante compressietherapie.

  Onderzoek | Hoe kijken patiënten naar het gebruik van de-escalerende technieken in de ggz

  De kans om met agressie te maken te krijgen het grootst is in de gezondheidszorg en verpleging

  Onderzoek | Hoe fixeer je een perifeer infuus?

  Een voorbeeld van een onnodige handeling is het routinematig verwisselen van perifere infusen om flebitis te voorkomen

  Proefschrift | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Mirre den Ouden en Tineke Roelofs

  De meetlat | Patiënt-controle-studies

  Binnen het observationele medisch onderzoek (waarbij je enkel proefpersonen 'observeert' en niet beïnvloedt zoals bij een randomized clinical trial) zijn er twee belangrijke studiedesigns: cohortstudies en patiënt-controle (of case-control)-studies.

  Column | Hans van Dartel

  'De betekenis van verplegen schuilt in zinvol handelen van mens tot mens in buitengewoon complexe en kwetsbare situaties'

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: Anna Reynvaan Prijzen, Prijs voor 'spreken over naderende dood, wondzorg nog niet altijd 'verstandig'

  Tuchtzaak | Alsnog waarschuwing voor verpleegkundige

  Een verpleegkundige heeft niet genoeg zorg heeft verleend aan een patiënte. De patiënte is inmiddels overleden.

  Interview | Sonja Kersten, directeur V&VN

  Volgens oud-lector Ad Bergsma van Saxion lijdt het 100.000 leden tellende V&VN aan het 'Calimerocomplex' (TVZ, 2018, nummer 5). Sonja Kersten, directeur V&VN, reageert.