Home 2024

Magazines

TvZ magazine nr. 2, 2024

Dossier Continuïteit van zorg | Interview met Brigit Carter over diversiteit en inclusie |  40 jaar verplegingswetenschappers | Toptalent Neurofibromatose type I | Nuttige registratielast | Beter doen/laten: Eenzaamheid | In de spotlight | De regierol versterken | Het essentiële Zorg-raamwerk | Verslaving: impact op naasten | Familieparticipatie op de IC | De Meetlat: Focusgroep

TvZ magazine nr. 1, 2024

Dossier  Verpleegkundige theorieën | Interview met anne Eskes over familiebetrokkenheid |  Ambassadeurs zorgtechnologie | Toptalent Combinatiefunctie | VR-onderwijs | Zo maak je een abstract | Wetenschappelijk schrijven, een peulenschil? | Patiëntenparticipatie en ondervoeding | Proactieve communicatie over het levenseinde | Onderscheid maken als EBP coach | De Meetlat: Vragenlijsten

TvZ magazine nr. 6, 2023

Dossier Duurzame verpleegkundigen | Interview Cathy van Beek en Diederick Gommers over duurzaamheid |  TvZ Kennistoetsen: Aanpassingen bij medicatietoediening, Proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen en Etnografie | Toptalent Psychosociale zorg verbeteren | Taalgebruik in de zorg | Beter laten in de praktijk | Zeggenschap krijgen | Indicatiestelling | Alle Meetlatten | Continue monitoring

TvZ magazine nr. 5, 2023

Dossier Leiderschap  | Toptalent: Transitieprogramma adolescenten met brandwonden | Interview met Anne van den Bulck over zorgbehoeften voorspellen | Tips van verplegingswetenschappers | Zorginnovatielabs | De wijkkliniek | Verzorgenden coachen | De meetlat: Interviewen |  TvZ kennistoetsen: Leiderschap, BN2020-competenties en Leerwerkplaatsen | Student: Interprofessioneel samenwerken

TvZ magazine nr. 4, 2023

Dossier Goede voorbeelden V&V  | Seksualiteit in het verpleeghuis | Interview met Roger Ruijters, bestuursvoorzitter Envida | Richtlijn delier volwassenen en ouderen | Nieuwe: PD gezondheid & welzijn | Ggz: zorg voor de mond | Delirium op de IC | Literatuuronderzoek |  TvZ kennistoetsen: Videobellen, Persoonsgerichte zorg en een realistisch perspectief op de besluitvorming | Student: Positieve gezondheid bij dementie
Dossier Kunstmatige Intelligentie  | Interview met Jelle Reijngoudt over de wijkverpleging | Verbeteren met EBP én Lean | Patiëntenflow coördineren | Continue professionele ontwikkeling | Moreel-ethische dilemma's | Rebels leiderschap | Essentiële competenties in het verpleeghuis |  TvZ kennistoetsen:  Automatische medicatiedispensers implementeren en Grounded theory | Student: succesvolle triage in het verpleeghuis

TvZ magazine nr. 2, 2023

Dossier Mantelzorg  | Interview met verpleegkundige Lyn Gallagher-Ford over EBP | Ode aan Mary Secole | Beleidsreacties op personeelstekorten | Preventie en leefstijl | Videocommunicatie in de terminale zorg | Zelfmanagement ziekenhuispatiënt bevorderen |  TvZ kennistoetsen: Cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag en De-implementatie | Student: een pneumonie bij stroke-patiënten

TvZ magazine nr. 1, 2023

Dossier Zelfdoding  | Interview met Marian Adriaansen | Na IC en Covid-19 | De bevlogenheid van verpleegkundigen  | Jubileum Anna Reynvaan Event | Dementie in het ziekenhuis | Patiëntparticipatie in het ziekenhuis |  TvZ kennistoetsen: Verpleegkundigen in de ontwerpersrol en Fenomenologie | Student: Levend verlies bij ouders

TvZ magazine nr. 6, 2022

Dossier Passende zorg | Interview met Theo Achterberg, hoogleraar | Auscultatie bij de neusmaagsonde | Beter imago | De kennisinfrastructuur versterken | Betekenisvolle relaties |  TvZ kennistoetsen: Uitdroging in het verpleeghuis en Mutiple case study | Somatische zorg in ggz | Vroegtijdig urinekatheter verwijderen

TvZ magazine nr. 5, 2022

Dossier Future proof nursing | Symposium innovatiekracht | Interview met Nynke Boonstra | Professionele integriteit | Wijkverpleegkundigen: train de trainer | De impact van levenslange beperkingen | Positieve gezondheid |  TvZ kennistoetsen: Klachten bij naasten van de ic-patiënt en Cohortstudies | Infectiepreventie in de wijkverpleging | Covid-19 in de wijkverpleging