Home 2023

Magazines

TvZ magazine nr. 2, 2023

Dossier Mantelzorg  | Interview met verpleegkundige Lyn Gallagher-Ford over EBP | Ode aan Mary Secole | Beleidsreacties op personeelstekorten | Preventie en leefstijl | Videocommunicatie in de terminale zorg | Zelfmanagement ziekenhuispatiënt bevorderen |  TvZ kennistoetsen: Cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag en De-implementatie | Student: een pneumonie bij stroke-patiënten

TvZ magazine nr. 1, 2023

Dossier Zelfdoding  | Interview met Marian Adriaansen | Na IC en Covid-19 | De bevlogenheid van verpleegkundigen  | Jubileum Anna Reynvaan Event | Dementie in het ziekenhuis | Patiëntparticipatie in het ziekenhuis |  TvZ kennistoetsen: Verpleegkundigen in de ontwerpersrol en Fenomenologie | Student: Levend verlies bij ouders

TvZ magazine nr. 6, 2022

Dossier Passende zorg | Interview met Theo Achterberg, hoogleraar | Auscultatie bij de neusmaagsonde | Beter imago | De kennisinfrastructuur versterken | Betekenisvolle relaties |  TvZ kennistoetsen: Uitdroging in het verpleeghuis en Mutiple case study | Somatische zorg in ggz | Vroegtijdig urinekatheter verwijderen

TvZ magazine nr. 5, 2022

Dossier Future proof nursing | Symposium innovatiekracht | Interview met Nynke Boonstra | Professionele integriteit | Wijkverpleegkundigen: train de trainer | De impact van levenslange beperkingen | Positieve gezondheid |  TvZ kennistoetsen: Klachten bij naasten van de ic-patiënt en Cohortstudies | Infectiepreventie in de wijkverpleging | Covid-19 in de wijkverpleging 

TvZ magazine nr. 4, 2022

Dossier Samen beslissen | Interview met minister Conny Helder | Muziek alternatief voor medicatie | Verpleegkundigen ná hun promotie | Verpleegsensitieve uitkomsten | Coördinator als leer-teamcoach |  TvZ kennistoetsen: EBP-coach en RADar-techniek | Verbeteringen doorvoeren werkomgeving | Werkdruk door documentatie 
Dossier Diversiteit | Beroepstrots | Gelijkwaardig maar niet gelijk | Winnaar TvZ Publicatieprijs | Professionele integriteit | Formele en informele zorgverleners | TvZ kennistoetsen: Samenwerken Wijkverpleegkundige en VS en randomised controlled trial | Covid-19: de gevolgen in de ouderenzorg  | De cardiologische Zorgbrug

TvZ magazine nr. 2, 2022

Dossier RN2Blend | Interview Stijn Blot over infectiegevaar | Implementatie zorgpaden | De ontwikkeling van academische verpleegkunde | Zorgprocessen | Loopbaanpad wetenschappelijk onderzoek | TvZ kennistoetsen: Indicatiestelling en Stepped Wedge Clinical Trial | De kwaliteit van decubitus richtlijnen | Ambulancezorg voor psychiatrische patiënten

TvZ magazine nr. 1, 2022

Dossier Data | Interview Hugo Schalkwijk over historisch besef | Verpleegkundig crisisoverleg | Reactie organisaties op corona | Palliatieve terminale zorg | Cafeïne in de psychiatrie | TvZ kennistoets: Continue monitoring van vitale waarden | Rebels verpleegkundige leiderschap | De invloed van betrokken mantelzorgers | Cross-sectioneel onderzoek

TvZ magazine nr. 6, 2021

Dossier Safety II | Interview Evelyn Finnema over professionele betrokkenheid |  | De Wet Zorg en Dwang in de thuiszorg | Verpleegkundig leiderschap in de praktijk | Een brug slaan tussen verpleegkundige zorg en wetenschap | Voedingszorg voor de COPD-Patiënt | Richtlijn voor gezonde slaap en slaapproblemen | Personele inzet

TvZ Magazine nr. 5, 2021

Dossier Agressie | Interview Onno Helder over de zorginnovatieafdeling in het Erasmus MC | Voorbeelden van leren in de praktijk | Landelijke richtlijnen wijkverpleging | Herken mensen met licht verstandelijke beperkingen | Ontbijtbuffet in het Amsterdam UMC | ALS-patiënt in de thuissituatie | Positief partnership tussen verpleegkundige en cliënt