Home 2023

Magazines

TvZ magazine nr. 5, 2023

Dossier Leiderschap  | Toptalent: Transitieprogramma adolescenten met brandwonden | Interview met Anne van den Bulck over zorgbehoeften voorspellen | Tips van verplegingswetenschappers | Zorginnovatielabs | De wijkkliniek | Verzorgenden coachen | De meetlat: Interviewen |  TvZ kennistoetsen: Leiderschap, BN2020-competenties en Leerwerkplaatsen | Student: Interprofessioneel samenwerken

TvZ magazine nr. 4, 2023

Dossier Goede voorbeelden V&V  | Seksualiteit in het verpleeghuis | Interview met Roger Ruijters, bestuursvoorzitter Envida | Richtlijn delier volwassenen en ouderen | Nieuwe: PD gezondheid & welzijn | Ggz: zorg voor de mond | Delirium op de IC | Literatuuronderzoek |  TvZ kennistoetsen: Videobellen, Persoonsgerichte zorg en een realistisch perspectief op de besluitvorming | Student: Positieve gezondheid bij dementie
Dossier Kunstmatige Intelligentie  | Interview met Jelle Reijngoudt over de wijkverpleging | Verbeteren met EBP én Lean | Patiëntenflow coördineren | Continue professionele ontwikkeling | Moreel-ethische dilemma's | Rebels leiderschap | Essentiële competenties in het verpleeghuis |  TvZ kennistoetsen:  Automatische medicatiedispensers implementeren en Grounded theory | Student: succesvolle triage in het verpleeghuis

TvZ magazine nr. 2, 2023

Dossier Mantelzorg  | Interview met verpleegkundige Lyn Gallagher-Ford over EBP | Ode aan Mary Secole | Beleidsreacties op personeelstekorten | Preventie en leefstijl | Videocommunicatie in de terminale zorg | Zelfmanagement ziekenhuispatiënt bevorderen |  TvZ kennistoetsen: Cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag en De-implementatie | Student: een pneumonie bij stroke-patiënten

TvZ magazine nr. 1, 2023

Dossier Zelfdoding  | Interview met Marian Adriaansen | Na IC en Covid-19 | De bevlogenheid van verpleegkundigen  | Jubileum Anna Reynvaan Event | Dementie in het ziekenhuis | Patiëntparticipatie in het ziekenhuis |  TvZ kennistoetsen: Verpleegkundigen in de ontwerpersrol en Fenomenologie | Student: Levend verlies bij ouders

TvZ magazine nr. 6, 2022

Dossier Passende zorg | Interview met Theo Achterberg, hoogleraar | Auscultatie bij de neusmaagsonde | Beter imago | De kennisinfrastructuur versterken | Betekenisvolle relaties |  TvZ kennistoetsen: Uitdroging in het verpleeghuis en Mutiple case study | Somatische zorg in ggz | Vroegtijdig urinekatheter verwijderen

TvZ magazine nr. 5, 2022

Dossier Future proof nursing | Symposium innovatiekracht | Interview met Nynke Boonstra | Professionele integriteit | Wijkverpleegkundigen: train de trainer | De impact van levenslange beperkingen | Positieve gezondheid |  TvZ kennistoetsen: Klachten bij naasten van de ic-patiënt en Cohortstudies | Infectiepreventie in de wijkverpleging | Covid-19 in de wijkverpleging 

TvZ magazine nr. 4, 2022

Dossier Samen beslissen | Interview met minister Conny Helder | Muziek alternatief voor medicatie | Verpleegkundigen ná hun promotie | Verpleegsensitieve uitkomsten | Coördinator als leer-teamcoach |  TvZ kennistoetsen: EBP-coach en RADar-techniek | Verbeteringen doorvoeren werkomgeving | Werkdruk door documentatie 
Dossier Diversiteit | Beroepstrots | Gelijkwaardig maar niet gelijk | Winnaar TvZ Publicatieprijs | Professionele integriteit | Formele en informele zorgverleners | TvZ kennistoetsen: Samenwerken Wijkverpleegkundige en VS en randomised controlled trial | Covid-19: de gevolgen in de ouderenzorg  | De cardiologische Zorgbrug

TvZ magazine nr. 2, 2022

Dossier RN2Blend | Interview Stijn Blot over infectiegevaar | Implementatie zorgpaden | De ontwikkeling van academische verpleegkunde | Zorgprocessen | Loopbaanpad wetenschappelijk onderzoek | TvZ kennistoetsen: Indicatiestelling en Stepped Wedge Clinical Trial | De kwaliteit van decubitus richtlijnen | Ambulancezorg voor psychiatrische patiënten