TvZ magazine nr. 6, 2018

  Dossier Zingeving | Kan eenheid in taal bijdragen aan verbeterde en veilige zorg | Wijkverpleegkundig leiderschap nodig voor betere zorg | Hoe ervaren verpleegkundigen hun werkomgeving? | Betrek mantelzorgers bij zorg | Titel ‘verpleegkundige’ 40 jaar wettelijk beschermd

  1Hoofdredactioneel Marian Adriaansen | Zingeving moeilijk bespreekbaar te maken

  Ik moest daaraan denken toen ik een hbo v-student in een gesprek met een simulatiepatiënt met een chronische ziekte, hoorde zeggen dat 'ze daar geen verstand van had'

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Lees meer over de beste hbo-v-opleiding, nieuwe richtlijn urineweginfecties bij kwetsbare ouderen en verpleegkundige kwaliteitsstandaard.

  Dossier Zingeving | Aandacht voor zingeving als onderdeel van de basiszorg

  Aandacht voor zingeving hoort bij je professionele rol en is onderdeel van de basiszorg.

  Dossier Zingeving | Bezieling van verpleegkundigen: meer dan een extraatje

   Hoe ervaren verpleegkundigen in diverse werkvelden bezieling tijdens de uitvoering van hun beroep?

  Dossier Zingeving | Leefstijlverandering door zingeving bij mensen met CVZ

  Stel je voor dat je een chronische cardiovasculaire ziekte (CVZ) hebt en het advies krijgt te stoppen met roken en meer moet gaan bewegen?

  Dossier Zingeving | Spirituele zorg aan zieke kinderen

  Zingeving is van invloed op het welbevinden van kinderen en jongeren en speelt een grote rol bij het leren omgaan met een aandoening en de bijbehorende beperkingen.

  Dossier Zingeving | Hoe versterk je de aandacht voor zingeving?

  Hoe kan aandacht voor de zingeving en levensbeschouwing versterkt worden?

  Dossier Aandacht | Aandacht voor zingeving in Europees perspectief

  Hogescholen uit meer dan 20 Europese landen ontwikkelen in het kader van het Erasmus+ EPICC-project samen een onderwijsstandaard voor aandacht voor zingeving in het verpleegkundig hoger onderwijs.

  Dossier Zingeving | Met model grip krijgen op zingeving

  Het diamantmodel is een handvat om meer grip te krijgen op zingeving.

  Dossier Zingeving | Zingeving moet je implementeren

  Verpleegkundigen ervaren handelingsverlegenheid op gebied van zingeving. Aandacht voor zingeving moet je daarom implementeren.

  Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg

  Sinds oktober dit jaar is er door het IKNL een nieuwe richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit' gelanceerd. De richtlijn is in eerste instantie geschreven voor verpleegkundigen en artsen die werken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar is veel breder toepasbaar in de zorg. De richtlijn bestaat uit 14 vragen vanuit de praktijk, met praktische antwoorden die waar mogelijk onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek.

  Dossier Zingeving | Levensvragen in de zorg-APP

  Om aan te sluiten bij het gebruik van de smartphone heeft het Lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa met expertisecentrum Vilans een mobiele applicatie 'Levensvragen' ontwikkeld.

  Column Cecile aan de Stegge | Titel ‘verpleegkundige’ veertig jaar wettelijk beschermd

  'De titel 'verpleegster' behoort tot de geschiedenis van de verpleegkunde'

  Eenheid van taal

  Hoe kan 'eenheid in taal' bijdragen aan het vaststellen van verpleegkundige diagnoses en verpleegkundige zorg en hoe kan in de praktijk ervaren registratielast worden teruggedrongen.

  Kwaliteit van zorg vraagt om wijkverpleegkundig leiderschap

  Het project Nurses in the Lead richt zich op het versterken van leiderschapscompetenties van wijkverpleegkundigen

  Onderzoek | 1 redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Onze wetenschappelijke guilty pleasure is toch wel de jaarlijkse kersteditie van het wetenschappelijke tijdschrift BMJ

  Onderzoek | Programma betrekt mantelzorgers actief bij postoperatieve zorgverlening

  Een speciaal programma ondersteunt verpleegkundigen in het betrekken van mantelzorgers in de postoperatieve zorg.

  Onderzoek | Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse zorg

  Een speciaal hiervoor ontwikkeld raamwerk geeft verpleegkundigen en verzorgenden inzicht in hoe gedeelde besluitvorming vorm kan krijgen in de dagelijkse zorg.

  Onderzoek | Hoe ervaren verpleegkundigen hun werkomgeving?

  Dit artikel biedt - voor zover bekend voor het eerst - inzicht in de perceptie van verpleegkundigen op hun werkomgeving gedifferentieerd naar opleidingsniveau.

  Student | Telemonitoring bij behandeling met CPAP

  Danielle Wester onderzocht de invloed van telemonitoring bij CPAP-gebruikers.

  Onderzoek | Betere uitkomsten bij door ervaringsdeskundigen begeleide interventies

  Cliënten die na ontslag begeleid worden door ervaringsdeskundigen, doen minder snel een beroep op acute psychiatrische zorg dan cliënten die na ontslag een herstelwerkboek ontvangen zonder verdere ondersteuning.

  Onderzoek | Korter dragen van steunkousen bij PTS

  Er is alle reden om kritisch te kijken naar het gebruik van steunkousen bij de PTS doelgroep.

  Proefschrift | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Thijs van Houwelingen en van Gooske Douw

  De Meetlat | Economische evaluaties in de gezondheidszorg

  In dit artikel beschrijven de auteurs de verschillen tussen economische evaluaties en aan welke aspecten elke economische evaluatie moet voldoen.

  Column Gert Olthuis | Aandacht

  'Je gaat pas zien wat er loos is met patiënten als je doorhebt waar je op moet letten'