TvZ magazine nr. 6, 2019

  Dossier Vitaliteit | Interview met Johan Lambregt over de toekomst | Werkgeluk | Ervaring registratielast | Ná de IC-opname | Het belang van een goede zorgrapportage | ERM-vroegsignalering | Betere kennis en vaardigheden van vrijheidsbeperking

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: breng angst bij borstkanker ter sprake, knelpunten preventie osteoporose, herziening richtlijn stomazorg.

  Onderzoek | Introductie ERM-vroegsignalering bij de ziekte van Huntington

  In de zorg voor cliënten met de ziekte van Huntington (HR-cliënten) krijgen verpleegkundigen regelmatig te maken met agressie. Met ERM-vroegsignalering, een risicomanagementstrategie voor de forensische zorg (ggz), kunnen vroege waarschuwingssignalen van agressie worden herkend.

  Onderzoek | Een ‘nasal bridle’ voor fixatie neusmaagsonde

  Het doel van deze systematic review is het evalueren van de werkzaamheid en complicaties van nasal bridles vergeleken met conventionele methoden.

  Proefschriften | twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Kim Verhaegh en Brigitte de Brouwer

  De meetlat | De methodologie van SIM

  In deze serie 'voor de kritische lezer' beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. In deze editie van TvZ beschrijven we de Structured Interview Matrix.

  Column | Gert Olthuis

  integer

  Interview | Johan Lambregts, eigenaar bureau Lambregts

  Vijftien jaar bekleedde hij verpleegkundige functies. Totdat in 1987 zijn adviesbureau in de gezondheidszorg gestalte kreeg. Een gesprek met Johan Lambregts over onder meer de noodzaak te bepalen wat verpleegkundigen wel en niet kunnen bieden.

  Onderzoek | Invloed educatie op praktijk vrijheidsbeperking

  In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een educatieve interventie onderzocht op de verbetering van de kennis, attitude en vaardigheden van psychiatrisch verpleegkundigen.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Wereld verbeteren

  Column | Corien Harder

  Stá voor je beroep

  Dossier Vitaliteit | gedeelde verantwoordelijkheid

  Wat is nodig om de vitaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken? De eerste stap: met hen in dialoog gaan over wat zij zelf belangrijk, noodzakelijk en haalbaar vinden.

  Dossier Vitaliteit | Uitval studenten en STARTENDE verpleegkundigen

  Het SPRiNG-onderzoek wil een antwoord geven op urgente vragen. Waarom verlaten veel studenten de verpleegkunde-opleiding in de late fase en waarom keren jonge verpleegkundigen het beroep vaak de rug toe? En is er iets tegen te doen?

  Dossier Vitaliteit | Stimulerende dialoog 50+’ers

  Een dialoog tussen verpleegkundigen, hr-medewerkers en directie is de eerste stap om de vitaliteit van oudere verpleegkundigen te versterken.

  Dossier Vitaliteit | Wat hangt samen met vitaliteit?

  Het ontbreekt nog aan noodzakelijke kennis over factoren die samenhangen met vitaliteit bij ervaren verpleegkundigen en verzorgenden. Dergelijke knowhow zou de kans vergroten dat oudere zorgprofessionals goed toegerust en met plezier aan het werk blijven.

  Dossier Vitaliteit | Verpleegkundige én mantelzorger

  Een kwart van de zorgmedewerkers verricht mantelzorgtaken. Werkgevers hechten waarde aan hun duurzame inzetbaarheid, maar in de praktijk zijn de mogelijkheden van organisaties niet altijd afgestemd op de behoeftes van deze arbeidskrachten.

  Dossier Vitaliteit | Vitale verpleegkundigen

  Interviews met vier vitale verpleegkundigen

  Column | Cecile aan de Stegge

  Leerling-verpleegkundige en verzetsheldin

  Geen vernieuwend zorgen zonder vernieuwend werken

  Vilans is door een aantal zorgorganisaties gevraagd initiatief te nemen om de kwaliteit van het werk - het werkplezier/werkgeluk - onder de loep te nemen.

  Registratielast: waar komt het vandaan?

  De registratielast die verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders ervaren, krijgt veel aandacht in media, beleid en onderzoek. Tot nu toe is de aandacht vooral gericht op registratiewerkzaamheden die zorgprofessionals doen voor organisaties, zoals minutenregistraties of declaraties. Maar uit ons onderzoek blijkt dat zij ook registratielast ervaren door de verslaglegging over de zorg aan individuele cliënten.

  Onderzoek | Emotionele impact in de nasleep van een kritieke ziekte

  De intensive care (IC) is een wereld waarin wordt geleefd en gewerkt op de toppen van uitersten. Patiënten kunnen de mystiek van een delier doormaken, terwijl naasten leven tussen hoop en vrees, angstig naar de uitslagen op de monitoren staren en schrikken van elk alarm. De langetermijngevolgen zijn de laatste jaren beter in beeld gekomen en samengebracht in het Post Intensive Care Syndroom.

  Onderzoek | Het belang van een goede zorgrapportage

  In de langdurige zorgverlening ontstaan vaak problemen rondom het rapporteren over de geleverde zorg. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Wat is een goede zorgrapportage?

  Student | Bloeddruk: enkel aan de arm meten?!

  Elf studenten van de premaster KGW, richting verplegingswetenschap deden onderzoek naar de betrouwbaarheid van bloeddrukmeting aan de onderste extremiteit.

  Onderzoek | 1 Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Eén groep met één geluid