TvZ magazine nr. 2, 2019

  Dossier Essentiële zorg | Interview met Wendy Chaboyer over haar Anna Reynvaan Lezing en haar ideeën | Tuchtrecht, schorsing verpleegkundige vanwege relatie met weduwnaar van patiënt | Ondervoeding | Suïcide, een praktijkvoorbeeld | Opleiden, de ervaringsdeskundig docentcoach | Ouderenmishandeling

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Essentiële zorg vraagt onze aandacht.

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: geen goedkopere zorg door inzet wijkteams, minder verplichte administratie, wijkverpleegkundige mag hulpmiddelen voorschrijven, nieuwe voorzitter NU91, seksuele aandacht.

  Column | Corien Harder

  Samen sterk!

  Tuchtzaak | Verpleegkundige geschorst vanwege relatie en aannemen geld

  Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle heeft een verpleegkundige geschorst omdat zij een relatie is aangegaan met de weduwnaar van een patiënte

  Interview | Wendy Chaboyer, hoogleraar Verpleegkunde

  Op donderdag 16 mei 2019 spreekt de Australische verpleegkundige Wendy Chaboyer de jaarlijkse Anna Reynvaan Lezing uit. 

  Dossier Essentiële zorg |Essentiële zorg: het meest geleverd, het minst onderzocht

  In het Essentiële Zorg Raamwerk staat de relatie van de patiënt met de verpleegkundige centraal.

  Dossier Essentiële zorg | Goed gevoed!

  Ondervoeding in het ziekenhuis is een veelvoorkomend probleem; gemiddeld één op de drie patiënten is ondervoed.

  Dossier Essentiële zorg | Function focused Care in het ziekenhuis

  De auteurs hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Function Focused Care in het ziekenhuis.

  Dossier Essentiële zorg | Patiëntparticipatie: ‘One size doesn’t fit all’

  Onderzocht wordt of patiëntparticipatie in de ziekenhuiszorg verbeterd kan worden door het gebruik van een 'vertelkaart'.

  Dossier Essentiële zorg | Communicatie met mensen met dementie

  Vaak is de verbale communicatie van een persoon met dementie zodanig verstoord dat deze zich vooral uit in gedragingen.

  Column | Cecile aan de Stegge

  Is Nederlandse zetel ICN nog in de juiste handen?

  Richtlijn voorkomt suïcide niet altijd

  Met behulp van een praktijkvoorbeeld wordt duidelijk gemaakt dat in sommige situaties, ondanks  inspanningen van hulpverleners en naasten, er geen positieve afloop is.

  Ervaringsdeskundig docentcoach: opleiden in de triade(n)

  'Inzet van de ervaringsdeskundig docentcoach vergroot het bewustwordingsproces van docenten'

  Onderzoek | 1 redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Hoe betrek je familie bij de zorg?

  Onderzoek | Ouderenmishandeling signaleren in de acute zorgketen

  Verschillende tools om verpleegkundigen in de acute zorg te ondersteunen bij het signaleren en melden van ouderenmishandeling.

  Onderzoek | Inleefsessies vergroten bewustzijn student

  Veranderingen in de zorgverlening confronteren verpleegkundigen met verschillende ontwikkelingen, onder meer de toename van oudere zorgvragers, multimorbiditeit en zorg thuis.

  Onderzoek | Kennisagenda wijkverpleging: een routeplanner voor de toekomst!

  Welke kennis is volgens de beroepsgroep nodig en wenselijk om in de toekomst goede kwaliteit van zorg te leveren? 

  Student | Verpleegkundige zorg aan oncologisch geriatrische patiënten

  Alice van den Aakster onderzocht hoe de verpleegkundige zorg aan oncologisch geriatrische patiënten eruit moet zien.

  Onderzoek | Hoe willen patiënten betrokken worden bij verpleegkundige overdracht?

  'Verpleegkundigen dienen zich bewust te zijn dat een actieve rol van patiënten bij de overdracht mogelijkheden biedt'

  Onderzoek | Hoofden en handen aan het bed voor minder mortaliteit

  'De patiënt heeft er groot belang bij dat essentiële verpleegkundige zorg wordt verleend door verpleegkundigen'

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Ineke Lokker en Margot Walter.

  De Meetlat | Meeteigenschappen van testen

  In deze meetlat focussen wij op de zogenaamde klinimetrische eigenschappen van meetinstrumenten of testen.

  Column | Bart Cusveller

  Sociale robots. 'Zorgethiek helpt de zin en onzin te zien van zorgrobots'