TvZ Magazine nr. 5, 2021

  Dossier Agressie | Interview Onno Helder over de zorginnovatieafdeling in het Erasmus MC | Voorbeelden van leren in de praktijk | Landelijke richtlijnen wijkverpleging | Herken mensen met licht verstandelijke beperkingen | Ontbijtbuffet in het Amsterdam UMC | ALS-patiënt in de thuissituatie | Positief partnership tussen verpleegkundige en cliënt

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Lotte Verweij.

  Column Ethiek | Bart Cusveller

  Morele uitdagingen

  Student | Positieve Gezondheid in de wijkverpleging

  Yvanka Klein Holte heeft als eerste onderzocht wat het effect is als wijkverpleegkundigen en hun cliënten Positieve Gezondheid in praktijk brengen.

  Kritisch bekeken | Nuchterbeleid rondom operaties

  Verpleegkundigen onderzochten of er na tien jaar een verbetering is opgetreden in naleving van de richtlijnen over het nuchterbeleid voor operatie en wanneer de orale intake na de operatie herstart wordt.

  Onderzoek | Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Juiste mix

  Onderzoek | De verpleegkundig onderzoeker aan bed

  Verpleegkundig onderzoekers kunnen een brug slaan tussen verpleegkundige zorg en wetenschap. Toch bieden weinig ziekenhuizen deze functie. Isala wist de baan te implementeren. Ter inspiratie beschrijven we de lessons learned.

  De meetlat | Patiëntpreferentie trial

  Een patiëntpreferentie trial is een alternatief voor een RCT. Sommige deelnemende patiënten kunnen een voorkeursbehandeling kiezen, terwijl de andere worden gerandomiseerd.

  Column | Cecile aan de Stegge

  Dankbaar voor Wolly's verzamelwoede.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Patricia Jepma.

  Landelijke richtlijnen voor de wijkverpleging

  Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar om landelijke richtlijnen te ontwikkelen voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Aan welke richtlijnen hebben deze zorgverleners eigenlijk behoefte op korte en lange termijn?

  Onderzoek | Positief partnerschap van verpleegkundige en cliënt

  De benadering van positieve gezondheid vraagt van verpleegkundige en cliënt een andere relatie: niet langer instrumenteel, maar een partnerschap. In een positief partnerschap stellen ze gezamenlijk vast wat voor de cliënt belangrijk is met het oog op gezond functioneren en welke ondersteuning daarvoor nodig is.

  Column | Ivon Hogendoorn

  Goede afloop vieren

  Herken licht verstandelijke beperkingen

  Als verpleegkundigen mensen met licht verstandelijke beperkingen herkennen, zijn zij beter in staat de (on)mogelijkheden te erkennen en hun gedrag als zorgverlener hierop af te stemmen. Dat leidt tot kwalitatief betere zorg.

  IN MEMORIAM | Hannie Giebing (1944-2021)

  Op 8 oktober is Hannie Giebing onverwacht overleden. Hannie heeft na een A-inservice opleiding 15 jaar als verpleegkundige gewerkt, waarna ze verschillende vervolgopleidingen heeft afgerond. Daarna was ze zes jaar werkzaam als docent verpleegkunde.

  Interview | Onno Helder: ‘Nooit berusten in routine’

  Onno Helder is de eerste verpleegkundig leider met een ‘eigen’ zorginnovatie-afdeling in een universitair medisch centrum.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  TvZ Next

  Onderzoek | ALS-patiënten in de thuiszorg

  Optimale zorg voor ALS-patiënten in de thuissituatie. Dat was het doel van een project door het ALS Centrum Nederland in samenwerking met ALS-behandelteams en thuiszorgteams. De pilot leverde de ALS Thuiszorgwijzer op.

  Onderzoek | Ontbijtbuffet op de verpleegafdeling

  Veel patiënten hebben na buikchirurgie te maken met twee problemen: ondervoeding en vertraagd mobiliseren. Ter verbetering implementeerden verpleegafdelingen van het Amsterdam UMC een ontbijtbuffet.

  Kritisch bekeken | Continu vitale functies monitoren op een chirurgische unit

  Met deze studie werd onderzocht of de haalbaarheid van continu monitoren van vitale functies bij algemene chirurgische patiënten is vast te stellen, in termen van acceptatie door verpleegkundigen en de betrouwbaarheid van de metingen.6

  Dossier Agressie | Agressie en geweld in de zorg

  Agressie en geweld nemen toe in het publieke domein, ook binnen de zorg. Een veilig werkklimaat moet het doel van de werkgever zijn. Daarin zijn de laatste jaren weinig vorderingen gemaakt.

  Dossier Agressie | High en Intensive Care in de psychiatrie

  Het high en intensive care-model op gesloten afdelingen in de acute psychiatrie heeft als doel dat patiënten minder te maken krijgen met dwang en separeer. Veiligheid geldt niet als voorwaarde voor contact. Het is juist andersom: de hulpverlener zoekt contact om veiligheid te creëren en agressie te voorkomen

  Dossier Agressie | Aangifte doen na geweld in de ggz

  Ggz-medewerkers zijn bovengemiddeld vaak slachtoffer van fysiek geweld. Toch doen zij relatief weinig politieaangifte. Welke dilemma’s en knelpunten ervaren zij om deze stap te zetten?

  Dossier agressie | ‘Werkgever, kijk niet weg’

  Zorgorganisaties moeten naar een andere benadering van agressie, stelt Caroline Koetsenruijter. ‘Als jij met je poten aan onze medewerkers zit, krijg je altijd met ons te maken.’

  Nieuws | Korte berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Vaccinatie vergroot overlijdenskans niet, Tijd voor betere overdracht medicatie, Thuis zijn, Vega-checker, Vaccin, Alcoholvergiftiging, Huisartsenzorg en secretaris-generaal. 

  E-learning voor verpleegkundigen

  In het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) loopt een veelbelovende studie naar celtherapie. Dit is een vrij nieuwe, zeer complexe kankerbehandeling. Om de verpleegkundigen die met de patiënten werken te ondersteunen, werd een e-learning ontwikkeld

  Meer eigen regie

  Werkplek- en gepersonaliseerd leren, meer eigen regie. Het zijn inmiddels bekende begrippen in de ziekenhuiswereld. Het Deventer Ziekenhuis heeft grote ambities op dit vlak. Een aantal jaar geleden werd een veranderingsproces in gang gezet. Medewerkers beslissen nu onder meer zelf hoe ze hun herregistratie aanpakken.

  Opleiden in crisistijd

  Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis werd in de eerste en de tweede golf overspoeld met coronapatiënten. Ook opleidingstrajecten kwamen daardoor in de knel. Toch ziet leerhuismanager Wilma Jackson dat de crisis ook tot waardevolle inzichten heeft geleid. ‘Het is nu in elk geval duidelijk geworden dat we er alles aan moeten doen om zoveel mogelijk verpleegkundigen op te leiden.’