Home 2021

Magazines

TvZ magazine nr. 2, 2021

Dossier BN2020 | Interview Greta Cummings over verpleegkundig leiderschap | Emotionele belasting in coronatijd | Ouderen met multimorbiditeit | Ervaringen opleiding forensische verpleegkunde | Informatievoorziening patiënten | E-health bij een psychiatrische aandoening | Een hecht team als steun in coronatijd

TvZ magazine nr. 1, 2021

Dossier Ethiek | Interview Teun Toebes, wonen tussen mensen met dementie| Kwaliteitskader palliatieve zorg | Dementie en palliatieve zorg | Omgaan met stress | Hbo-v duaal programma ouderenzorg | Zorgen voor rust bij onrust | De impact van negatieve druktherapie | Persoonsgerichte zorg 

TvZ magazine nr. 6, 2020

Dossier Taakherschikking | Interview Monique van Dijk, Lof der verpleegkunst | Functienaam van studenten tijdens stage | Zelfmanagement patiënt bevorderen | Wanneer vertrekken verpleegkundigen | Wetenschap en praktijk koppelen | Familieparticipatie tijdens corona

TvZ magazine nr. 5, 2020

Dossier Burgerwetenschap | Interview Marianne Lensink over verpleegkundig toezichthouders | Euthanasie bij dementie | High Riskmedicatie |  Samen werken aan betere indicatiestelling | Verward gedrag | Steun aan ouderen tijdens lockdown | Hoger kennisniveau van patiënten door interactieve app

TvZ magazine nr. 4, 2020

Dossier Lichaam en geest | Interview Désirée Hobbelen over de kansen van technologie | Verpleegkundige is ook een morele professional  | Masteropleiding Critical Care | Verpleegkundige interventies bij geheugen problemen | Palliatieve dementiezorg | Sturen op veranderprocessen | Dwangmaatregelen in de acute GGZ
Dossier Leefstijl | Interview John Taks, bestuurder Diakonessenhuis | Elk zorgteam een kwaliteitsverpleegkundige | Indicatiestelling in de wijkverpleging | Het effect van een gesprekshulpmiddel |  Aandacht voor eten en drinken in de wijkzorg | Voldoende personeel inzetten
Dossier Florence Nightingale | Interview Corinne Ellemeet, tweede kamerlid | Verhalen van mannelijke collega's | Leiderschap: vakkennis en samenwerking | KWIEK, vernieuwend programma 65+'ers | Palliatieve zorg in het onderwijs | Positieve gezondheid

TvZ magazine nr. 1, 2020

Dossier Implementatie kwaliteitsstandaarden | Interview met Henk Rosendal | Opinie: de witte woede | Online ondersteuning bij dementie | Compassie en goede verpleegkundige zorg  | Ervaringen met dementiezorg in verpleeghuis | EBP in het onderwijs |  Sociale netwerkanalyse

TvZ magazine nr. 6, 2019

Dossier Vitaliteit | Interview met Johan Lambregt over de toekomst | Werkgeluk | Ervaring registratielast | Ná de IC-opname | Het belang van een goede zorgrapportage | ERM-vroegsignalering | Betere kennis en vaardigheden van vrijheidsbeperking

TvZ magazine nr. 5, 2019

Dossier Eenzaamheid | Interview met Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing information | De kwestie wet BIG II  | Interview Nannie Wiegman | Bevlogen aan het werk | ADL stimuleren bij ouderen met dementie | Omgaan met taboes in de thuiszorg | ondersteunen van zelfmanagement bij diabetische voet