Home 2021

Magazines

TvZ magazine nr. 6, 2021

Dossier Safety II | Interview Evelyn Finnema over professionele betrokkenheid |  | De Wet Zorg en Dwang in de thuiszorg | Verpleegkundig leiderschap in de praktijk | Een brug slaan tussen verpleegkundige zorg en wetenschap | Voedingszorg voor de COPD-Patiënt | Richtlijn voor gezonde slaap en slaapproblemen | Personele inzet

TvZ Magazine nr. 5, 2021

Dossier Agressie | Interview Onno Helder over de zorginnovatieafdeling in het Erasmus MC | Voorbeelden van leren in de praktijk | Landelijke richtlijnen wijkverpleging | Herken mensen met licht verstandelijke beperkingen | Ontbijtbuffet in het Amsterdam UMC | ALS-patiënt in de thuissituatie | Positief partnership tussen verpleegkundige en cliënt 

TvZ magazine nr. 4, 2021

Dossier Implementeren | Interview René van Leeuwen over zingeving | Virtual reality-bril bij wondverzorging | Eigen regie na CVA | Interventies bij ondervoeding | Enkel-armindex ontbreekt vaak bij zwachtelen | Hoe nauwkeurig is een voorhoofdthermometer? | Interrupted time series
Dossier Functiemix | Interview Ageeth Ouwehand over anders kijken naar zorg | Anna Reynvaanprijzen | De speerpunten van Stichting Zuster Vernède | Het werk en de vitaliteit van 50+'ers | Urinekatheter verwijderen na neurochirurgie | Persoonsgerichte zorg bevorderen bij het levenseinde | De effecten van familiegesprekken

TvZ magazine nr. 2, 2021

Dossier BN2020 | Interview Greta Cummings over verpleegkundig leiderschap | Emotionele belasting in coronatijd | Ouderen met multimorbiditeit | Ervaringen opleiding forensische verpleegkunde | Informatievoorziening patiënten | E-health bij een psychiatrische aandoening | Een hecht team als steun in coronatijd

TvZ magazine nr. 1, 2021

Dossier Ethiek | Interview Teun Toebes, wonen tussen mensen met dementie| Kwaliteitskader palliatieve zorg | Dementie en palliatieve zorg | Omgaan met stress | Hbo-v duaal programma ouderenzorg | Zorgen voor rust bij onrust | De impact van negatieve druktherapie | Persoonsgerichte zorg 

TvZ magazine nr. 6, 2020

Dossier Taakherschikking | Interview Monique van Dijk, Lof der verpleegkunst | Functienaam van studenten tijdens stage | Zelfmanagement patiënt bevorderen | Wanneer vertrekken verpleegkundigen | Wetenschap en praktijk koppelen | Familieparticipatie tijdens corona

TvZ magazine nr. 5, 2020

Dossier Burgerwetenschap | Interview Marianne Lensink over verpleegkundig toezichthouders | Euthanasie bij dementie | High Riskmedicatie |  Samen werken aan betere indicatiestelling | Verward gedrag | Steun aan ouderen tijdens lockdown | Hoger kennisniveau van patiënten door interactieve app

TvZ magazine nr. 4, 2020

Dossier Lichaam en geest | Interview Désirée Hobbelen over de kansen van technologie | Verpleegkundige is ook een morele professional  | Masteropleiding Critical Care | Verpleegkundige interventies bij geheugen problemen | Palliatieve dementiezorg | Sturen op veranderprocessen | Dwangmaatregelen in de acute GGZ
Dossier Leefstijl | Interview John Taks, bestuurder Diakonessenhuis | Elk zorgteam een kwaliteitsverpleegkundige | Indicatiestelling in de wijkverpleging | Het effect van een gesprekshulpmiddel |  Aandacht voor eten en drinken in de wijkzorg | Voldoende personeel inzetten