TvZ magazine nr. 1, 2021

  Dossier Ethiek | Interview Teun Toebes, wonen tussen mensen met dementie| Kwaliteitskader palliatieve zorg | Dementie en palliatieve zorg | Omgaan met stress | Hbo-v duaal programma ouderenzorg | Zorgen voor rust bij onrust | De impact van negatieve druktherapie | Persoonsgerichte zorg

  Dossier Ethiek | Kernwaarden van het vak aangetast

  'De individuele zorgrelatie is uit het zicht geraakt en persoonlijke verhalen van cliënten deden er niet meer toe.' Een interview met Ankana Spekkink en Hans van Dartel over hun essay dat ingaat op verpleegkundige verantwoordelijkheid in een 'virocratie'.

  Onderzoek | Een vredige dood bij mensen met dementie

  Palliatieve zorg bij mensen met dementie vereist samenwerking tussen zorgverleners, de cliënt en de naasten. Wat zijn de behoeften en ervaringen van naasten in de thuis- en verpleeghuiszorg?

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Les voor een volgende pandemie

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Verpleegkundige vindt oplossing voor wirwar snoeren bij IC-patient, Carrièreswitch: makkelijker gezegd dan gedaan, Emotionele belasting verminderen, Radicale transformatie van het zorglandschap nodig en nog veel meer.

  Column | Ivon Hogendoorn

  In het licht staan

  Onderzoek | Nuttig en inspirerend: afleveringen ‘De Meetlat’ gebundeld

  In februari verschijnt een boek gebaseerd op de TvZ-rubriek 'De meetlat': Onderzoek langs de meetlat; onderzoeksdesigns voor verpleegkundigen.

  Interview | Teun Toebes: wonen tussen mensen met dementie

  Teun Toebes (21) won onder meer de Anneke van der Plaats Aanmoedigingsprijs en de Young Impact Award. Ook bijzonder: hij woont in een verpleeghuis tussen mensen met dementie, omdat hij wil ervaren hoe het is om daar te leven.

  Dossier Ethiek | Verpleegkundige verantwoordelijkheid in een virocratie

  Zorg leek tijdens de eerste coronagolf te zijn teruggebracht tot de uitvoering van een veiligheidsprogramma. Daardoor werden sommige professionele waarden overschaduwd. Hoeveel ruimte hadden en namen verpleegkundigen om hun zorgverantwoordelijkheid in te vullen?

  Column | Cecile aan de Stegge

  Zuinigjes

  Kwaliteitskader palliatieve zorg weinig bekend

  Werken volgens de handvatten van het Kwaliteitskader palliatieve zorg hangt samen met de ervaren kwaliteit van palliatieve zorg, zo blijkt uit dit onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden. Toch is een groot deel van de beroepsgroepen onbekend met de inhoud.

  Onderzoek | Redactioneel 1 Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Tijd voor de patiënt

  Onderzoek | Zó gingen studenten om met stress tijdens de eerste coronagolf

  Waren studenten hbo-v tijdens de eerste coronagolf in staat voldoende energiebronnen aan te wenden om verder te komen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling? Dit was een van de vragen tijdens een onderzoek naar studenten aan de HAN gedurende hun stages en theoretische onderwijsmodules.

  Onderzoek | Hbo-v duaal programma ouderenzorg

  Binnen het hbo-v duaal programma ouderenzorg volgen derde- en vierdejaarsstudenten een voltijdsopleiding: vier dagen werken en leren in de praktijk en één dag onderwijs. Wat waren de ervaringen en resultaten in het eerste jaar?

  Onderzoek | Zorgen voor rust bij onrust

  Kan bij verpleeghuisbewoners met dementie onrust worden tegengegaan door de Qwiek.up in te zetten? Een onderzoek naar de effecten van deze beeld- en geluidsinterventie.

  Student | Interventies bij slaapproblematiek na een hartoperatie

  Suzanne Dominicus onderzocht de beweegredenen van verpleegkundigen om interventies toe te passen die slaapproblematiek na een hartoperatie tegengaan.

  Onderzoek | De impact van negatieve druktherapie

  Verpleegkundigen onderzochten in deze studie de ervaringen van patiënten die behandeld zijn met negatieve druktherapie (NDT) in relatie tot kwaliteit van leven. 

  Onderzoek | Persoonsgerichte zorg in het ziekenhuis

  In deze studie probeerde verpleegkundigen meer inzicht te krijgen in de mate van persoonsgerichtheid en patiëntenparticipatie tijdens het verlenen van essentiële zorg door verpleegkundigen in het ziekenhuis.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Paul Rood en Peter Vink.

  De Meetlat | Multiple baseline design

  Het meten van effecten van opleidings- en leerinitiatieven in de verpleegkundepraktijk is vaak moeilijk. Het multiple baseline design maakt het wél mogelijk, ook als het aantal participanten klein is.

  Column | Hans van Dartel

  Vaccinatiestress