TvZ magazine nr. 5, 2020

  Dossier Burgerwetenschap | Interview Marianne Lensink over verpleegkundig toezichthouders | Euthanasie bij dementie | High Riskmedicatie |  Samen werken aan betere indicatiestelling | Verward gedrag | Steun aan ouderen tijdens lockdown | Hoger kennisniveau van patiënten door interactieve app

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Betrokken Burgers

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Zorgbonus, Zeggenschap voor verpleegkundigen, Zorgstandaard Dementie, Stijging én daling probleemgedrag door corona, Salaris verpleegkundigen en nog veel mee. 

  Column | Ivon Hogendoorn

  Oude Liefde inspireert

  TvZ-publicatieprijs 2020

  De tweejaarlijkse TvZ-publicatieprijs wordt uitgereikt op 30 oktober, ditmaal tijdens het virtuele congres SAMEN hbo verpleegkunde. De publicatieprijs gaat naar de verpleegkundige, verpleegkundig specialist of verplegingswetenschapper die in de afgelopen twee jaar het beste artikel publiceerde in ons blad.

  Interview | Marianne Lensink ‘Stuurmanschap stimuleren’

  Marianne Lensink wil dat meer hbo-verpleegkundigen en wetenschappelijk opgeleide verpleegkundigen werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg. Ze streeft ook naar een toename van het aantal verpleegkundig toezichthouders.

  Dossier Burgerwetenschap | De dimensies voor gezondheid verkennen

  Wat is de betekenis van burgerwetenschap voor gezondheid? De auteurs, betrokken bij het project TopFit Noaberlabs, schetsen een beeld aan de hand van vier dimensies: participatie, kennis, impact en 'waardengedreven'.

  Dossier Burgerwetenschap | Redenen voor patiënten om data te verzamelen en delen

  Verpleegkundigen hebben een directe rol en een belang bij een goede ontwikkeling van burgerwetenschap. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen de waarnemingen van patiënten te vertalen naar specialisten en onderzoekers in de verpleeg- en geneeskunde.

  Dossier Burgerwetenschap | De ervaringen van oudere co-onderzoekers

  Vijf oudere burgers hebben meegedaan aan twee onderzoeksprojecten: 'Niemand tot last zijn' en 'Verhuizen op latere leeftijd en kwaliteit van leven'. Hun ervaringen kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van burgerwetenschap.

  Dossier Burgerwetenschap | Co-creatie met migranten en laaggeletterden

  Mensen in sociaal kwetsbare omstandigheden hebben vaak geen stem in wetenschappelijke studies. Hoe kunnen onderzoekers dit veranderen? Door de samenwerking met deze 'moeilijk bereikbare' groep te zoeken en te komen tot co-creatie.

  Dossier Burgerwetenschap | Partnerschap tussen verpleegkundigen en burgers

  Verpleegkundigen kunnen helpen oplossingen te vinden die bijdragen aan gedragsverandering van burgers op de korte en langere termijn. Sleutelwoorden hierbij: dialoog en partnerschap mét die burgers.

  Euthanasie bij dementie

  Gelukspsycholoog Ad Bergsma ontvouwt in TvZ 4 2020 onder de diepzinnige titel 'Onthoud hoeveel je niet weet' zijn gedachten over de kortgeleden met een opzienbarend arrest van de Hoge Raad afgesloten euthanasiezaak.

  Column | Cecile aan de Stegge

  Confrontaties met de dood

  Samen werken aan betere indicatiestelling

  'Come together (right now)'. Dat wil ik voorstellen aan de verpleegkundigen werkzaam in de wijkverpleging en verpleegkundigen werkzaam voor de zorgverzekeraars.

  Onderzoek | 1 Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Magneetziekenhuis

  Onderzoek | High-riskmedicatie toedienen: de tweede controle

  Verpleegkundigen vinden het lastig een tweede controle uit te voeren bij het toedienen van high-riskmedicatie. Hoe gaat het in de praktijk? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Onderzoek leidde tot een artikel dat in mei 2020 goed was voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs.1

  Onderzoek | De relatie in de triade evalueren

  Samenwerking van cliënten, naasten en formele en informele resources in een triade is rap opgekomen binnen de ggz en het sociaal domein. Hoe ervaren de deelnemers de kwaliteit? Met de vorming van resourcegroepen wordt geprobeerd dit te evalueren.

  Onderzoek | Samen leren over schakelen bij verward gedrag

  Rondom het thema verward gedrag een leernetwerk realiseren van professionals en mbo- en hbo-studenten uit zorg, welzijn en veiligheid. Het practoraat Leerwerkplaatsen bij ROC Albeda heeft hiertoe een project opgezet, met subsidie van ZonMw. Een verslag over de eerste bijeenkomst.

  Student | De ervaren steun van ouderen tijdens de lockdown

  Ymke de Groot ging na welke steun bewoners in haar woonzorgcentrum van zorgmedewerkers, familieleden en overige sociale contacten ervaarden tijdens de COVID-19-crisis.

  Onderzoek | Familiekamers voor pasgeborenen zijn een aanwinst

  In de pediatrische zorg is familie niet meer weg te denken.Toch is er ook nog een groot aantal ziekenhuizen waar pasgeborenen fysiek gescheiden worden van de ouders, doordat ze op een speciale couveuseafdeling verpleegd worden. De vraag rijst of de nieuwe aanpak, met een familiekamer, ook leidt tot betere uitkomsten voor het kind.

  Onderzoek | Interactieve app verhoogt het kennisniveau van patiënten

  De gezondheidszorg richt zich op gezamenlijke besluitvorming tussen zorgprofessionals en patiënten omdat dit positieve effecten oplevert, zoals meer patiëntentevredenheid. Bij dit onderzoek wilde men vaststellen of het aanbieden van informatie op een interactieve manier zou leiden tot een stijging van het kennisniveau bij patiënten.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Kiki Buijs-Spanjers en Steven Bunt.

  De Meetlat | Conjoint Analyse

  Conjoint analyse (CA) is een verzamelnaam voor het discrete choice experiment, preferentieonderzoek en de vignettenstudie. De beschrijvingen van dit design verklappen al dat het vooral draait om voorkeuren, waarderingen en het maken van keuzes.

  Column | Bart Cusveller

  Intenser en intensiever