TvZ magazine nr. 4, 2020

  Dossier Lichaam en geest | Interview Désirée Hobbelen over de kansen van technologie | Verpleegkundige is ook een morele professional  | Masteropleiding Critical Care | Verpleegkundige interventies bij geheugen problemen | Palliatieve dementiezorg | Sturen op veranderprocessen | Dwangmaatregelen in de acute GGZ

  Onderzoek | Palliatieve dementiezorg verlenen tijdens COVID-19

  De COVID-19-pandemie heeft tot een uitdagende situatie geleid voor verpleegkundigen  om goede palliatieve zorg verlenen aan mensen met dementie. Op basis van 25 artikelen formuleren de auteurs praktische adviezen.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Wake-upcall

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Opschaling IC, Veel zorgverleners overwegen de zorg te verlaten, Is er een rol voor medische hulpverleners op de IC, Meer aandacht voor caresector, VAR niet betrokken bij coronabeleid

  Column | Corien Harder

  Dromen en hopen

  Opinie | Onthoud hoeveel je niet weet

  Alle medische kennis van de wereld schiet principieel tekort om een dement leven tegen de wil van de betrokkene te beëindigen. Dat schrijft Ad Bergsma in zijn beschouwing van de zogeheten koffiezaak.

  Dossier Lichaam en Geest | Hoe generalistisch zijn we eigenlijk?

  Binnen de zorg is een strikte scheiding ontstaan tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Laten we weer de hele persoon verplegen in plaats van alleen dat ene deel. Kortom, laten we echte generalisten worden.

  Dossier Lichaam en geest | Aandacht voor somatiek en leefstijl in de GGZ

  De lichamelijke gezondheid van patiënten in de ggz is een té belangrijk onderwerp om te verwaarlozen. Soma en psyche zijn één. Een holistische benadering brengt veel winst. Verpleegkundigen zijn (mede) aan zet om dit te bereiken.

  Dossier Lichaam en geest | Mobiele Medisch Psychiatrische Unit bevalt

  Het UMC Utrecht kent sinds 2018 een mobiele Medisch Psychiatrische Unit. Tussen 14.00 en 22.30 uur kunnen zorgverleners hiermee bellen wanneer ze advies of ondersteuning nodig hebben in geval van een patiënt met een gedragsprobleem.

  Dossier Lichaam en geest | Psychiatrie in het algemeen ziekenhuis

  Sommige opgenomen ziekenhuispatiënten met lichamelijke klachten hebben ook psychiatrische problemen. Deze kunnen worden voorkomen of beperkt door tijdig de verpleegkundig specialist/verpleegkundige van de consultatieve dienst psychiatrie te betrekken bij de zorg.

  Dossier Lichaam en geest | Zelf herstel bevorderen met GILL

  Mensen met psychische problemen hebben vaak ook lichamelijke klachten en een ongezonde levensstijl. Toch is daar in de psychiatrie niet altijd voldoende aandacht voor. Met de eHealthtool GILL kunnen hulpverleners de lichamelijke gezondheid van cliënten makkelijk bevorderen.

  Column | Hugo Schalkwijk

  Vervang zeeheld door zorgheld

  ‘Verpleegkundige is óók een morele professional’

  Verpleegkundigen laten zich niet alleen gidsen door statistieken. Zij zijn ook morele professionals die los van de cijfers mensen helpen. Een terugblik op de eerste coronamaanden.

  Bredere blik

  Hbo-verpleegkundigen kunnen sinds 2018 de masteropleiding Critical Care volgen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het is in Nederland de enige master in de acute zorg.

  Onderzoek | 1 redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Wetenschap en corona

  Onderzoek | Terugdringen onterecht gebruik van urinekatheters en infusen

  Urinekatheters en infusen kunnen ernstige complicaties veroorzaken. Daarom is het belangrijk onterecht gebruik terug te dringen. De auteurs ontwikkelden hiervoor een strategie die bestaat uit een aantal interventies. Onderzoek wees uit dat de aanpak effectief is.

  Onderzoek | Verpleegkundige interventies bij geheugenproblemen

  Verpleegkundigen kunnen patiënten helpen de gevolgen van geheugenproblemen te verminderen. In dit artikel beschrijven de auteurs hun literatuuronderzoek naar zes verpleegkundige interventies die zijn afgeleid van neuropsychologische revalidatietechnieken.

  Student | Rouwzorg nabestaanden IC-patiënten

  Rinkje Mirrer heeft vanuit de Hogeschool Rotterdam afstudeeronderzoek verricht naar rouwzorg op de intensive care van het Erasmus MC.

  Onderzoek | Veranderbereidheid is groter in positieve werkomgeving

  Vernieuwing en hervorming in de zorg is door allerlei nieuwe ontwikkelingen hard nodig. Deze studie doet onderzoek naar de veranderbereidheid van verpleegkundigen in relatie tot de werkomgeving.

  Onderzoek | Dwangmaatregelen toepassen in de acute GGZ

  In deze studie is de wetenschappelijke literatuur in kaart gebracht over de attitude van verpleegkundigen en andere relevante kenmerken van verpleegkundigen die te maken hebben met het gebruik van dwangmaatregelen.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Floor Poos van Amstel en Marleen Lovink.

  De Meetlat | Learning histories

  Learning histories is een actie-georiënteerde onderzoeksmethodiek die wij gebruiken bij de RN2Blend-studie naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen.

  Column | Hans van Dartel

  Gruwelijk ondervertegenwoordigd

  Nieuwe digitale TvZ-nieuwsbrief

  Interview | Désirée Hobbelen: ‘Een robot kan straks teamlid zijn’

  De coronatijd heeft een impuls gegeven aan zorg op afstand. Bestaande technologieën, zoals beeldbellen, werden opeens breed omarmd. Désirée Hobbelen, manager vernieuwing & kwaliteit bij Brabant Zorg, is al langer geïnteresseerd in dit soort kansen.