TvZ magazine nr. 6, 2021

  Dossier Safety II | Interview Evelyn Finnema over professionele betrokkenheid |  | De Wet Zorg en Dwang in de thuiszorg | Verpleegkundig leiderschap in de praktijk | Een brug slaan tussen verpleegkundige zorg en wetenschap | Voedingszorg voor de COPD-Patiënt | Richtlijn voor gezonde slaap en slaapproblemen | Personele inzet

  Student | Kwalitatief goede en efficiënte artsenvisite

  Lotte Viergever deed afstudeeronderzoek met als doel een kwalitatief goede en efficiënte artsenvisite te realiseren op de afdeling Geriatrie van Rijnstate in Arnhem.

  Kritisch Bekeken | Differentiatie als katalysator voor verandering

  Verpleegkundigen hebben te maken met grote uitdagingen zoals de grote vraag naar zorg, de groeiende complexiteit, de toenemende druk en de stijgende zorgkosten. Met deze studie werd onderzocht hoe de transitie naar een gedifferentieerde verpleegkundige praktijk in Nederlandse ziekenhuizen verloopt.

  Column Ethiek | Gert Olthuis

  Ethiek zonder neonletters

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Margriet van Iersel.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Rick van Loon.

  De meetlat | Scoping review

  Bij een scoping review worden complexe vraagstukken uit de praktijk onderzocht door alle beschikbare kennis over een onderwerp weer te geven. Het niveau van bewijskracht is daarbij minder van belang.

  Column | Corien Harder

  Twee voor twaalf

  Kritisch bekeken | Het verpleegkundig oordeel over de personele inzet

  Dit onderzoek laat zien wat er allemaal bekend is over het deskundig oordeel van verpleegkundigen betreffende de balans tussen de hoeveelheid werk en inzet van verpleegkundigen.

  Boek | Openheid na incident

  Hoe komen zorgverleners en -aanbieders na een incident tot openheid richting patiënt en naasten? Hans Brölmann, mede-initiatiefnemer van de Stichting Openheid na Incidenten, inspireert met een boek hierover.

  Bemoeizorg en ambulante onvrijwillige zorg

  De verpleeghuissector begint de implementatie van de Wet zorg en dwang ter hand te nemen in de thuiszorg. Welke praktische omstandigheden en voorwaarden kunnen daarbij aan de orde zijn?

  Onderzoek | Voedingszorg voor de COPD-patiënt in het ziekenhuis

  Samenwerking tussen zorgverleners uit verschillende disciplines is cruciaal om ondervoeding tegen te gaan bij COPD-patiënten in het ziekenhuis. Voor welke voedingsgerelateerde taken is de verpleegkundige verantwoordelijk binnen het multidisciplinaire team?

  Verpleegkundig leiderschap in de praktijk

  Wat is verpleegkundig leiderschap concreet en hoe geef je er vorm aan in de dagelijkse praktijk? Die vraag stond op 3 december 2020 centraal tijdens het online symposium Leadership in daily practice.

  Column | Hugo Schalkwijk

  In gesprek met de geschiedenis

  Onderzoek | Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Bedankt!

  Onderzoek | Richtlijn voor gezonde slaap en slaapproblemen

  Eenduidige aanbevelingen voor verpleegkundige zorg op het gebied van slapen. Daarin voorziet de nieuwe richtlijn Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Goede praktijken

  Dossier Safety-II | Tijd voor verbinding

  Dit is het moment om veranderingen door te voeren op het gebied van patiëntveiligheid en de rol van de verpleegkundige daarin. Dat zegt Odile Frauenfelder, programmaleider Tijd voor Verbinding, de opvolger van het VMS-veiligheidsprogramma.

  Dossier Safety-II | Leren van de praktijk van medicatieverificatie

  Zorgverleners voeren niet altijd een volledige medicatieverificatie uit bij ziekenhuisontslag van een patiënt. Een Safety-II-onderzoek hiernaar maakt duidelijk waarom het soms wel en soms niet lukt.

  Dossier Safety II | Ontwikkeling in het denken over patiëntveiligheid

  De zogeheten benadering van Safety-I biedt de basis voor patiëntveiligheid. Maar er zitten grenzen aan. Daarom is Safety-II ontstaan: een aanvullende stap.

  Interview | Evelyn Finnema over professionele betrokkenheid

  Evelyn Finnema ijvert voor een nieuwe definitie van verpleegkunde. Niet de uitvoering van handelingen moet de basis zijn, maar het contact met de cliënt.

  Dossier Safety-II | Safety-II: een incidentonderzoek

  Hoe wordt een incident in de gezondheidszorg geanalyseerd aan de hand van het Safety-II-gedachtegoed? Een casus maakt dit concreet.

  Onderzoek | Cafeïne in de psychiatrie

  Ggz-patiënten mogen geen cafeïne nuttigen binnen veel high & intensive care-afdelingen. Is het legitiem deze regel in stand te houden?