TvZ magazine nr. 6, 2020

  Dossier Taakherschikking | Interview Monique van Dijk, Lof der verpleegkunst | Functienaam van studenten tijdens stage | Zelfmanagement patiënt bevorderen | Wanneer vertrekken verpleegkundigen | Wetenschap en praktijk koppelen | Familieparticipatie tijdens corona

  Dossier Taakherschikking | We kunnen niet meer zonder de PA en VS

  Verpleegkundig specialisten en physician assistants voeren sinds twintig jaar een deel van de taken uit die tot dan toe waren voorbehouden aan medici in ons land. Dit artikel gaat over het wettelijke kader, ervaringen en de effecten van inzet van deze zorgmasters.

  Onderzoek | Minder intraventriculaire bloedingen na vroeggeboorte

  Een vroeggeboorte kan leiden tot complicaties zoals een intraventiculaire bloeding. Verpleegkundigen hebben onderzoek gedaan naar het effect van een neonatale zorgbundel voor verpleegkundigen op het aantal intraventriculaire bloedingen bij te vroeg geboren neonaten.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Mooi uitzicht

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Rookvrije werkplek voor wijkverpleegkundigen?, Mindfulness tegen werkdruk, TVZ-Publicatieprijs, Computerspel voor Alzheimerzorg, Excellente zorg bij chirurgie en nog veel mee.

  Column | Corien Harder

  Speak up!

  Dossier Taakherschikking | Aangrijpingspunten voor een toekomstvisie

  Nivel-onderzoek heeft inzicht opgeleverd in de diversiteit aan taakherschikkingsinitiatieven in en buiten Nederland. Het leidde tot aangrijpingspunten die een visie op de toekomst van taakherschikking in ons land kunnen ondersteunen.

  Dossier Taakherschikking | Ervaringen met de VS-ggz in de huisartsenpraktijk

  Ongeveer 30 verpleegkundig specialisten ggz werken inmiddels in een huisartsenpraktijk. Is dat een goede ontwikkeling? Wat vinden patiënten en andere deskundigen ervan?

  Dossier Taakherschikking | De VS door de ogen van de patiënt

  Patiënten zijn tevreden over de verpleegkundig specialist, zo is bekend uit onderzoeken met vragen- en checklijsten. Maar hoe luidt het oordeel wanneer individuele open diepte-interviews worden afgenomen?

  Dossier Taakherschikking | Verpleegkundigen opgeleid tot VS

  Sommige (gespecialiseerde) verpleegkundigen kiezen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist. Hierdoor wint de verpleegkundige beroepsgroep aan kracht, omdat in verscheidenheid zorg aan patiënten kan worden geboden.

  Dossier Taakherschikking | Verpleegkundig specialist voor kwetsbare ouderen

  Irma Damen werkt sinds vijf jaar als verpleegkundig specialist ouderenzorg in een groepspraktijk in Doesburg. Als het aan haar ligt, vindt deze relatief nieuwe functie snel ingang in elke huisartsenpraktijk.

  Een andere functienaam voor studenten

  Verpleegkundestudenten dragen tijdens de praktijkperiode een badge met daarop 'stagiair' of 'leerling-verpleegkundige'. Wat is hun mening over deze functieaanduidingen en hebben zij alternatieven?

  Column | Hugo Schalkwijk

  Leren van het verleden

  Onderzoek | Redactioneel 1 Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  De lessen van 2020

  Onderzoek | Familieparticipatie tijdens corona

  Wat te doen wanneer contact tussen ziekenhuispatiënten en familie niet vanzelfsprekend is, zoals tijdens het begin van de COVID-19-uitbraak in 2020? De auteurs hebben een lijst met aanbevelingen opgesteld van en voor verpleegkundigen.

  Onderzoek | De brug tussen evidence en praktijk

  Verpleegkundig wetenschappers maken in het Radboudumc de koppeling tussen wetenschap en dagelijkse praktijk. In de toekomstvisie van de auteurs heeft binnen vijf jaar elke klinische afdeling in het ziekenhuis minimaal één medewerker met deze functie in dienst.

  Onderzoek | Leiderschap bij de bevordering van zelfmanagement

  Hoe krijgt verpleegkundig leiderschap bij kankerpatiënten concreet vorm rondom bevordering van zelfmanagement? De auteurs beantwoordden die vraag via 14 semigestructureerde interviews met verpleegkundigen.

  Student | Leidt sociale isolatie tot ongeplande heropnames?

  Aline Hakbijl zocht uit of er een verband is tussen sociale isolatie bij een patiënt die is opgenomen voor een operatie en een eventuele ongeplande heropname.

  Onderzoek | Recent afgestudeerde verpleegkundigen behouden

  Nederlandse onderzoekers interviewden voormalig verpleegkundigen, uit verschillende delen van het land, om hun beweegredenen voor het verlaten van het verpleegkundig beroep binnen twee jaar na afstuderen in kaart te brengen.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Fredrike Zwiers-Blokzijl en Joeri Vandewalle.

  De Meetlat | Schaduwen

  Schaduwen is een onderzoeksmethodiek die wij gebruiken bij de RN2Blend-studie naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen.1

  Column | Geert Olthuis

  Niet kinds

  Interview | Monique van Dijk, Hoogleraar Verplegingswetenschap

  Monique van Dijk heeft jarenlang pijnonderzoek verricht. Als hoogleraar verplegingswetenschap beweegt ze zich tegenwoordig op een breder veld. Slaap en technologie zijn voorbeelden van nieuwe thema's.