TvZ magazine nr. 3, 2021

  Dossier Functiemix | Interview Ageeth Ouwehand over anders kijken naar zorg | Anna Reynvaanprijzen | De speerpunten van Stichting Zuster Vernède | Het werk en de vitaliteit van 50+’ers | Urinekatheter verwijderen na neurochirurgie | Persoonsgerichte zorg bevorderen bij het levenseinde | De effecten van familiegesprekken

  Onderzoek | Persoonsgerichte zorg bevorderen bij het levenseinde

  Zingevingsvragen van bewoners in kaart brengen en behandelen binnen organisaties voor langdurige palliatieve zorg. Dat doen de auteurs met het actieonderzoek Een betekenisvol leven. Daarvoor maken ze gebruik van de Patient Dignity Question (PDQ).

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Kantelpunt

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Inspelen op digitale vaardigheden laaggeletterden, Vermindering van registratielast vordert, Samen beslissen rondom vaccinatie, Richtlijn decubitus vernieuwd, Zelfstandige bevoegdheid BMH en nog veel meer.

  Column | Ivon Hoogendoorn

  De controle terug

  Anna Reynvaanprijzen | Patiënt en familie gebaat bij Post-IC dagboek

  De Canadese verpleegkundige Greta Cummings sprak op 12 mei de Anna Reynvaanlezing online uit. De prijswinnaars werden ook bekendgemaakt.

  Interview | Ageeth Ouwehand: ‘Applaus is niet genoeg’

  Wanneer heeft iemand behoefte aan professionele zorg? En in welke situaties zouden andere delen van de samenleving taken moeten oppakken? Ageeth Ouwehand pleit ervoor anders te kijken naar zorg en ondersteuning.

  Dossier Functiemix | V&V in het verpleeghuis

  Functiemix is noodzakelijk om in het verpleeghuis innovatief te reageren op de toekomstige zorgvraag. De meerwaarde van de hbo-verpleegkundige ligt in het doorontwikkelen en implementeren van verpleegkundige kennis.

  Dossier Functiemix | ‘Zonder de V&V is een organisatie nergens’

  ZuidOostZorg besloot ruim tien jaar geleden de functiemix binnen de V&V-teams vorm te geven. De belangrijkste ingrediënten voor een goede mix: tijd, een goed gesprek en invloed van de zorgmedewerkers op de eigen functie.

  Dossier Functiemix | Hbo-vgg’er: in én boven de praktijk

  Alie-jet Allema (52) was hbo-verpleegkundige in het ziekenhuis, maar werd praktijkopleider bij ZuidOostZorg. Sinds 2014 werkt ze er als in gerontologie en geriatrie gespecialiseerde hbo-verpleegkundige (hbo-vgg'er) binnen verpleeghuis Ikenhiem.

  Dossier Functiemix | De kunst van het coachen

  Verzorgenden IG blijken meerwaarde in coaching te zien als hbo-verpleegkundigen hen in hun eigen kracht zetten, scholing bieden en een brug vormen tussen management en verzorgenden IG.

  Dossier Functiemix | Isala: samen de beste zorg geven

  Isala implementeerde een nieuwe hbo-verpleegkundige functie náást de bestaande verpleegkundige. Welke lessen heeft het ziekenhuis geleerd en wat zijn tips voor andere organisaties met deze ambitie?

  Dossier Functiemix | Kwaliteiten optimaal benutten

  Het is het waard om iedereen vanuit eigen passie, expertise en kwaliteiten in zijn of haar kracht te zetten, binnen de gestelde kaders. Een verhaal over experimenten met meer gedifferentieerd werken.

  Column | Cecile aan de Stegge

  Trots op zilveren insignes

  De speerpunten van de Stichting Zuster Vernède

  Een fonds voor verpleegkundig-historisch onderzoek: is dat van belang? We vroegen het aan Rob van der Sande, de voorzitter van de Stichting Zuster Vernède.

  Onderzoek | Point of Care Testing bij flebitis

  Point of Care Testing is een innovative stroming binnen de geneeskunde. Aan de hand van een voorbeeld, waarbij het doel is flebitis in een vroeg stadium te kunnen onderkennen, wordt in dit artikel het belang van deze methode toegelicht.1

  Het werk en de vitaliteit van 50+’ers

  Waar kun je als verpleegkundige van 50+ beter actief zijn, in het ziekenhuis of de VVT? Een onderzoek naar de waardering van werkinhoud en werkomstandigheden én naar vitaliteit.

  Onderzoek1 | Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Aan de slag

  Onderzoek | Urinekatheter verwijderen na neurochirurgie

  Wat zijn de overwegingen van artsen en verpleegkundigen om de urinekatheter wel of niet te verwijderen binnen 24 uur na een hypofyse-operatie?

  Student | De meerwaarde van ervaringsdeskundigen

  Loeki Nieuwerth onderzocht wat volgens cliënten en het behandelteam de meerwaarde is van ervaringsdeskundigen op een open afdeling van een psychiatrische spoedkliniek.

  Onderzoek | Risicofactoren voor een delier na colorectale chirurgie

  Verpleegkundigen deden met dit literatuuronderzoek met meta-analyse onderzoek naar de specifieke risicofactoren voor een postoperatieve delier na colorectale chirurgie.

  Onderzoek | De effecten van familiegesprekken door wijkverpleegkundigen

  Verpleegkundigen onderzochten met deze studie wat de effecten van familiegesprekken door wijkverpleegkundigen zijn op de ervaren belasting van familieleden, het familie-functioneren, de kwaliteit van leven en de hoeveelheid benodigde thuiszorg.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Annerieke Stoop en Silvio van den Heuvel.

  De Meetlat | Etnografisch onderzoek

  Etnografische methoden worden steeds meer toegepast binnen studies naar verpleegkundigen en verpleegkundig werk. Onderzoekers bekijken een zorgpraktijk dan 'van binnenuit', met behulp van observaties en diepte-interviews.

  Column | Gert Olthuis

  Verbeelding aan de macht