TvZ magazine nr. 1, 2022

  Dossier Data | Interview Hugo Schalkwijk over historisch besef | Verpleegkundig crisisoverleg | Reactie organisaties op corona | Palliatieve terminale zorg | Cafeïne in de psychiatrie | TvZ kennistoets: Continue monitoring van vitale waarden | Rebels verpleegkundige leiderschap | De invloed van betrokken mantelzorgers | Cross-sectioneel onderzoek

  De Meetlat | Cross-sectioneel onderzoek

  Bij cross-sectioneel onderzoek worden de risicofactor en de uitkomst tegelijkertijd gemeten. Het belangrijkste voordeel is dat de kosten relatief laag zijn.

  Kritisch bekeken | Rebels verpleegkundig leiderschap

  Verpleegkundig leiderschap is belangrijk om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren, maar soms zitten de regels hierbij in de weg en daagt het de verpleegkundige uit tot rebels leiderschap. Deze studie onderzocht de theoretische concepten om inzicht te geven in het rebels leiderschap. 

  Student | Geraakt door de Covid-19-pandemie

  Demi van den Broek onderzocht de ervaringen met werken tijdens de Covid-19-pandemie. Dat deed ze bij verpleegkundigen van Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie-volwassenen groep 1 en 2 van Reinier van Arkel.

  Kritisch bekeken | De invloed van betrokken mantelzorgers

  Met deze studie werd onderzocht wat de invloed is van betrokken mantelzorgers in het ziekenhuis op de samenwerking met verpleegkundigen, stressklachten, de kwaliteit van zorg en het contact met de patiënten en hun families.

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders

  Een nieuwe start

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Paul Doedens 'Invloed van verpleegkundigen op separatie'.

  Column Ethiek | Hans van Dartel

  Het tij keren

  Opinie | Tweede Witte Woede

  Als het aan Peter Bakens ligt, komt er een eind aan de loyaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden. Alleen op die manier kunnen volgens hem échte invloed van de beroepsgroepen en een substantiële verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden worden afgedwongen.

  Zeggenschap in de praktijk

  Een crisis in crisistijd: het tekort aan verpleegkundigen. De verpleegkundige adviesraad (VAR) van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) vroeg verpleegkundigen om input via een verpleegkundig crisisoverleg (VCO).

  Column | Jacqueline De Leeuw

  Hoezo weerstand?

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Yvonne Kerkhof 'Digitale ondersteuning bij dementie'.

  Panel V&V | Reactie organisaties op coronacrisis

  Hoe reageerde hun organisatie in de beginfase van de coronacrisis? Over het algemeen snel en adequaat, zo oordelen deelnemers aan het Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

  Column | Cecile aan de Stegge

  Verpleegkundige intervisie

  Onderzoek | Coördinatoren van vrijwillige palliatieve terminale zorg

  Coördinatoren zijn verantwoordelijk  voor de inzet van vrijwilligers binnen de palliatieve zorg en de afstemming met de professionele zorg. Welke knelpunten ervaren coördinatoren in de samenwerking met de professionele zorg.

  Dossier Data | Essentieel: data beschikbaar maken

  De grote hoeveelheid zorginhoudelijke data in ons land biedt de kans de kwaliteit van de zorg en de gezondheid van mensen te verbeteren. Maar dan moeten die gegevens wel beschikbaar komen. Verpleegkundigen zijn daarbij belangrijk.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Een wereld te winnen

  Dossier Data | Omarm de datawetenschapper in jezelf

  Data-gedreven werken kan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeteren en bijdragen aan verdere professionalisering van het vak. Het Omaha-systeem bijvoorbeeld biedt wijkverpleegkundigen mooie kansen. 

  TvZ kennistoets: Continue monitoring van vitale waarden

  Is continue monitoring van vitale waarden (CMVW) met sensors haalbaar op de verpleegafdeling? Via twee studies probeerden we hierin meer inzicht te krijgen.

  Dossier Data | Data en artificiële intelligentie in de langdurige zorg

  Het gebruik van data en vroege vormen van artificiële intelligentie is al meer een onderdeel van de langdurige zorg dan sommige professionals denken.

  Dossier Data | Data in het ziekenhuis

  Nooit waren de aanwezigheid en impact van data binnen het verpleegkundig domein zo nadrukkelijk als in onze tijd. In dit artikel worden vier concrete toepassingen belicht.

  Interview | Hugo Schalkwijk over het geheugen van de verpleegkunde

  Hugo Schalkwijk wil dat de maatschappij zich de coronacrisis straks ook herinnert als een tijd vol verpleegkundige verdiensten. Daarom moeten we die nú vastleggen.

  Verpleegkundige zeggenschap in Rijnstate

  Daadwerkelijke professionele verpleegkundi­ge zeggenschap gaat verder dan de positie van een verpleegkundige adviesraad. Daarom heeft ziekenhuis Rijnstate de verpleegkundige zeggenschap versterkt.