TvZ magazine nr. 2, 2021

  Dossier BN2020 | Interview Greta Cummings over verpleegkundig leiderschap | Emotionele belasting in coronatijd | Ouderen met multimorbiditeit | Ervaringen opleiding forensische verpleegkunde | Informatievoorziening patiënten | E-health bij een psychiatrische aandoening | Een hecht team als steun in coronatijd

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  BN'ers op stage

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Met onder meer: Expert Netwerk Verpleegkunde gelanceerd, Regieverpleegkundigen in UMC's, Vertrouwen in gezondheidszorg gestegen, Met NN Pro maak je makkelijk een zorgplan en nog veel meer.

  Column | Corien Harder

  Klaarstaan

  Boeken | Van verpleegster tot verpleegkundige

  Interview | Greta Cummings: ‘Wereldwijd klaar voor uitdagingen’

  Verpleegkundig leiderschap als onderdeel van het dagelijks werk. Dat is het thema van de Anna Reynvaanlezing die de Canadese verpleegkundige prof. dr. Greta Cummings online verzorgt op 12 mei.

  Dossier BN2020 | Hbo-v-opleidingen bundelen krachten

  Na de opdracht gezamenlijk een nieuw landelijk opleidingsprofiel te schrijven werd het de 17 hbo-v-opleidingen duidelijk hoe nuttig het kan zijn met elkaar op te trekken. Zo ontstond een inspirerend netwerk waarin de scholen onder meer ervaringen uitwisselen.

  Dossier BN2020 | Utrechtse ondervindingen

  In studiejaar 2019-2020 zijn de eerste verpleegkundestudenten afgezwaaid die het vernieuwde curriculum volledig hebben gevolgd. Zijn de doelen van de opleiding gerealiseerd? En wat betekent dit voor toekomstige ontwikkelingen?

  Dossier BN2020 | Online leermaterialen delen

  Iedereen die onderwijs maakt, wil tot dezelfde eindtermen komen, schrijft protocollen voor dezelfde handelingen en ontwerpt mogelijk ook dezelfde e-modules voor bij- en nascholing. Waarom opnieuw het wiel uitvinden? Sla met ons de handen ineen.

  Dossier BN2020 | Ervaringen met landelijke samenwerking

  Hoe ervaren de leden van het landelijk netwerk BN2020 de samenwerking? Zij oordelen in elk geval dat het bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

  Dossier BN2020 | Landelijke evaluatie van afstudeerprogramma’s

  Het netwerk BN2020 zocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse afstudeerprogramma's van de bacheloropleidingen verpleegkunde. Verder werden best practices met elkaar gedeeld.

  Dossier BN 2020 | ‘Studenten zijn flexibeler en zekerder’

  De eerste studenten van de Bachelor of Nursing 2020 zijn afgezwaaid. Mede dankzij de curriculumvernieuwing heeft de hbo-verpleegkundige meer legitimatie gekregen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

  Dossier BN2020 | Weinig aandacht voor de ggz

  De ervaringen met stagiaires en verpleegkundigen van de Bachelor of Nursing 2020 zijn niet altijd positief bij ggz-instelling Mediant. 'Als je generalisten opleidt die nog getraind moeten worden als ze in een specialistische instelling gaan werken, sla je de plank ook mis.'

  E-health bij een ernstige psychiatrische aandoening

  De onderzoekers keken naar de effectiviteit en bruikbaarheid van e-health bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Een conclusie: e-health moet geen doel op zich zijn, wél een middel om aan te sluiten bij de noden van een persoon.

  Een hecht team als steun in tijd van crisis

  In onzekere en stressvolle omstandigheden, zoals de coronapandemie, is psychosociale ondersteuning van zorgpersoneel essentieel. Nu hiervoor richtlijnen worden ontwikkeld, hebben de auteurs een quickscan uitgevoerd naar de behoeften van verpleegkundigen.

  Column | Hugo Schalkwijk

  Wettelijke erkenning? Werkelijke erkenning!

  1Onderzoek | Redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Safety-II

  Onderzoek | Emotionele belasting tijdens en na corona

  Hoe draagt de drie-vragen-methode volgens verpleegkundigen (in opleiding) bij aan het effectief omgaan met de emotionele belasting tijdens en na de COVID-19-uitbraak?

  Onderzoek | Samen beslissen met ouderen

  Het proces van samen beslissen tussen zorgverleners en ouderen met multimorbiditeit en hun naasten verbeteren. Met dat doel voor ogen werd op initiatief van de auteurs een interventie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

  Onderzoek | Zelfmetingen bij patiënten met myasthenia gravis

  De auteurs ontwikkelden een zelfmeting voor mensen met myasthenia gravis in de thuissituatie. Het doel: het zelfmanagement van patiënten vergroten, waardoor zij meer zelfvertrouwen krijgen en beter kunnen inschatten wanneer ze contact met de behandelaar moeten opnemen.

  Student | Handhygiëne verbeteren in verpleeghuizen

  Marlon Schimmel onderzocht welke componenten uit implementatiestrategieën het meest bijdragen aan betere compliance van handhygiëne in verpleeghuizen.

  Onderzoek | De ervaringen van afgestudeerde forensisch verpleegkundigen

  In deze studie werden de ervaringen van forensische verpleegkunde onderzocht die een brug moesten slaan tussen de behandelsector en de politie om het 'forensisch bewustzijn' bij zorgprofessionals te vergroten.

  Onderzoek | Patiënten willen gezien worden

  Verpleegkundigen onderzochten in deze studie wat de behoeftes van patiënten waren met betrekking tot informatievoorziening over hun liesbreukoperatie en hoe ze de informatie het liefst wilden ontvangen. 

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Tamara Berends en Bernadette Schutijser.

  Column | Bart Cusveller

  Professionele integriteit

  TvZ Kennistoets: Integrative reviews

  Een integrative review biedt de mogelijkheid een verband te leggen tussen wetenschappelijke onderzoeken met verschillende designs.