TvZ magazine nr. 6, 2022

  Dossier Passende zorg | Interview met Theo Achterberg, hoogleraar | Auscultatie bij de neusmaagsonde | Beter imago | De kennisinfrastructuur versterken | Betekenisvolle relaties |  TvZ kennistoetsen: Uitdroging in het verpleeghuis en Mutiple case study | Somatische zorg in ggz | Vroegtijdig urinekatheter verwijderen

  Column Corien Harder | Goede bedoelingen

  Marie is 91 jaar. Onverwacht ligt ze in het ziekenhuis vanwege flauwvallen door extreme bloeddrukdalingen. Ondanks het ouder worden en de Parkinson, is ze tot de opname altijd zelfstandig geweest. 

  Kritisch bekeken | Somatische zorg in de ggz

  Deze studie onderzocht hoe de psychiatrische verpleegkundigen een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de gezondheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.  

  Student | De kracht van verzorgenden

  Elleke van den Rijk onderzocht wat verzorgenden in verpleeghuizen als de kern van hun beroep zien en hoe zij omgaan met uitdagingen in de zorg voor de bewoners.

  Kritisch bekeken | Vroegtijdig urinekatheter verwijderen

  In deze studie werd onderzocht wat de invloed is van het verwijdertijdstip om een urinekatheter te verwijderen op het ontwikkelen van een urineweginfectie.  

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Ellen Bakker over mentale gezondheid studenten.  

  De-implementatie auscultatie bij de neusmaagsonde

  Ausculteren bij de neusmaagsonde is volgens de richtlijn achterhaald. Toch gebeurt het nog vaak. Hoe probeert het MUMC+ de handeling te de-implementeren?

  Witboek 2022: uitgesproken passie

  In het Witboek 2022 spreken 1.162 verpleegkundigen en verzorgenden zich uit over hun passie voor de zorg. Het in juni verschenen werk draagt bij aan een beter imago van hun beroepen.

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Technologie

  Dit is alweer het laatste nummer van 2022. Als redactie van het onderzoekskatern zijn wij verheugd dat in ons eerste jaar veel verpleegkundigen en verpleegkundig onderzoekers uit verschillende sectoren de resultaten van hun onderzoeken met de lezers hebben gedeeld.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Jos Kox over weerbaar en veerkrachtig opleiden. Wat is daarvoor nodig en wat zijn valkuilen?

  Column Ethiek | Marie-Josée Smits: Leefstijl beïnvloeden

  Bijna elke zorgorganisatie heeft leefstijlbeleid. Waarom? Een bepaalde leefstijl – roken, bewegen, alcohol, voeding en ontspanning – heeft invloed op de gezondheid.

  Column Hugo Schalkwijk | Aanloop naar 50 jaar hbo-v

  De hbo-v bestaat 50 jaar. De redenen van de totstandkoming van de opleiding waren soms ideologisch. Zo moest de hbo-v de kwaliteit, en daarmee de status, van de verpleegkunde in Nederland verhogen.

  Interview Theo van Achterberg | Leren implementeren

  Zorgprofessionals passen nieuwe interventies vaak niet toe. De Vlaamse hoogleraar Theo van Achterberg wil dit veranderen en focust zich op implementatie. Het doel: de kwaliteit van zorg verbeteren.

  Onderzoek | Betekenisvolle relaties in de langdurige zorg

  Organisatie Laurens stelde zich de vraag hoe ze in de intramurale ouderenzorg naasten positief kan (blijven) betrekken bij de bewoner, zorg en zorglocatie. Het leidde tot de ontwikkeling van een relationeel actiemodel.

  Dossier Gepaste zorg | Onmisbare rol

  Als chief healthcare organisatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit richt Marieke Schuurmans zich op de transitie naar passende zorg.

  Hoofdredactioneel Marian Adriaansen | Brede blik toegewenst

  Met het laatste nummer van TvZ dit jaar is de cirkel rond. Als we hadden gedacht in een post-Covid19-jaar een groot deel van de problemen achter ons te zullen laten, zijn we bedrogen uitgekomen.

  Dossier Gepaste zorg | Passende zorg: een introductie

  Hoe kunnen verpleegkundigen en verzorgenden eraan bijdragen dat de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit blijft?

  Dossier Gepaste zorg | Improve

  Ziekenhuisteams en wijkzorgteams nemen binnen het ZonMw-project Improve! een jaar lang hun praktijk op het vlak van pijn en wondzorg onder de loep.

  Dossier Gepaste zorg | Beter laten in het LUMC

  Het LUMC heeft van november 2021 tot en met maart 2022 onderzocht welke niet-gepaste verpleegkundige handelingen van de Beter Laten-lijst verpleegkundigen nog uitvoeren in de klinische patiëntenzorg.

  Dossier Gepaste zorg | Beter zonder katheter

  Ziekenhuizen die aan de slag willen gaan met terecht gebruik van infusen en urinekatheters, kunnen worden ondersteund via het project Beter zonder katheter.

  Dossier Gepaste zorg | Beter door minder

  De pilot KwaliTIJD helpt verpleegkundigen handelingen te voorkomen die niets toevoegen aan de kwaliteit van zorg.

  TvZ Kennistoets: Multiple case study

  Bij een multiple case study (MCS) wordt een reeks cases vanuit dezelfde onderzoeksvraag systematisch geanalyseerd om zo de vraag te beantwoorden.

  TvZ Kennistoets: Uitdroging in het verpleeghuis

  Hoe signaleren verzorgenden IG en verpleegkundigen uitdroging bij verpleeghuisbewoners? En hoe kan erop worden geanticipeerd?

  Dossier Gepaste zorg | Bevorderend en belemmerend

  Zorgverleners laten weten welke mogelijk belemmerende en bevorderende factoren er volgens hen zijn voor de-implementatie van niet-gepaste zorghandelingen in de wijkverpleging.

  Dossier Gepaste zorg | Niet-gepaste zorg in de wijk

  Wat zijn niet-gepaste zorghandelingen in de wijkverpleging en hoe vaak komen deze voor volgens zorgverleners?

  Onderzoek | De kennisinfrastructuur versterken

  Binnen de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de Wijk (AWW, Utrecht) is in 2019 een kennisinfrastructuur opgezet waarbij verpleegkundigen van gezondheidscentra en wijkverpleging samenwerken en samen leren en innoveren.