TvZ magazine nr. 5, 2022

  Dossier Future proof nursing | Symposium innovatiekracht | Interview met Nynke Boonstra | Professionele integriteit | Wijkverpleegkundigen: train de trainer | De impact van levenslange beperkingen | Positieve gezondheid |  TvZ kennistoetsen: Klachten bij naasten van de ic-patiënt en Cohortstudies | Infectiepreventie in de wijkverpleging | Covid-19 in de wijkverpleging

  Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen: Toekomstbestendig verplegen

  Het TvZ-dossier gaat deze keer over het (internationale) congres Future Proof Nursing. Nurses as Key Drivers of Change. Die kon begin oktober zowel digitaal als face-to-face worden bijgewoond in een aantal regionale hubs.

  Kritisch bekeken | Infecties voorkomen in de wijkverpleging

  Verpleegkundigen onderzochten bij deze studie wat de kwaliteit is van de toepassing van infectiepreventiemaatregelen bij zowel zorgverleners als cliënten in de wijkverpleging.

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Stijl van leven

  Een gezonde leefstijl bereiken is een actueel thema in de gezondheidszorg en maatschappij. Veel aandoeningen zijn mede gerelateerd aan leefstijl.

  Kritisch bekeken | Covid-19 in de wijkverpleging

  Met deze studie onderzochten verpleegkundigen wat de impact was van Covid-19 op de wijkverpleging.

  Wijkverpleegkundigen: train de trainer

  Voor een duurzaam verpleegkundig leiderschapsklimaat is het essentieel dat thuiszorgorganisaties verpleegkundige leiders trainen in leiderschap. Daarom hebben wijkverpleegkundigen het programma Nurses in the Lead gevolgd in een train de trainersvorm.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Marga Hoogendoorn over zorgzwaarte op de intensive care.

  Column Cecile aan de Stegge | Waardering in hogere kringen

  Zuster Meyboom signaleerde ooit dat Kitty Verbeek, de vrouw die in 1972 in Leusden directrice werd van een van de eerste twee hogere beroepsopleidingen in de verpleegkunde, precies de enige dochter van een directeur was die ze in de verpleging was tegengekomen. De hogere klassen haalden de neus nog steeds op voor de verpleging.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Ruth Vogel over wijkverpleegkundig leiderschap. 

  Student | Beweging bij kinderen stimuleren met Picoo

  Eva Stad, Floor van Herk, Jocelyn van der Hart en Susanne Antonissen onderzochten in hoeverre de beweging van kinderen van acht tot en met twaalf jaar kan worden gestimuleerd met de eHealth-mogelijkheid Picoo.

  Jij betrouwbaar? Wij betrouwbaar

  De betrouwbaarheid van onze beroepsgroep is letterlijk van levensbelang, en die betrouwbaarheid begint bij onszelf.

  Onderzoek | Positieve Gezondheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg

  Hoe kijken zorgprofessionals binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg aan tegen Positieve Gezondheid? En in hoeverre komt het concept terug in hun dagelijks handelen? Dit is onder meer onderzocht bij verpleegkundigen.

  Column | Jacqueline de Leeuw: Vólle woorden

  Eens in de zoveel tijd verrijkt de taal zich met nieuwe woorden. De oude voldoen niet meer en zijn kennelijk zó uitgehold, dat ze niets meer betekenen.

  Symposium innovatiekracht

  Innovatiekracht vergroten bij verpleegkundigen, binnen het team, in de patiëntenzorg, het onderzoek en onderwijs. Hoe doe je dat? Bezoek op donderdag 24 november het jaarlijks verpleegkundig symposium van Amsterdam UMC.

  Onderzoek | Vrouwen met levenslange beperkingen

  Sommige mensen met langdurige aandoeningen hebben ondersteuningsbehoeften op vele terreinen. Dat heeft grote impact op hun dagelijks leven. Zeggenschap en autonomie zijn dan essentieel voor de cliënt.

  Column Ethiek | Bart Cusveller: Verpleegkundig directeur

  Soms zit je eigen manier van denken je in de weg. Al vroeg werd ik enthousiast over het werk van de Amerikaanse ethicus Alasdair MacIntyre. Hij betoogde dat het broodnodig is in de ethiek weer in termen van deugden te gaan denken.

  Dossier Future proof nursing | ‘Elke verpleegkundige kan een leider zijn’

  ‘Ik zou willen dat verpleegkundigen weerstand bieden aan de mythes over leiderschap.’ Dat zegt Alexander Clark, hoofd Health Disciplines aan de Athabasca University in Canada.

  Dossier Future proof nursing | Morele spanningen

  Verpleegkundigen ervaren morele spanningen rondom mogelijk levensverlengende behandelingen van volwassenen met een korte levensverwachting.

  Dossier Future proof nursing | Interview Bianca Buurman: Veranderingen uitdragen

  In de zorg verschuift het accent van ziekte en ziekenhuis naar gezondheid, preventie en eerste lijn. Verpleegkundigen kunnen een sleutelrol spelen, zegt Bianca Buurman. De V&VN-voorzitter en hoogleraar acute ouderenzorg aan Amsterdam UMC is een van de sprekers tijdens het congres Future proof nursing.

  Dossier Future proof nursing | Zorgpersoneel verpleeghuis

  Welk type zorgverlener kan welke verpleegsensitieve uitkomsten beïnvloeden? Kennis hierover biedt mogelijk een handvat bij het bepalen van de personeelsbezetting in verpleeghuizen.

  Dossier Future proof nursing | Familieparticipatie op de ic

  Een instrument dat laaggeletterde naasten of naasten met een migratieachtergrond van ic-patiënten uitnodigt te participeren in essentiële zorg op de ic. Dat was het doel van dit onderzoek.

  Dossier Future proof nursing | Transmuraal zorgpad

  De PalliSupport-interventie is ontwikkeld om de overgang naar huis te verbeteren bij palliatieve zorg voor acuut opgenomen ouderen..

  Dossier Future proof nursing | Virtueel leren

  Kunnen virtual reality en 360°-video’s helpen de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen voor net afgestudeerde zorgverleners?

  Dossier Future proof nursing | ‘Geen kostenpost, maar investering’

  Willen we verpleegkundigen behouden voor het vak, dan moeten ze zélf kunnen zeggen wat daarvoor nodig is. Daarvoor pleit James Buchan, senior fellow binnen de Health Foundation in het Verenigd Koninkrijk.

  Dossier Future proof nursing | Telemonitoring implementeren

  Hoe ontwikkelt en implementeert een zorgorganisatie telemonitoring? Een onderzoek en best practice in de Isala Klinieken hebben handvatten opgeleverd.

  Interview | Nynke Boonstra: Leerstoel als katalysator

  Nynke Boonstra werd als eerste verpleegkundig specialist ggz benoemd tot hoogleraar. Ze hoopt dat haar leerstoel verpleegkundigen ertoe aanzet onderzoek te doen of een bestuursfunctie te ambiëren.

  Dossier Future proof nursing | Nurse-led zorg

  Bij door verpleegkundigen geleide zorg, oftewel nurse-led zorg, ligt de focus op gezondheid in plaats van op ziekte en gaat meer aandacht uit naar management van het eigen leven dan naar diagnose.

  Dossier Future proof nursing | Vitaliteit 50-plussers

  Hoe oordelen verpleegkundigen ouder dan 50 jaar over hun vitaliteit? En hoe ervaren zij de inhoud en voorwaarden van hun werk? De antwoorden kunnen bijdragen aan effectieve interventies om hen actief en betrokken te laten blijven.

  TvZ Kennistoets: Klachten bij de naasten van de ic-patiënt

  Een opname op een intensive care (ic)-afdeling kan grote impact hebben op zowel de patiënt als de partner, familie en vrienden. Om de nazorg voor naasten te verbeteren, onderzoekt het Erasmus MC hoe ontwikkeling van een e-health-interventie naasten kan ondersteunen bij hun fysieke en mentale klachten.

  TvZ kennistoets: Cohortstudies

  Cohortstudies leveren waardevol bewijs op voor een eventuele relatie tussen een risicofactor en bepaalde uitkomst of aandoening. Een critical appraisal maakt duidelijk in hoeverre de resultaten relevant zijn in je eigen praktijk.