TvZ magazine nr. 4, 2023

  Dossier Goede voorbeelden V&V  | Seksualiteit in het verpleeghuis | Interview met Roger Ruijters, bestuursvoorzitter Envida | Richtlijn delier volwassenen en ouderen | Nieuwe: PD gezondheid & welzijn | Ggz: zorg voor de mond | Delirium op de IC | Literatuuronderzoek |  TvZ kennistoetsen: Videobellen, Persoonsgerichte zorg en een realistisch perspectief op de besluitvorming | Student: Positieve gezondheid bij dementie

  Uitgelicht | Delirium op de IC

  Verpleegkundigen onderzochten de ervaringen van zorgprofessionals met de implementatie en het gebruik van het UNDERPIN-ICU-programma in de dagelijkse praktijk en gingen na welke factoren bevorderd of belemmerd werkten.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Marleen van Buren over zwangerschap en niertransplantatie. 

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Debbie ten Cate over gedragsverandering in de voedingszorg. 

  Column Corien Harder | Expert

  Al een aantal jaren schrijf ik op deze plek dat verzorgenden en verpleegkundigen luider, duidelijker en vaker hun stem moeten laten horen. Speak up!

  Richtlijn delier volwassenen en ouderen

  Een nieuwe richtlijn ondersteunt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten bij de preventie, herkenning en diagnostiek van een delier bij volwassenen en ouderen in het verpleeghuis en de thuissituatie.

  Column Ethiek | Hans van Dartel: Vrije arbeiders

  In de Verenigde Staten werd in de negentiende eeuw een scherp onderscheid gemaakt tussen de vrije arbeider en de loonarbeider.

  Student | Positieve gezondheid bij dementie

  Demi Quick onderzocht in Park Zuiderhout wat zorgprofessionals nodig hebben om gespreksvoering via het gespreksinstrument Positieve Gezondheid uit te voeren bij cliënten met dementie.

  Column Hugo Schalkwijk | Traditie van actievoeren

  ‘Agenten verdienen weinig, verpleegkundigen nog minder. De tijd is rijp voor actie!’ Met deze woorden in de Volkskrant ontketende verpleegkundige Gaby Breuer in november 1988 een ongekende serie protesten, die we kennen als de Witte Woede.

  Nieuw: PD gezondheid en welzijn

  Beroepsgerichte professionals, zoals verpleegkundigen en sociaal werkers, kunnen sinds kort een doctoraatstraject volgen in het domein gezondheid en welzijn.

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Het juiste design

  Verpleegkundige handelingen zijn vaak nog onvoldoende onderbouwd. Gelukkig zijn verpleegkundig onderzoekers steeds meer in de weer hard bewijs te leveren om te bepalen of een verpleegkundige interventie effectief is.

  Interview Roger Ruijters | Een nieuw ecosysteem

  Laat wijkzorg en verpleeghuiszorg naar elkaar toegroeien. Roger Ruijters vertelt over de initiatieven van Envida, de organisatie waarvan hij bestuursvoorzitter is.

  De Meetlat | Literatuuronderzoek

  Hoe kies je de juiste methodiek voor een literatuuronderzoek

  Dossier Goede voorbeelden V&V | Hartzorg op afstand

  Hoe werkt hartzorg op afstand in de praktijk? Loes Bulle-Smid en haar onderzoeksteam beschreven het goede voorbeeld van Isala tot in detail. ‘Andere ziekenhuizen kunnen dit gebruiken als inspiratie.’

  Dossier Goede voorbeelden V&V | Duale aansturing

  Twee kapiteins op één schip, dat werkt niet, zo wordt gezegd. Bij duale aansturing in de wijkverpleging, een initiatief van Thuiszorg West-Brabant, staan wél twee personen aan het roer: een wijkverpleegkundige en zorgmanager.

  Dossier Goede voorbeelden V&V | Spil in transitiezorg

  De zorg in de overgangsfase van kind naar volwassene verloopt vaak met vallen en opstaan. Hoe organiseert een ziekenhuis deze transitiezorg goed voor jongeren met chronische aandoeningen? Een project geeft het antwoord.

  Dossier Goede voorbeelden V&V | Naasten op de IC

  Denk aan een intensive care, en je ziet buisjes en lampjes en hoort bliepjes. Dat lijkt geen ideale omgeving voor verpleegkundigen om naasten te ondersteunen wanneer een patiënt gaat overlijden. Een rijkgevulde toolbox helpt.

  Dossier Goede voorbeelden V&V | ‘Aantrekkelijker beroep en hogere zorgkwaliteit’

  De initiatiefnemers van tien goede praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging hebben hun project beschreven.

  Dossier Goede voorbeelden V&V | Samen stage lopen

  Méér studenten nóg beter opleiden. Met dat doel zetten de verpleegafdelingen van het UMCG zogenoemde leerafdelingen op. Werkbegeleiders hebben er de tijd én ze stimuleren samenwerking tussen studenten.

  Dossier Goede voorbeelden V&V | Klinisch signaleringsplan ggz

  Een opname in de acute ggz is heftig voor patiënt, familie en hulpverleners. Hoe nieuwe escalaties te voorkomen binnen de kliniek? Ggz-organisatie Altrecht en Hogeschool Utrecht ontwikkelden een methodiek om een signaleringsplan op te stellen.

  Dossier Goede voorbeelden V&V | Qwiek.up bij dementie

  Een beamer waarmee de zorgverlener levensgrote beelden met muziek afspeelt op de kamer van een bewoner: uit menig verpleeghuis is de Qwiek.up niet meer weg te denken. Hoe kan het apparaat slim worden gebruikt bij patiënten met dementie?

  Dossier Goede voorbeelden | Trainen voor leiderschap

  Verpleegkundigen moeten leiderschap tonen op de werkvloer. Gerrie Bours ontwikkelde een train-de-trainer-programma. Dat helpt zorgorganisaties hun wijkverpleegkundigen te bekwamen in dit onderdeel.

  Dossier Goede voorbeelden V&V | Verpleegkundig specialist een verrijking

  Steeds vaker zijn verpleegkundig specialisten actief in de Nederlandse huisartsenpraktijk en de wijkverpleging. Anneke van Vught en Nienke Bleijenberg onderzochten de succesfactoren.

  Goede voorbeelden uit de praktijk: laat je inspireren

  Het verpleegkundig beroep aantrekkelijker maken en de zorgkwaliteit verder vergroten. Dat is het doel van het ZonMw-programma Verpleging en Verzorging. In TvZ worden tien inspirerende projecten uit de praktijk belicht.

  Uitgelicht | Ggz: zorg voor de mond

  Deze studie was gericht op het krijgen van inzicht in de attitudes, barrières en behoeften van ggz-verpleegkundigen op het vlak van mondzorg.

  Hoofdredactioneel | Henk Rosendal: Omdenken

  Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is wat we geloven. Een rolmodel is belangrijk voor ons. Zo’n persoon is een voorbeeld voor anderen en inspireert.

  Seksualiteit in het verpleeghuis

  Het is belangrijk aandacht te hebben voor seksuele behoeften van verpleeghuisbewoners.

  TvZ Kennistoets: Persoonsgerichte zorg in verpleegkundige leernetwerken

  Persoonsgerichte zorg sluit aan bij de persoonlijke behoeften in het dagelijks functioneren van de patiënt als persoon. Verpleegkundigen en verzorgenden willen graag persoonsgericht werken. In dit onderzoek wordt beschreven hoe zij dat doen.

  TvZ Kennistoets: Een realistisch perspectief op besluitvorming

  Een nieuw model biedt een kapstok bij het denken over en onderwijzen van klinisch redeneren.

  TvZ Kennistoets: Videobellen op verpleegafdelingen

  Het Amsterdam UMC heeft voor patiënten, familieleden en verpleegkundigen instructiemateriaal ontwikkeld om videogesprekken te initiëren en voeren tijdens een opname op een klinische verpleegafdeling.