TvZ magazine nr. 2, 2022

  Dossier RN2Blend | Interview Stijn Blot over infectiegevaar | Implementatie zorgpaden | De ontwikkeling van academische verpleegkunde | Zorgprocessen | Loopbaanpad wetenschappelijk onderzoek | TvZ kennistoetsen: Indicatiestelling en Stepped Wedge Clinical Trial | De kwaliteit van decubitus richtlijnen | Ambulancezorg voor psychiatrische patiënten

  Kritisch bekeken | Kwaliteit en toepasbaarheid van decubitusrichtlijnen

  Verpleegkundigen onderzochten in deze studie naar de kwaliteit en de toepasbaarheid van decubitusrichtlijnen op het gebied van preventie en behandeling. 

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Wytske Geense over het post intensive care syndroom.

  Student | Werkomgeving simuleert vertrouwen in toepassing van EBP

  Mireille Vos onderzocht de mate waarin verpleegkundigen steun van hun leidinggevende en werkomgeving ervaren bij het zelf toepassen van evidence based practice.

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: ‘Een lange nasleep’

  Dit redactioneel schrijf ik twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie in Nederland. Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn geweest voor burgers, zorgprofessionals, de economie en het maatschappelijk leven.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Astrid Tuinman over verpleegkundige zorg in verpleeghuizen. 

  Kritisch bekeken | Ambulancezorg voor psychiatrische patiënten

  Verpleegkundigen onderzochten in deze studie het exploreren van de ervaringen van ambulanceverpleegkundigen in de zorg voor mensen met acuut psychotische en/of manische symptomen.

  Interview | Hoogleraar Stijn Blot: ‘altijd alert op infectiegevaar’

  De Vlaamse verpleegkundige en hoogleraar Stijn Blot (54) is dit jaar de spreker tijdens de Anna Reynvaanlezing. Hij geldt als autoriteit op het vlak van ziekenhuisinfecties en de rol van verpleegkundigen bij de preventie ervan.

  Onderzoek | Loopbaanpad wetenschappelijk onderzoek

  Wat heb je als verpleegkundige nodig als je een loopbaan ambieert in onderzoek? Amber Boskma en Evelyn Finnema gingen in gesprek met verpleegkundigen, verpleegkundig onderzoekers, leidinggevenden en managers.

  Column Corien Harder | Belangrijke vraag

  Zeg eens eerlijk, wat is voor jou belangrijk in jouw leven? Een vraag waar je niet dagelijks bij stilstaat. Tenminste, ik niet. Totdat er iets gebeurt dat maakt dat ik even stil móet staan. Om na te denken of ik iets wél of juist niet wil. Waarbij de keuze verstrekkende gevolgen heeft voor mijn leven of gezondheid.

  De ontwikkeling van academische verpleegkunde

  Het LUMC geeft een impuls aan de vorming van de academische verpleegkunde. De focus van het programma ligt op continuïteit van zorg.

  Column Hugo Schalkwijk | Betrouwbaar en fatsoenlijk

  Aan het begin van ieder jaar wordt de uitslag van de Gallup-enquête bekendgemaakt: misschien wel de meest voorspelbare enquête ter wereld. Voor deze vragenlijst wordt aan Amerikanen gevraagd welk cijfer zij geven aan bepaalde beroepen voor ‘eerlijkheid en ethisch normbesef’.

  Column Ethiek | Bart Cusveller: Ongewenste intimiteit

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht in 2016 een beleidsdocument uit over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Aan duidelijkheid liet de titel niets te wensen over: Het mag niet, het mag nooit. 

  Implementatie zorgpaden doorgronden

  Zorgpaden worden wereldwijd gebruikt om zorgprocessen te organiseren. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van zorgpaden, maar nog weinig naar de invoering ervan: waarom slaagt de ene organisatie wel en de andere niet in het implementeren van zorgpaden?1 We belichten een promotieonderzoek naar een zorgpad voor chirurgische patiënten met colorectale kanker.

  Regelvrijheid is de sleutel naar efficiëntere zorg

  Het is belangrijk dat verpleegkundigen zich meer bewust worden van zorgprocessen. Dat kan leiden tot verbeteringen in het primaire zorgproces en in de zorglogistiek.

  Dossier RN2Blend | Verscheidenheid biedt mooie kans

  Elk ziekenhuis voert gedifferentieerd werken in op een andere manier. Het is daardoor lastig een overzicht van de ontwikkelingen te krijgen, maar voor verplegingswetenschappelijk onderzoek biedt het een unieke kans.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen: Toekomstperspectief

  Het dossier van deze TvZ gaat over RN2Blend, een term die voor de gemiddelde lezer misschien een mysterieuze klank heeft, zonder concrete associatie met waarover dit zou kunnen gaan.

  Dossier RN2Blend | RN2Blend: zenden én meebewegen

  Het verpleegkundig werk en het beroep verder versterken en verduurzamen. Dat is het doel van het actieonderzoek RN2Blend.

  TvZ Kennistoets: Ondersteuning van indicatiestelling

  Ongewenste praktijkvariatie in de wijkverpleegkundige indicatiestelling is een probleem. Hoe kan het worden gereduceerd, zodat de kwaliteit en eenduidigheid van indicatiestelling verbeteren? Dit is onderzocht bij thuiszorgorganisatie RST Zorgverleners.

  TvZ Kennistoets: Stepped Wedge Clinical Trial

  In de evaluatie van complexe verpleegkundige interventies staan de belangen van onderzoek, interventie en dagelijkse praktijk soms op gespannen voet met elkaar. Een stepped wedge clinical trial houdt rekening met alle belangen.

  Dossier RN2Blend | Verpleegkundige betrokkenheid bij verandering

  Verpleegkundige betrokkenheid is een belangrijk element bij verandering, zoals de implementatie van gedifferentieerd werken. De beroepsgroep moet het gevoel hebben invloed te kunnen uitoefenen op besluitvorming.

  Dossier RN2Blend | Verpleegkundig leiderschap: hoe doe je dat?

  Een andere kijk op verpleegkundig leiderschap, met meer aandacht voor de omgeving waarin dit plaatsvindt, kan helpen om beter te begrijpen wat leiderschap inhoudt en om het ‘doen’ hiervan zichtbaar te maken.

  Dossier RN2Blend | Regieverpleegkundig werk in de praktijk

  Hoe geven ziekenhuizen invulling aan de rol van regieverpleegkundige? We beschrijven inzichten uit onze lopende onderzoeken.

  Dossier RN2Blend | Column Catharina van Oostveen: uniformiteit in opleiden en titels

  ‘Een verpleegkundige is een verpleegkundige is een verpleegkundige.’ Ik zag dit statement jaren geleden al weleens voorbijkomen in het Engels, maar sloeg er toen nog niet op aan.