TvZ magazine nr. 2, 2023

  Dossier Mantelzorg  | Interview met verpleegkundige Lyn Gallagher-Ford over EBP | Ode aan Mary Secole | Beleidsreacties op personeelstekorten | Preventie en leefstijl | Videocommunicatie in de terminale zorg | Zelfmanagement ziekenhuispatiënt bevorderen |  TvZ kennistoetsen: Cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag en De-implementatie | Student: een pneumonie bij stroke-patiënten

  Uitgelicht | Familieparticipatie op de ic

  Met deze studie wilde men inzicht krijgen in het identificeren van behoeften, percepties, voorkeuren en voorwaarden voor familieparticipatie in de essentiële zorg voor de ic-patiënt, vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en zorgverleners, zoals ic-verpleegkundigen, verpleegassistenten, artsen en fysiotherapeuten.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Kim de Groot over hoe de kwaliteit van elektronische verslaglegging door verpleegkundigen en verzorgenden kan verbeteren in de wijkverpleging, verpleeghuizen, ziekenhuizen en ggz. 

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Doe je zegje

  Zelf beslissen, meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen, oftewel professionele zeggenschap, is nog geen gemeengoed onder verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

  Student | Een pneumonie bij stroke-patiënten

  Tessa van Zijl onderzocht in 2021 voor haar afstudeerscriptie verpleegkundige interventies om de kans op een pneumonie te verkleinen bij stroke-patiënten.

  Uitgelicht | Van ic naar verpleegafdeling

  Met deze studie onderzochten verpleegkundigen welke ervaringen en behoeften de naasten van ic-patiënten hebben tijdens de transitie van een intensive care-unit naar een verpleegafdeling.

  Proefschriften | Een actueel proefschrift uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Corien Eeltink over Maligniteit en seksualiteit.

  Column Corien Harder | Stap naar voren

  Handjes, handjes, handjes… Als ik politici en bestuurders moet geloven, is dat wat er nodig is in de zorg. Toegegeven: de honderden vacatures samen met het hoge ziekteverzuim vormen een megagroot probleem.

  Risicovol beleid in reactie op schaarste

  De klassieke beleidsreacties op schaarste in de zorg hebben opmerkelijke gevolgen voor het maatschappelijk beeld en de waardering van het verpleegkundig beroep.

  Onderzoek | Zelfmanagement bevorderen met klinisch leiderschap

  Hoe passen verpleegkundigen leiderschap toe bij bevordering van zelfmanagement van ziekenhuispatiënten?

  Preventie en leefstijl in de zorg

  Welke barrières ervaren verpleegkundigen wanneer ze met patiënten werk willen maken van leefstijl? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Om deze vragen draaide een rondetafelgesprek in september 2022.

  Onderzoek | Videocommunicatie in de terminale zorg

  In de palliatief terminale zorg thuis werken zorgverleners samen om voor de patiënt een optimale kwaliteit van leven en sterven te bereiken. Zij ervaren dat afstemming niet altijd goed verloopt. Hoe kan videocommunicatie hen ondersteunen?

  Interview Lynn Gallagher-Ford: Altijd evidence

  ‘Ik wil evidence-based practice demystificeren’. Dat zegt de Amerikaanse verpleegkundige Lynn Gallagher-Ford. Zij is de centrale gast tijdens het 25e Anna Reynvaan Event, op 11 mei in Amsterdam.

  Hoofdredactioneel Henk Rosendal | Vertrouwen

  Verpleegkunde is een vak. Om daar goed in te worden is een stevige opleiding noodzakelijk.

  Dossier Mantelzorg | Mantelzorg is onmisbaar

  Het merendeel van de zorg wordt geboden door mantelzorgers. Dit kan soms zwaar zijn voor hen. Met een goede samenwerking tussen mantelzorg en professional is afname van de belasting mogelijk.

  Dossier Mantelzorg | Onderwijs patiënt- en familieparticipatie

  Samenwerking tussen zorgprofessionals, patiënten en familie wordt steeds belangrijker en vraagt om een andere rol van verpleegkundigen. Het hiervoor ontwikkelde onderwijsprogramma Patiënt- en Familieparticipatie blijkt de benodigde competenties te versterken.

  Dossier Mantelzorg | Van familiezorg naar gedeelde zorg

  Voor veel mensen met een migratieachtergrond is familiezorg het ideaal. Maar in de praktijk gaat het vaak om te zware mantelzorg voor één paar schouders. Samen zorgen met familie en zorgverleners is nodig. Hoe draag je hieraan bij als zorgprofessional?

  Dossier Mantelzorg | Familieleden met verslavingsproblemen

  15,6 procent van de studenten van Hogeschool Rotterdam heeft familieleden met verslavingsproblemen, blijkt uit recent onderzoek. Een deel van hen vervult of vervulde mantelzorgtaken.

  Column Hugo Schalkwijk | Gewonde Franse soldaten verplegen

  De verpleegkunde heeft een rijke geschiedenis. Toch wordt het beeld dat we van die geschiedenis hebben, voor een groot deel bepaald door enkele dominante verhalen en hardnekkige stereotypes.

  Opinie | Ode aan Mary Seacole

  Het is de hoogste tijd om Mary Seacole en al die andere verpleegkundigen van kleur op een voetstuk te plaatsen.

  Dossier Mantelzorg | Indiceren bij overbelaste mantelzorg in de wijk

  Stel, een wijkverpleegkundige heeft bij een cliënt aanwijzingen voor (dreigende) overbelasting van de mantelzorg. Hoe kan dan via het Omaha-system of NANDA-I de benodigde ondersteuning worden geïndiceerd?

  Dossier Mantelzorg | Ondersteuningsbehoeften van naasten thuis

  De COM-interventie helpt naasten en verpleegkundigen inzichtelijk te krijgen welke ondersteuning naasten nodig hebben om palliatieve zorg thuis zo lang mogelijk vol te houden.

  TvZ Kennistoets: De-implementatie

  De-implementatie gaat gepaard met een grotere mate van onzekerheid dan implementatie.

  TvZ Kennistoets: Cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag

  Een methodiek is ontwikkeld voor cultuursensitief Omgaan met Onbegrepen Gedrag (OOG) bij mensen met dementie thuis.

  Column Ethiek | Arjan van Os: Reflecteren: moet dat?

  ‘Reflecteren… moet dat alweer?’ Dat is een vraag die ik weleens van studenten krijg. ‘Het is tijdrovend en wat levert het op?’