TvZ magazine nr. 5, 2023

  Dossier Leiderschap  | Toptalent: Transitieprogramma adolescenten met brandwonden | Interview met Anne van den Bulck over zorgbehoeften voorspellen | Tips van verplegingswetenschappers | Zorginnovatielabs | De wijkkliniek | Verzorgenden coachen | De meetlat: Interviewen |  TvZ kennistoetsen: Leiderschap, BN2020-competenties en Leerwerkplaatsen | Student: Interprofessioneel samenwerken

  Verplegingswetenschapper en dan?

  Het is voor verplegingswetenschappers een uitdaging om te pionieren, professionaliseren, profileren en positioneren. In dit artikel geven zeven ervaren collega’s vier tips.

  Column Jacqueline de Leeuw | Blijf een dier

  Leren omgaan met technologieën en (digitale) systemen vraagt veel van zorgverleners.

  Student | Interprofessioneel samenwerken

  Arianne ten Klooster onderzocht of interprofessionele vaardigheden van artsen en verpleegkundigen werden vergroot door een patiëntbespreking als vorm van werkplekleren te organiseren.

  Interview Anne van den Bulck: De zorgbehoefte voorspellen

  Wie zijn de cliënten in de wijk en welke hebben straks veel of juist weinig zorg nodig? Verpleegkundigen kunnen bijdragen aan waardevolle inzichten, zegt Anne van den Bulck.

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Interprofessioneel

  In de gezondheidszorg maakt de traditionele hiërarchie plaats voor interprofessioneel samenwerken. Maar samenwerken is niet vanzelfsprekend.

  Column Ethiek | Arjan van Os: Eigen ethiek eerst?

  Moeten we een zorgmachtiging aanvragen? Kan deze patiënt met ontslag? Kunnen we deze zorg wel leveren? Verpleegkundigen nemen dagelijks vele grote en kleine beslissingen.

  De opkomst van zorginnovatielabs

  In innovatielabs lossen verpleegkundigen, studenten en technici problemen uit de ziekenhuispraktijk op met zorgtechnologie. Medische centra en hogescholen hebben hiertoe de handen ineengeslagen.

  Dossier Leiderschap | Leiderschap kun je leren

  Verpleegkundig leiderschap is here to stay. De vraag daarbij: hoe kunnen verpleegkundigen in de hectiek van hun werk blijvende invloed ontwikkelen? Dat vereist gerichte handvatten. Gelukkig kun je leiderschap leren, vooral van elkaar.

  Toptalent | Adolescenten met brandwonden

  Ina van Ingen Schenau-Veldman is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Maria Mauritz over traumatische levens bevrijd.

  Dossier Leiderschap | Een nieuw narratief

  Het is tijd voor een nieuw verhaal over verpleegkundig leiderschap: we hebben wél een stem, mengen ons met engagement in het maatschappelijk debat en dragen daarmee bij aan toekomstige oplossingen in de zorg.

  Hoofdredactioneel | Henk Rosendal: Niet vrijblijvend

  In deze TvZ staat leiderschap centraal. Dit is een actueel thema, gezien de aandacht ervoor in de curricula van opleidingen verpleegkunde, in boeken, in artikelen in vakbladen en tijdens congressen. Daarbij wordt vaak de indruk gewekt dat we helder hebben wat we precies onder leiderschap verstaan en dat alle verpleegkundigen leiderschap moeten tonen.

  Dossier Leiderschap | Wijkverpleegkundig leiderschap

  Ondersteunt een compacte, door de HAN ontwikkelde interventie wijkverpleegkundigen in hun leiderschapsrol? Een pilot met teams van Pantein biedt het antwoord.

  Dossier Leiderschap | Excellente verpleegkundigen

  Het Deventer Ziekenhuis heeft het programma Excellente Verpleegkundigen opgezet vanuit de principes van het Magnet-gedachtegoed. Het resultaat: versterking van professionele zeggenschap.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Mireille Stelwagen over ouderempowerment bij neonatologie.

  Dossier Leiderschap | Leiderschap: Een caleidoscoop

  Verpleegkundige zorg is complex en dynamisch. Aandacht voor verpleegkundig leiderschap is nodig. Het helpt verpleegkundigen veranderingen op alle niveaus in en buiten het zorgsysteem te beïnvloeden, zodat veilige, duurzame en goede kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

  TvZ Kennistoets: Leiderschapscompetenties laatstejaarsstudenten

  Het is belangrijk dat aankomende hbo-v-verpleegkundigen leiderschapsvaardigheden aanleren. Hanzehogeschool Groningen onderzocht daarom in welke mate haar laatstejaarsstudenten leiderschapscompetenties hebben.

  TvZ Kennistoets: BN2020-competenties in de praktijk

  Hoe benutten verpleegkundigen die zijn opgeleid volgens Bachelor of Nursing 2020 hun competenties in het dagelijkse werk.

  TvZ Kennistoets: Interprofessionele academische leerwerkplaatsen

  Studenten van verschillende zorgopleidingen lopen samen stage en volgen gezamenlijk stage-onderwijs bij de interprofessionele academische leerwerkplaats Amsterdam-Zuidoost.

  Uitgelicht | Ziekenhuiszorg in een verpleeghuis: de WijkKliniek

  Verpleegkundigen brachten in kaart wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn gedurende de implementatie van de WijkKliniek.

  De Meetlat: Interviewen

  Interviewen is een veel toegepaste methode waarbij de onderzoeker informatie verzamelt over iemands ervaringen, belevingen, opvattingen, visie, ideeën, gevoelens of kennis.

  Column | Cecile aan de Stegge: Hoop op solidariteit

  De auteur van deze column wordt aan het eind van dit schoolseizoen ook geschiedenis. Ik ga als ik volgend jaar 67 word met pensioen.

  Uitgelicht | Hbo-verpleegkundigen die verzorgenden coachen

  Verpleegkundigen onderzochten de ervaringen en behoeften van verzorgenden met betrekking tot coaching door hbo-verpleegkundigen in de verpleeghuissetting.