TvZ magazine nr. 4, 2022

  Dossier Samen beslissen | Interview met minister Conny Helder | Muziek alternatief voor medicatie | Verpleegkundigen ná hun promotie | Verpleegsensitieve uitkomsten | Coördinator als leer-teamcoach |  TvZ kennistoetsen: EBP-coach en RADar-techniek | Verbeteringen doorvoeren werkomgeving | Werkdruk door documentatie

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Patiëntenparticipatie

  De patiënt staat centraal in de dagelijkse zorg van zorgprofessionals. Vanuit deze professionals wordt vaak gedacht dat zij weten wat goed is voor de patiënt.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Linda Smit over het ouderenzorgprogramma's eerste lijn.

  Kritisch bekeken | De verpleegkundige werkomgeving verbeteren

  Verpleegkundigen deden onderzoek naar de evaluatie van de implementatie van het Professioneel Praktijk model (PPM) om de verpleegkundige werkomgeving te verbeteren, gebaseerd op de magnet-principes.

  Student | In het ziekenhuis liggen

  Eva Vlasveld won in november 2021 de Meyboom Scriptieprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt voor verpleegkundig onderzoek in het Erasmus MC. Ze schreef de scriptie in opdracht van Erwin Ista.

  Kritisch Bekeken | Wijkverpleegkundigen: werkdruk door documentatie

  Deze studie moet inzicht geven in de perspectieven en ervaringen van verpleegkundigen werkzaam in de wijkverpleging met betrekking tot hun ervaren werkdruk door documentatie over de zorgverlening.

  Column | Corien Harder: Aantrekkelijk

  De eerste negen maanden van het kabinet-Rutte IV zijn bijna voorbij. Ik benijd de ministers van VWS niet. Bij het coalitieakkoord leek het erop dat ze een aantal jaren de tijd hadden om de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen. Niets in minder waar. De oorlog gooit roet in het eten.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Richard Vijverberg over de zorgbehoeften van kinderen in de psychiatrie. 

  Column Hugo Schalkwijk | Kanariepietjes

  Om zich te beschermen namen mijnwerkers vroeger gekooide kanaries mee als ze aan het werk gingen. Wanneer er gevaarlijke gassen vrijkwamen, merkten de vogeltjes dat als eerste. Ze werden ziek, vielen flauw of stierven. Voor de mijnwerkers was dit het sein om zich snel uit de voeten te maken. Zij konden de mijnen nog op tijd verlaten.

  Minder stress met muziek

  Een muziekinterventie kan een alternatief voor medicatie zijn bij het streven iemands stress te verminderen.

  Onderzoek | Verpleegsensitieve uitkomsten systematisch prioriteren

  Verpleegsensitieve uitkomsten prioriteren voor het toepassen van kwaliteitsverbetering: op basis waarvan doen verpleegkundigen dat? Zuyderland Medisch Centrum heeft het onderzocht.

  Column Ethiek: Hans van Dartel: ‘Woest aantrekkelijk’

  Het grappige met waarden en normen is dat ze pas betekenis hebben als ze wat doen in de praktijk. Dat geldt niet alleen voor ethische waarden en normen, maar ook voor esthetische, zoals aantrekkelijkheid of schoonheid.

  Interview | Minister met een missie

  Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport presenteerde in de zomer het nieuwe programma voor de toekomst van de ouderenzorg: WOZO.

  Verpleegkundigen ná hun promotie

  Gepromoveerde verpleegkundigen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg en het verpleegkundig beroep. Maar wat zijn hun ervaringen met leiderschap en carrièreontwikkeling?

  Onderzoek | Coördinator als leer-teamcoach

  Zorgorganisatie Sevagram heeft hbo-geschoolde coördinatoren zorg en welzijn opgeleid en gepositioneerd als interne leer-teamcoach. Hoe kan op basis van hun ervaringen en belevingen het samenwerken, leren innoveren en de coaching worden geoptimaliseerd binnen de zorgteams?

  Dossier Samen beslissen | De ervaringsdeskundige in de ggz

  Een ervaringsdeskundige kan in de ggz zinvol worden ingezet wanneer hulpverlener en cliënt spreken over het toekomstige behandel- of herstelbeleid.

  Dossier Samen beslissen | Gezamenlijke besluitvorming bij dementie

  De gangbare aanpak van gezamenlijke besluitvorming biedt verpleegkundigen onvoldoende houvast bij mensen met dementie. Specifieke ondersteuning is nodig.

  Dossier Samen beslissen | Hulpmiddelen

  Er zijn steeds meer hulpmiddelen beschikbaar om het samen beslissen-proces te structureren en ondersteunen. Verpleegkundigen kunnen deze ook gebruiken of onder de aandacht brengen van patiënten.

  Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen: Oplossing

  Er komen deze zomer in de maatschappij veel complexe vraagstukken samen die we tot voor kort voor ons uit hebben kunnen schuiven.

  Dossier Samen beslissen | Rollen van verpleegkundigen

  ]De praktijk van samen beslissen is weerbarstig. Patiënten en hun naasten ervaren lang niet altijd dat zij betrokken worden bij het nemen van besluiten over zorg en behandeling.

  TvZ kennistoets: EBP-coach in het verpleeghuis

  De complexiteit van de verpleeghuiszorg neemt toe en daarmee het belang van evidence based practice (EBP). Het draait daarbij om de juiste zorg voor de bewoner. In het project EVIDENCE zochten we uit hoe een hbo-verpleegkundige in het verpleeghuis kan bijdragen aan een EBP-cultuur in zorgteams.

  TvZ kennistoets: Rapid Qualitative studies

  Snelle kwalitatieve analyse methoden, zoals de RADaR-techniek, bieden betrouwbare uitkomsten. Dit kan helpen wanneer resultaten spoedig voorhanden moeten zijn.

  Religieuze en spirituele zorgbehoeften

  Patiënten die religieuze en spirituele zorgbehoeften hebben tijdens de (dag)klinische geestelijke gezondheidszorg en hun ziekte, kunnen drempels ervaren om deze onderwerpen ter sprake te brengen. Beïnvloeden die belemmeringen hun herstel?