TvZ magazine nr. 1, 2023

  Dossier Zelfdoding  | Interview met Marian Adriaansen | Na IC en Covid-19 | De bevlogenheid van verpleegkundigen  | Jubileum Anna Reynvaan Event | Dementie in het ziekenhuis | Patiëntparticipatie in het ziekenhuis |  TvZ kennistoetsen: Verpleegkundigen in de ontwerpersrol en Fenomenologie | Student: Levend verlies bij ouders

  Uitgelicht | Dementie in het ziekenhuis

  Met dit onderzoek wilde men inzicht krijgen hoe verpleegkundigen zorg verlenen in het ziekenhuis aan patiënten met dementie en hoe zij deze zorg ervaren en hoe verpleegkundigen omgaan met probleemgedrag van deze patiënten.  

  Column Jacqueline De Leeuw | Digitaal denken

  Zorgverleners veranderen zich suf. Vaak zuchten en steunen ze onder deze last. De intrede van het digitale werken heeft dit gevoel vergroot. Hoe zit dat eigenlijk?

  Student | Levend verlies bij ouders

  Anouk Leijs onderzocht de ervaringen met levend verlies bij ouders van een kind met een ernstig meervoudige beperking, wanneer zoon of dochter verhuist naar een zorginstelling.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Nienke Dijkstra over essentiële farmaceutische zorg.

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Duurzaamheid

  Een maatschappelijk onderwerp dat in de spotlights staat is duurzaamheid. Onlangs berekende het RIVM dat de gezondheidszorg verantwoordelijk is voor 7 procent van de CO2-uitstoot.

  In memoriam | Johanna Diepeveen-Speekenbrink (1936-2022)

  Tot ons verdriet is Johanna Diepeveen-Speekenbrink op dinsdagavond 13 december 2022 op 86-jarige leeftijd overleden. Zij was al enige tijd kwetsbaar en verbleef tijdens haar laatste dagen in een ziekenhuis: UMC Utrecht.

  Uitgelicht | Patiëntparticipatie in het ziekenhuis

  Met deze studie willen verpleegkundigen inzicht krijgen in het mogelijke effect op patiëntparticipatie en de toepasbaarheid van de vertelkaart in Nederlandse ziekenhuizen.

  Column Ethiek | Hans van Dartel: Kanteljaar 2023

  Schaarste wordt in de regel gezien als een probleem dat vooral om politieke oplossingen vraagt. Maar hoe politiek ook, steevast zijn er morele consequenties.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  De bespreking van het proefschrift van Sjoerd Vogel over herstel bij psychose.

  Onderzoek | Covid19-patiënt op ic: digitaal nazorggesprek

  Is het haalbaar dat ic-verpleegkundigen digitale nazorggesprekken voeren met patiënten die vanwege Covid-19 op de ic hebben verbleven én met hun familieleden? En wat zijn de opbrengsten?

  Onderzoek | Meer verpleegkundige functies, meer werkgeluk?

  Welke factoren worden als bevorderend en belemmerend ervaren voor de bevlogenheid van verpleegkundigen met een combinatiebaan? Hiernaar is onderzoek verricht in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

  Column Cecile aan de Stegge | Nederlands eerste kraamverpleegster

  Deze column schrijf ik als secretaris van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) op Urk. Daar wordt een grote collectie oude verpleegkundige materialen beheerd. Gelukkig ‘leeft’ de collectie bij een breed publiek.

  Verpleegkundige proefschriften 2000-2021

  Een overzicht van verpleegkundige promoties tussen 2000 en 2021 is een startpunt voor een kennisagenda in de komende jaren.

  Interview Marian Adriaansen: Steviger positie

  De verpleegkundige beroepsgroep kan nog  verder professionaliseren. Dat zegt Marian Adriaansen. Zij nam eind 2022 na twaalf jaar afscheid als algemeen hoofdredacteur van TvZ.

  Anna Reynvaan Event

  Voor de 25e keer wordt dit jaar de Anna Reynvaanlezing georganiseerd. Ter gelegenheid van de jubileumeditie, op donderdag 11 mei, is de naam omgedoopt in Anna Reynvaan Event. De gebeurtenissen daaromheen worden aangeduid als de Anna Reynvaan Kennisparade.

  Verpleegkundig wetenschapper

  Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft de functie van verpleegkundig wetenschapper ingevoerd.

  Dossier Zelfdoding | Maak suïcidaliteit bespreekbaar

  Een open gesprek voeren over suïcidale gedachten kan preventief werken. Hoe maken verpleegkundigen dit waar?

  Dossier Zelfdoding | Formulier faciliteert het gesprek

  Een nieuw formulier helpt zorgprofessionals suïcidaliteit op frequente en geborgde wijze uit te vragen. Dit kan voor cliënten de drempel verlagen om over dit thema te praten.

  Dossier Zelfdoding | Veiligheid: patiënt, familie, verpleegkundigen

  Verpleegkundigen verlenen de meest directe zorg aan mensen met suïcidale gedachten in de intramurale geestelijke gezondheidszorg. Ook familieleden hebben een cruciale rol. Maar zijn verpleegkundigen, patiënten en familieleden het eens over de te bieden zorg bij suïcidaliteit?1-2

  Hoofdredactioneel Henk Rosendal | De goede dingen

  Doen we de goede dingen, en doen we vervolgens de goede dingen goed? Deze vragen staan centraal in het verpleegkundig handelen.

  Dossier Zelfdoding | Eigen ervaring inzetten

  ‘Vooral de gevoelens van uitzichtloosheid die patiënten kunnen ervaren zijn voor mij herkenbaar’, zegt Ingrid van der Voort. Als tiener deed ze een zelfmoordpoging, nu ziet ze in de rol van zorgverlener mensen met suïcidaal gedrag.

  Dossier Zelfdoding | Attitudes en dilemma’s in het ziekenhuis

  Verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen zien regelmatig suïcidale patiënten. Wat zijn hun attitudes en ervaringen?

  Dossier Zelfdoding | Communiceren met de patiënt

  ‘Communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar voor verpleegkundigen die geconfronteerd worden met patiënten die een suïcidepoging hebben gedaan’, zegt Marieke van Piere.

  TvZ Kennistoets: Fenomenologie

  De fenomenologie is een kwalitatieve onderzoeksbenadering waarmee een verschijnsel, ook wel fenomeen genoemd, wordt beschreven op basis van de ‘geleefde ervaring’.

  TvZ Kennistoets: Verpleegkundigen in de ontwerpersrol

  Verpleegkundigen komen regelmatig onhandige en onveilige werkprocessen tegen. Die nemen ze vaak voor lief – ‘We hebben het altijd zo gedaan’ – of ze improviseren iets. Create4Care ontwikkelt samen met hogeschoolstudenten van diverse opleidingen definitieve oplossingen.

  Dossier Zelfdoding | Training in preventie

  Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de Nederlandse organisatie voor preventie van suïcide. De missie: een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. 113 Zelfmoordpreventie heeft een training in suïcidepreventie ontwikkeld voor zorgverleners.