TvZ magazine nr. 3, 2023

  Dossier Kunstmatige Intelligentie  | Interview met Jelle Reijngoudt over de wijkverpleging | Verbeteren met EBP én Lean | Patiëntenflow coördineren | Continue professionele ontwikkeling | Moreel-ethische dilemma’s | Rebels leiderschap | Essentiële competenties in het verpleeghuis |  TvZ kennistoetsen:  Automatische medicatiedispensers implementeren en Grounded theory | Student: succesvolle triage in het verpleeghuis

  Uitgelicht | Rebels leiderschap

  Deze studie heeft als doel de ervaringen van verpleegkundigen met rebelse verpleegkundige leiderschapspraktijken in beeld te brengen vanuit het leadership-as-practice-perspectief.

  Student | Succesvolle triage in verpleeghuis

  Claudia van Dam onderzocht in 2021 en 2022 het gebruik van een triageformulier in een verpleeghuis.

  Leven lang ontwikkelen

  Juliet ten Brink is de prijswinnaar over 2022 van de TvZ Kennistoets. Treed jij in haar voetsporen?

  Uitgelicht | Essentiële competenties in het verpleeghuis

  Verpleegkundigen onderzocht welke competenties vereist zijn bij het faciliteren van de ontwikkeling van een Effectieve werkplekcultuur EWPC.

  Column Jacqueline de Leeuw | Collegiale gesprek

  In tijden van personeelstekort in de zorg wordt veel gesproken over meer ‘handen aan het bed’. Alsof dat dé oplossing is.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Mireille Dekker waarin wordt onderzocht hoe de programma's van de contactpersonen infectiepreventie kunnen worden verbeterd in de ziekenhuizen. 

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Zinvolle zorg

  Goede zorg is zorg die ertoe doet, veilig is en aansluit aan bij de wens van de patiënt.

  Patiëntenstroom coördineren

  Het Radboudumc heeft een centraal overzicht van de beschikbare en bezette bedden dankzij Real Time Demand and Capacity-management. Alle verpleegkundigen zijn getraind in het gebruik van de methodiek.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Harm van Noort over preoperatieve voedingszorg. 

  Column Ethiek | Marie-Josée Smits: Zorgtechnologie

  De vraag naar zorg neemt toe, vacatures worden niet vervuld. Wat kunnen we doen?

  Verbeteren met EBP én Lean

  Met evidence-based practice (EBP) onderzoek je of een nieuwe werkwijze bewezen effectief is als oplossing voor een klinische onzekerheid. Maar het uitzoeken in de literatuur alléén is ontoereikend. Hoe zorg je ervoor dat jouw afdelingscollega’s betrokken zijn en op de nieuwe manier gaan werken?

  Anna Reynvaanprijzen

  Verplegingswetenschapper Kim de Groot van het Nivel heeft de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gewonnen. Dit is op donderdag 11 mei bekendgemaakt in het Internationaal Theater Amsterdam.

  Onderzoek | Continue professionele ontwikkeling

  Een verpleegkundige loopbaan is aan verandering onderhevig. De oorzaken zijn veranderende patiëntenpopulaties, personeelsverloop en technische en wetenschappelijke innovaties. Verpleegkundigen zijn hierdoor genoodzaakt hun kennis- en vaardigheden continu te vernieuwen: continue professionele ontwikkeling.1-2

  Column Cecile aan de Stegge | Angst voor homoseksualiteit in verpleging onnodig

  Dinsdagavond 21 maart, Spui 25. Ik zit in een cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam, waar nieuwe boeken gepresenteerd worden. Vandaag de biografie van Koen Hilberdink over de in 2002 overleden psychoanalyticus en hoogleraar psychiatrie P.C. (Piet) Kuiper.

  Onderzoek | Moreel-ethische dilemma’s bij afzondering

  Verpleegkundigen kunnen moreel-ethische dilemma's ervaren bij een patiënt die wordt afgezonderd of gesepareerd. Het botst met de kernwaarden van hun beroep. 

  Interview | Jelle Reijngoudt: ‘Beter beeld van de wijk’

  Wijkverpleging is complexer en uitdagender dan veel studenten denken. Hbo-v-docent Jelle Reijngoudt wil een realistischer beeld creëren.

  Hoofdredactioneel | Henk Rosendal: Groeien

  De introductie van zo ongeveer elke nieuwe technologie in de zorg gaat gepaard met de vraag of, en in hoeverre, warme menselijke zorg kan worden overgenomen door koude, technologische zorg.

  Dossier Kunstmatige intelligentie | Verantwoorde zorg in een digitale maatschappij

  Artificial intelligence biedt kansen om de zorg te verbeteren, maar er zijn ook bedenkingen. Kan ChatGPT ons helpen en wat betekent dat voor verpleegkundigen?

  Dossier Kunstmatige intelligentie | Registratie: van last naar betekenisvol

  Verpleegkundigen ervaren registreren vaak als een last. Voor velen is de meerwaarde nog beperkt. Wellicht kan artificial intelligence verandering brengen, maar er zijn dan wel uitdagingen aan te gaan.

  Dossier Kunstmatige intelligentie | Ga het gesprek aan over AI

  Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI leiden vaak tot een mix van enthousiasme en angst. Ook in de langdurige zorg is er een steeds dieper besef van zowel de mogelijkheden als de sociale en ethische vraagstukken.

  Dossier Kunstmatige intelligentie | De palliatieve fase markeren

  Artificial intelligence gaat verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen bij het markeren van de palliatieve fase bij patiënten met COPD en patiënten met hartfalen.

  Dossier Kunstmatige intelligentie | AI in de langdurige zorg

  Er gaat bijna geen dag voorbij zonder mediaberichten over de kansen en invloed van artificiële intelligentie (AI). In dit artikel gaan we in op AI-toepassingen die binnen de langdurige zorg ondersteuning bieden aan cliënten en zorgmedewerkers.

  Dossier Kunstmatige intelligentie | (Samen)werken met AI

  Artificiële intelligentie (AI) heeft de potentie verpleegkundigen te ondersteunen in hun werk, maar een voorwaarde is dat zij in staat zijn (samen) te werken met de technologie. Aan de hand van een casus kijken we hiernaar.

  TvZ Kennistoets: Automatische medicatiedispensers implementeren

  E-health kan alleen succesvol zijn als de toepassing goed wordt geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. Een voorbeeld is de automatische medicatiedispenser in de wijkverpleging.

  TvZ Kennistoets: Grounded theory

  Het belangrijkste doel van grounded theory is systematisch te werken aan een theorie die een situatie of gebeurtenis verklaart. Dit gebeurt via interviews of observaties vanuit de praktijk.