TvZ magazine nr. 3, 2022

  Dossier Diversiteit | Beroepstrots | Gelijkwaardig maar niet gelijk | Winnaar TvZ Publicatieprijs | Professionele integriteit | Formele en informele zorgverleners | TvZ kennistoetsen: Samenwerken Wijkverpleegkundige en VS en randomised controlled trial | Covid-19: de gevolgen in de ouderenzorg  | De cardiologische Zorgbrug

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Dorien Brouwer-Goossensen over hoe de verpleegkundig specialist een patiënt kan ondersteunen bij leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct.

  Kritisch bekeken | Covid-19: langetermijngevolgen in verpleeghuizen

  Verpleegkundigen kregen met deze studie inzicht in de langetermijngevolgen van de Covid-19 pandemie voor bewoners, familieleden en medewerkers in verpleeghuizen.

  Student | Verpleeg-sensitieve indicatoren: een brug te ver?

  Hildeline Kuijzer onderzocht de ervaringen van verpleegkundig managers en projectleiders met het gebruik van verpleeg-sensitieve indicatoren voor het leren en verbeteren in de zorg.

  Gelijkwaardig maar niet gelijk

  Hoe kun je binnen een organisatie gelijkwaardig samenwerken ondanks verschillen in werkervaring, expertise, kennis of functie? Door die verschillen te erkennen.

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Goede en veilige zorg

  Het leveren van goede patiëntenzorg zit in de kern van iedere zorgprofessional. Vaak gaat dit goed, maar soms niet. Zo kunnen onveilige situaties in de patiëntenzorg ontstaan.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Angelien Sieben over medicatietrouw bij hart- en vaatpatiënten.

  Anna Reynvaanprijzen uitgereikt

  Op 12 mei werd in Amsterdam alweer de 24e editie van de Anna Reynvaanlezing gehouden. Die stond dit keer in het teken van infectiepreventie. Te gast was de Belgische hoogleraar Stijn Blot. Traditiegetrouw werden ook de Anna Reynvaanprijzen uitgereikt. Net als voorgaande jaren waren er drie overtuigende winnaars: Benjamin Wendt (wetenschapsprijs), Willemke Stilma (praktijkprijs) en Hannan van Rooij (studentenprijs).

  Kritisch bekeken | De Cardiologische Zorgbrug-studie

  In deze studie onderzochten verpleegkundigen hoe ze heropname en overlijden binnen 6 maanden bij kwetsbare oudere patiënten met een hartinfarct of hartfalen konden verminderen door gebruik te maken van de Cardiologische Zorgbrug (CBZ). 

  Onderzoek | Professionele integriteit in de verpleegkunde

  Hoe vaak en op welke manieren geven voorvallen in de verpleegkunde aanleiding tot reflectie op professionele integriteit? Deze vraag is beantwoord met een deskresearch aan de hand van uitspraken door de tuchtrechter in Zwolle.

  Column Jacqueline de Leeuw | Gezonde meethouding

  Verpleegkundigen en verzorgenden meten en registreren zich suf. Hierover wordt veel gezucht en geklaagd. De komst van het digitale werken lijkt de beleving hiervan negatief te beïnvloeden. Hoe zit dat nu?

  Column Ethiek | Marie-Josée Smits: Stoom uit je oren

  We zitten in het staartje van ‘corona’. Tenminste, dat hoop ik. Een goed moment om terug te kijken. Heb ik iets geleerd? Ja! Van alles! Neem de vaccinatiekwesties. Ik heb weer eens gemerkt hoe lastig het is om een goed gesprek te voeren als er ‘stoom uit je oren komt’.

  Onderzoek | Ervaringsgericht samenwerken in de ouderenzorg

  Ouderenzorg vraagt om goed samenspel tussen formele en informele zorgverleners. Een ervaringsgerichte interventie, waarin (in)formele zorgverleners in het perspectief treden van een oudere hulpbehoevende, blijkt een impuls te kunnen geven.

  Winnaar TvZ-publicatieprijs 2022

  Angela Langerak heeft de TvZ-publicatieprijs 2022 gewonnen met haar artikel over zelfmetingen bij patiënten met myasthenia gravis (TvZ 2 2021).

  Witboek verpleging en verzorging 2022

  Tegenwicht bieden aan negatieve berichtgeving in media over verplegen en verzorgen. Met dat doel voor ogen is het Witboek van de verpleging en verzorging 2022 samengesteld.

  Column Cecile aan de Stegge | Meer mannelijke verpleegkundigen

  Tien jaar geleden, op 16 maart 2012, promoveerde ik aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Gekkenwerk. De ontwikkeling van het psychiatrisch verpleegkundig beroep in Nederland, 1830-1980.

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen: Diversiteit

  Deze aflevering van TvZ kent het dossier Diversiteit, met een aantal verschillende invalshoeken, die moeiteloos uitgebreid hadden kunnen worden met andere.

  Dossier Diversiteit | LHBT+

  Meer dan 1 miljoen mensen (6% van de bevolking) zijn homoseksueel of lesbisch en minimaal 400.000 mensen zijn transgender.1 Deze mensen worden tot de LHBTI+-gemeenschap gerekend: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel. De + duidt aan dat mensen zich ook nog kunnen identificeren met andere seksuele voorkeuren.

  Dossier Diversiteit | Werk maken van diversiteit en inclusie

  Er is steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Dit brengt vragen met zich mee, ook bij zorgorganisaties en verpleegkundigen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor meer bewustwording? Waar begin je? Waar let je op? En hoe geef je het handen en voeten?

  Dossier Diversiteit | Interculturele palliatieve zorg

  Er zijn steeds meer ouderen met een migratieachtergrond, die niet altijd voldoende gezondheidsvaardigheden hebben. Zij lopen drie tot vier keer meer risico op dementie, hebben op jongere leeftijd meer chronische ziekten in vergelijking met andere Nederlanders, kennen een lagere levensverwachting en krijgen meer te maken met palliatieve zorg.1

  Dossier Diversiteit | Cultuurspecifieke zorg

  Het Wereldhuis in Boxtel biedt verpleeghuiszorg aan senioren uit alle windstreken. Binnen de afdeling Sefkat wonen vooral mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. De medewerkers proberen hen zoveel mogelijk een thuisgevoel te geven.

  Dossier Diversiteit | Dúrf te praten

  Laat op het vlak van diversiteit je innerlijke Florence Nightingale aan het woord. Durf het onzichtbare zichtbaar te maken en durf te spreken voor diegene die niet kan spreken.

  TvZ kennistoets: Samenwerking wijkverpleegkundige en VS

  De introductie van verpleegkundig specialisten (VS) in de wijk is een manier om nieuwe uitdagingen in de zorg aan te gaan. Welke ervaringen hebben wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Nederland met de inzet van VS?

  TvZ kennistoets: Randomised controlled trial

  Een gerandomiseerd klinisch onderzoek, ook bekend als randomised controlled trial (RCT), is een van de bekendste manieren om wetenschappelijk onderzoek te doen naar effectiviteit van (be)handelingen.