Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Doe je zegje

Zelf beslissen, meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen, oftewel professionele zeggenschap, is nog geen gemeengoed onder verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Anja Brunsveld-Reinders

Het is wel wenselijk, omdat we dan meer zeggenschap en invloed kunnen uitoefenen op het primaire proces van zorgverlening. De nieuwe wet Zeggenschap in de zorg houdt in dat wij worden betrokken bij iedere beslissing over het uitoefenen van het verpleegkundig beroep.

De continuïteit van zorg komt de komende jaren verder onder druk te staan. Dat is het gevolg van het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden en een stijgende complexiteit van zorg, zoals meer persoonsgerichte zorg en toenemende technologie. Dit is dan ook het moment dat verpleegkundigen en verzorgenden zeggenschap gaan pakken over hun eigen vak.

De eerste stap is het signaleren van vraagstukken waar zij dagelijks tegenaan lopen en deze bespreekbaar maken met collega’s. De aanwezigheid van een rolmodel in het verpleegkundig team aan wie zij zich kunnen optrekken, kan mede helpen om meer zeggenschap op te eisen. Zeggenschap zit in alle lagen van de zorg: van individu tot op landelijk niveau.

De subsidieregeling van het Actieplan Zeggenschap en Veerkracht geeft een impuls aan het versterken van zeggenschap en veerkracht onder de verpleegkundige beroepsgroepen. Door zeggenschap te stimuleren wordt de veerkracht van de professionals bevorderd. Dit leidt ertoe dat de zorg nu en in de toekomst goed georganiseerd kan worden.

In 2023 zijn gesubsidieerde projecten van start gegaan. Onderwerpen zijn: invulling geven aan je teamrol, het gezamenlijk formuleren van een visie op zeggenschap en het verbeteren van roosters, waardoor minder verpleegkundigen uitstromen. Uitkomsten van de projecten worden landelijk verspreid, zodat andere organisaties hier hun voordeel mee kunnen doen. De uitkomsten bieden verpleegkundig onderzoekers prachtkansen om zeggenschap in relatie tot veerkracht in de praktijk wetenschappelijk te onderzoeken en onderbouwen. Een mooie taak voor de komende jaren.

Anja Brunsveld-Reinders