Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Hoofdredactioneel Henk Rosendal | Vertrouwen

Verpleegkunde is een vak. Om daar goed in te worden is een stevige opleiding noodzakelijk.
Henk Rosendal. Foto: Stijn Rademaker

Je leert dan systematisch te handelen, het hele verpleegkundig proces onderbouwd en transparant te doorlopen. Je doet kennis op over welke interventies wel en welke niet leiden tot het beoogde resultaat.

Maar er is meer. Er is nog iets van fundamenteel belang. En dat ben jijzelf. Dat gaat over de wijze waarop jij je vak uitoefent, de wijze waarop jij met mensen omgaat. Ooit werd onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van uiteenlopende psychotherapeutische behandelingen. Wat bleek? Ruim 50 procent van de resultaten was niet zozeer te danken aan de behandelmethode, als wel aan de therapeut.

Met andere woorden: sociale vaardigheden zijn naast opleiding van groot belang. Beetje ongrijpbaar wellicht, maar denk hierbij aan hoe je overkomt, je timing, stemgebruik, je manier van vragenstellen, enzovoort. Dat is geen interventie die je kunt leren, maar iets dat voortkomt uit oprechte belangsteling. Het gaat er hierbij niet zozeer om dat je aardig wordt gevonden door je cliënt, maar dat deze je vertrouwt. En dat bevordert het bereiken van de beoogde zorgresultaten.

Dat vertrouwen ontstaat ook als je patiënt of cliënt voelt dat je diens specifieke situatie begrijpt. Dat je de wensen en mogelijkheden van zowel je cliënt als van de aanwezige mantelzorgers meeneemt in je besluitvorming. En hen vervolgens zodanig ondersteunt, dat het systeem zo goed en lang mogelijk in stand blijft. Dat doe je door het inzetten van onderbouwde interventies. Maar vooral ook door het inzetten van jezelf: de manier waarop je betrokken bent en blijft. Dat komt over, dat geeft vertrouwen, en dat leidt tot resultaat.

Deze TvZ staat in het teken van mantelzorg. Een goede samenwerking met mantelzorgers wordt de komende tijd steeds belangrijker. Je zult daarbij alle CanMEDS-competenties nodig hebben, maar dan levert het ook echt wat op. Zowel voor je cliënt en diens mantelzorger(s) als voor jezelf.