Verpleegkundig onderzoek

In memoriam | Wim J. Speets (1-12-1938 – 12-12-2023)

Wim Speets, een van de invloedrijkste Nederlandse mannelijke verpleegkundigen van de twintigste eeuw, stierf op 12 december 2023 na een kort ziekbed, vlak na zijn 85e verjaardag.

Uitgelicht | Patiëntparticipatie en ondervoeding

Verpleegkundigen deden onderzoek naar de ervaringen met voedingszorg in de perioperatieve periode van ziekenhuisopname van patiënten met (risico op) ondervoeding en hun mening over patiëntparticipatie in voedingszorg en de aanpak van ondervoeding.

Onderzoek | Tips voor wetenschappelijk schrijven

Onderzoeksbevindingen wetenschappelijk verantwoord opschrijven kan een hele klus zijn. Wat komt erbij kijken? Lees waarmee je zoal rekening moet houden om je manuscript geaccepteerd te krijgen voor publicatie.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Willemke Stilma over luchtwegzorg en buikligging.

Uitgelicht | Proactieve communicatie over het levenseinde

Verpleegkundigen onderzochten wat de bouwstenen zijn van proactieve communicatie over het levenseinde volgens verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en ouderen en naasten in het ziekenhuis, verpleeghuis en de thuiszorg?

TvZ-dossier: verpleegkundige theorieën

Veel verpleegkundige theorieën stammen niet uit deze eeuw. Toch kunnen de belangrijkste nog altijd waardevol zijn voor de beroepspraktijk en verdienen ze daarom aandacht in de opleiding. Lees in het nieuwste TvZ-dossier waarom.
Beleid

Op naar hechte samenwerking in de wijk

De eerstelijnszorg moet toegankelijk blijven voor iedereen die het nodig heeft. Ook dient de eerste lijn bij te dragen aan gelijke kansen op goede gezondheid. Dat is de kern van de visie eerstelijnszorg 2030, die op 29 januari is vastgesteld.
Kwaliteit

Dossier Verpleegkundige theorieën | Madeleine Leininger: culturele zorg

De culturele zorgtheorie van Madeleine Leininger is gebaseerd op het idee dat cultuur een centrale rol speelt in de beleving en perceptie van gezondheid en ziekte.
Opleiding

Dossier Verpleegkundige theorieën | ‘Weten wáárom je iets doet’

‘Theorieën helpen verpleegkundigen boven het verrichtingenniveau uit te stijgen’, zegt Evelyn Finnema.
Kwaliteit

Dossier Verpleegkundige theorieën | Hildegard Peplau: interactie centraal

De relatie tussen patiënt en verpleegkundige is het centrale therapeutische instrument, zo leert de theorie van Hildegard Peplau.