Preventie

Preventie

Nog niet overal een rookvrije omgeving

Bijna driekwart van de ziekenhuizen en revalidatiecentra die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, is volledig rookvrij. Het percentage is lager dan in 2023.
Preventie

Uitgelicht | Verslaving: impact op naasten

Met dit onderzoek keken we naar de gevolgen van het hebben van familieleden met verslavingsproblemen voor de gezondheid, het middelengebruik, sociale leven en studiesucces van studenten.
Preventie

Dossier Verpleegkundige theorieën | Florence Nightingale

Het is de taak van de verpleging de patiënt in de beste toestand te brengen om de natuur op hem te laten inwerken, aldus Florence Nightingale.