Verpleegkundig onderzoek

Alle Meetlatten

Wat is het juiste design voor mijn onderzoek? Lees welke methoden de revue zijn gepasseerd in de TvZ-rubriek De Meetlat.

Uitgelicht | Procesevaluatie van continue monitoring

Het continu monitoren van vitale functies (CMVF) draagt bij aan het eerder herkennen van klinische achteruitgang, maar de implementatie van dit soort systemen op verpleegafdelingen is uitdagend. Drie studies hebben geholpen bij de ontwikkeling en optimalisatie van onze CMVF-interventie en een implementatiestrategie.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Sandra Janssen over de impact van negatieve druktherapie  

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Een nieuw hoofdstuk

Dit is mijn laatste Redactioneel van het jaar. Daarin is het een goed gebruik om terug en vooruit te blikken.
Opleiding

Uitgelicht | Hbo-verpleegkundigen die verzorgenden coachen

Verpleegkundigen onderzochten de ervaringen en behoeften van verzorgenden met betrekking tot coaching door hbo-verpleegkundigen in de verpleeghuissetting.

De Meetlat: Interviewen

Interviewen is een veel toegepaste methode waarbij de onderzoeker informatie verzamelt over iemands ervaringen, belevingen, opvattingen, visie, ideeën, gevoelens of kennis.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Mireille Stelwagen over ouderempowerment bij neonatologie.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Maria Mauritz over traumatische levens bevrijd.

Toptalent | Adolescenten met brandwonden

Ina van Ingen Schenau-Veldman is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn.

Student | Interprofessioneel samenwerken

Arianne ten Klooster onderzocht of interprofessionele vaardigheden van artsen en verpleegkundigen werden vergroot door een patiëntbespreking als vorm van werkplekleren te organiseren.