Verpleegkundig onderzoek

Toptalent | De stem van het kind

Els Haverkate is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn. Ze wil bepalen welke PROM voor misselijkheid bij kinderen het best kan worden gebruikt in de praktijk.

Onderzoek | Samenwerking in de palliatieve thuiszorg

Verpleegkundigen in de eerstelijns palliatieve thuiszorg werken samen met huisartsen, maar onvoldoende met paramedici. Om multidisciplinaire palliatieve thuiszorg te bevorderen, zijn verwachtingen van zorgvragers en hun zorgverleners rondom samenwerking verwerkt in een programma van eisen.

Uitgelicht | Effect van familieparticipatie

Verpleegkundigen onderzochten het effect van een gestandaardiseerd programma voor familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC op symptomen van angst, depressie, post-traumatische stress en tevredenheid onder naasten.

Winnaars Anna Reynvaanprijzen

Filip Haegdorens, universitair docent aan de Universiteit Antwerpen, heeft de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gewonnen. Dit is op donderdag 23 mei bekendgemaakt in het Internationaal Theater Amsterdam.

Een actueel promotieonderzoek uitgelicht | Vooruitgang in de wijkzorg

Bespreking van het proefschrift van Jessica Veldhuizen over vooruitgang in de wijkzorg.

Student | Bewust stoppen met eten en drinken

Silvie van de Ven onderzocht binnen een team technische thuiszorgverpleegkundigen wat zorgverleners op alle niveaus nodig hebben om passende zorg te geven aan cliënten die er bewust voor kiezen te stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.

Onderzoek | Het Essentiële Zorg-raamwerk

Verpleegkundigen uit drie landen hebben het Essentiële Zorg-raamwerk beoordeeld. Ze vinden het herkenbaar en bruikbaar. Hoe kan het raamwerk jou helpen om goede zorg te leveren en te staan voor je vak?

Uitgelicht | Familieparticipatie op de IC

Deze studie onderzocht de behoeften en ervaringen van voormalige IC-patiënten en naasten op het vlak van familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC en keek naar de factoren om deze familieparticipatie te kunnen beïnvloeden.

40 jaar verplegingswetenschappers

Het is 40 jaar geleden dat de eerste groep verplegingswetenschappers afstudeerde. Acht waren het er. Dit artikel belicht de prille geschiedenis van verplegingswetenschap in Nederland en de latere ontwikkelingen.

Toptalent | Neurofibromatose type 1

Sarah van Dijk is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn. Met haar onderzoek wil zij een ziekte-specifieke meetmethode ontwikkelen voor kwaliteit van leven bij volwassenen met neurofibromatose type 1.