Home Nieuws

Nieuws

Iedereen ruim 500 euro bruto méér per jaar

Alle verpleegkundigen en verzorgenden van thuiszorgorganisatie Buurtzorg komen per 1 maart terecht in een hogere salarisschaal. Zij gaan gemiddeld ruim 500 euro bruto méér verdienen per jaar.

Continuïteit medisch-generalistische ouderenzorg

VVT-instellingen kunnen de capaciteitsproblemen in de medisch-generalistische zorg voor kwetsbare cliëntgroepen tegengaan door regionaal samen te werken. Veelbelovende initiatieven zijn triage en taakherschikking, aldus onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management.

Verduurzamen in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is wereldwijd verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot. In Nederland geldt hetzelfde percentage. Hoe verlagen we dit?

Gezocht: verhalen over het Binnengasthuis

Heb jij gewerkt in het Binnengasthuis in Amsterdam? Of ben of ken je iemand die er ooit is verpleegd? Voor een mooi project worden interviewkandidaten gezocht.

De verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris

Verpleegkundig specialisten hebben de competenties die nodig zijn voor de rol van Wet zorg en dwang-functionaris. Na bekendmaking van dit onderzoeksresultaat zouden ook zij wettelijk de functie moeten kunnen bekleden, stelt V&VN.

Zorgorganisatie opent coronatestlocatie voor medewerkers

Medewerkers van Amstelring kunnen sinds woensdag 24 november terecht op een coronatestlocatie van hun eigen zorgorganisatie. Dat biedt hun de mogelijkheid zich op elk gewenst moment te laten testen dicht bij hun werk.

De voordelen van actieve mantelzorgers in de kliniek

Een mooi en nuttig initiatief in het Juliana Kinderziekenhuis: ouders van neonaten maken zélf de voeding voor hun kindje klaar. TvZ berichtte eerder over de voordelen van actieve mantelzorgers in de kliniek.

‘Tien miljoen euro voor meer zeggenschap niet zélf een papieren tijger’

Zeggenschap voor zorgprofessionals krijgt een stevige impuls. Het demissionaire kabinet heeft hiervoor tien miljoen euro toegezegd.

Medewerkers verlaten zorg en welzijn minder vaak dan andere sectoren

Relatief weinig zorg- en welzijnsmedewerkers keren hun sector de rug toe. In de meeste andere sectoren is het percentage vertrekkers hoger. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Professionele betrokkenheid bij de patiënt als kernwaarde van verpleegkunde’

Neem professionele betrokkenheid bij de patiënt op als onderliggende kernwaarde van verpleegkunde. Daarvoor pleitte Evelyn Finnema vorige maand in haar oratie.