Home Nieuws

Nieuws

Documentaire over verpleegkundig specialist

Zorgverleners en patiënten weten onvoldoende wat de verpleegkundig specialist kan betekenen. Dat blijkt uit de documentaire van Gwen Jansen die sinds zaterdag 16 september is te zien in filmtheaters en bioscopen.
Verpleegkundig leiderschap

Award voor ggz in Oekraïne

32 Oekraïense verpleegkundigen zijn onderscheiden voor de bijdragen die zij aan de geestelijke gezondheidszorg hebben geleverd tijdens de oorlog in hun land.
Zorginnovatie

Miljoenensubsidie voor onderzoek naar duurzame chirurgie

Operatiekamers in ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de milieubelasting vanuit de zorg. Op initiatief van het Maastricht UMC+ gaat een groep van tien ziekenhuizen en klinieken aan de hand van de galblaasverwijdering – een veelvoorkomende operatie – onderzoeken hoe het duurzamer kan.
eHealth / Technologie

Telemonitoring in de thuissituatie: hoe zet je dat verantwoord in?

Telemonitoring in de thuissituatie kan helpen om de zorg toegankelijk, werkbaar en betaalbaar te houden. Ook kan het bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit staat in de position paper over telemonitoring in de thuissituatie van V&VN en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Goede voorbeelden uit de praktijk: laat je inspireren

Het verpleegkundig beroep aantrekkelijker maken en de zorgkwaliteit verder vergroten. Dat is het doel van het ZonMw-programma Verpleging en Verzorging. In TvZ worden tien inspirerende projecten uit de praktijk belicht.
Beleid

Nieuwe bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen

In een experiment werkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan nieuwe bekostiging van wijkverpleging door het gebruik van cliëntprofielen. Deze profielen geven inzicht in de zorgvraag van cliënten op basis van een aantal cliëntkenmerken.
Opleiding

BN2030: nieuwe Bachelor of Nursing gereed

Het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) is gereed. Het wordt op 31 oktober a.s. online gepresenteerd door het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV).
Beleid

Op weg naar een toekomstbestendige Wet BIG

Minister Kuipers heeft de Gezondheidsraad (GR) gevraagd advies uit te brengen over een toetsingskader voor voorbehouden handelingen en nieuwe beroepen. Ook is hij van plan om de verplichte vermelding van het BIG-nummer te schrappen.
Opleiding

Nationale Zorgklas lanceert online portal voor gratis lesmateriaal

Alle lesmaterialen van de Nationale Zorgklas (NZK) zijn sinds kort gratis beschikbaar voor zorgorganisaties en opleiders. Via een online portal kunnen zij toegang krijgen tot al het lesmateriaal.
Kwaliteit

Nieuwe versie van Beter Laten-lijst

Te vaak en te warm douchen, vrijheidsbeperkende maatregelen gebruiken bij een delier en overbodige lagen onder cliënten met risico op decubitus. Het zijn een paar voorbeelden van verpleegkundige handelingen waarvan aangetoond is dat ze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Al deze handelingen zijn gebundeld in een nieuwe versie van de Beter Laten-lijst, meldt V&VN.