Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Versterking regionale samenwerking voor passende zorg kwetsbare patiënt thuis

Dieuwke de Boer
Betere samenwerking op regionaal en lokaal niveau is nodig voor passende zorg aan kwetsbare patiënten thuis, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa adviseert dan ook om de verantwoordelijkheid voor multidisciplinaire samenwerking centraler te organiseren en afspraken onderling steviger te omschrijven.
Betere samenwerking op regionaal en lokaal niveau is nodig voor passende zorg aan kwetsbare patiënten thuis, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). © FredFroese / Getty Images / iStock

Kwetsbare patiënten die thuis wonen ontvangen zorg uit verschillende domeinen. Nu de toegankelijkheid van zorg onder druk staat, is samenwerking tussen deze domeinen belangrijker dan ooit. Volgens de NZa is vooral de samenhang van de eerstelijnszorg sterk afhankelijk van de manier waarop deze regionaal of lokaal is georganiseerd. Daarmee is deze zorg niet overal gelijk.

Beter organiseren

Op dit moment is geen van de individuele aanbieders verantwoordelijk voor een samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare patiënten thuis. Om iets aan die vrijblijvendheid te veranderen, vindt de NZa dat betrokken partijen op regionaal en lokaal niveau tot een concreet plan moeten komen om de zorg aan deze kwetsbare groep beter te organiseren. In dit plan moet duidelijk worden omschreven hoe de knelpunten worden aangepakt en wie daar de verantwoordelijkheid voor draagt.

Aanvullende bekostiging

Zorgaanbieders worden nu vaak vergoed op basis van patiëntgebonden contacten of trajecten. Voor samenhang in de zorg rond kwetsbare patiënten thuis is multidisciplinaire afstemming en coördinatie essentieel. Om die regionale samenwerkingsafspraken verder te stimuleren adviseert de NZa aanvullende bekostiging, zowel op het niveau van de individuele aanbieder als op het niveau van samenwerkingsverbanden.

Op weg naar beter passende zorg

Het NZa-advies is een mooie kans voor zorgprofessionals die met deze groep patiënten werken, zoals wijkverpleegkundigen, om het initiatief te nemen om te komen tot betere multidisciplinaire samenwerking in de regio en in de wijk, zodat kwetsbare patiënten thuis uiteindelijk beter passende zorg ontvangen. TvZ schreef in het ‘dossier Gepaste zorg’ eerder over de belangrijke rol die verpleegkundigen kunnen spelen in de transitie naar passende zorg.

Lees het volledige advies van de NZa