Home Tags Kwaliteit van zorg

kwaliteit van zorg

Prinsjesdag 2022: welke veranderingen voor verpleegkundigen vallen op?

Extra geld voor hogere salarissen voor verpleegkundigen, meer aandacht voor preventie en 'pandemische paraatheid'. Dit zijn de belangrijkste punten uit de miljoenennota en de zorgbegroting 2023 voor verpleegkundigen, blijkt uit een artikel op nursing.nl.

Column | Jacqueline de Leeuw: Vólle woorden

Eens in de zoveel tijd verrijkt de taal zich met nieuwe woorden. De oude voldoen niet meer en zijn kennelijk zó uitgehold, dat ze niets meer betekenen.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Stijl van leven

Een gezonde leefstijl bereiken is een actueel thema in de gezondheidszorg en maatschappij. Veel aandoeningen zijn mede gerelateerd aan leefstijl.

Religieuze en spirituele zorgbehoeften

Patiënten die religieuze en spirituele zorgbehoeften hebben tijdens de (dag)klinische geestelijke gezondheidszorg en hun ziekte, kunnen drempels ervaren om deze onderwerpen ter sprake te brengen. Beïnvloeden die belemmeringen hun herstel?

Kritisch bekeken | Infecties voorkomen in de wijkverpleging

Verpleegkundigen onderzochten bij deze studie wat de kwaliteit is van de toepassing van infectiepreventiemaatregelen bij zowel zorgverleners als cliënten in de wijkverpleging.

TvZ kennistoets: Rapid Qualitative studies

Snelle kwalitatieve analyse methoden, zoals de RADaR-techniek, bieden betrouwbare uitkomsten. Dit kan helpen wanneer resultaten spoedig voorhanden moeten zijn.

Dossier Samen beslissen | Rollen van verpleegkundigen

]De praktijk van samen beslissen is weerbarstig. Patiënten en hun naasten ervaren lang niet altijd dat zij betrokken worden bij het nemen van besluiten over zorg en behandeling.

Dossier Samen beslissen | Hulpmiddelen

Er zijn steeds meer hulpmiddelen beschikbaar om het samen beslissen-proces te structureren en ondersteunen. Verpleegkundigen kunnen deze ook gebruiken of onder de aandacht brengen van patiënten.

Onderzoek | Coördinator als leer-teamcoach

Zorgorganisatie Sevagram heeft hbo-geschoolde coördinatoren zorg en welzijn opgeleid en gepositioneerd als interne leer-teamcoach. Hoe kan op basis van hun ervaringen en belevingen het samenwerken, leren innoveren en de coaching worden geoptimaliseerd binnen de zorgteams?

Onderzoek | Verpleegsensitieve uitkomsten systematisch prioriteren

Verpleegsensitieve uitkomsten prioriteren voor het toepassen van kwaliteitsverbetering: op basis waarvan doen verpleegkundigen dat? Zuyderland Medisch Centrum heeft het onderzocht.