Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Prinsjesdag 2022: welke veranderingen voor verpleegkundigen vallen op?

Extra geld voor hogere salarissen voor verpleegkundigen, meer aandacht voor preventie en 'pandemische paraatheid'. Dit zijn de belangrijkste punten uit de miljoenennota en de zorgbegroting 2023 voor verpleegkundigen, blijkt uit een artikel op nursing.nl.

Robbert Gobbens nieuwe bijzonder hoogleraar: ‘Kennis verpleging in ouderenzorg professionaliseren’

Sinds 15 september is Robbert Gobbens bijzonder hoogleraar verpleging in de ouderenzorg aan Tilburg University. De opdracht van zijn nieuwe leerstoel is de verpleging en de verzorging in de ouderenzorg professionaliseren.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Ruth Vogel over wijkverpleegkundig leiderschap. 

Beslissing valt deze week voor Integraal Zorgakkoord

Gespannen wordt deze week uitgekeken naar de reactie van partijen op het voorlopige Integraal Zorgakkoord. Beroepsvereniging V&VN heeft het concept van VWS voorgelegd aan de leden. Huisartsen stemmen mogelijk tegen, brancheverenigingen voor ziekenhuizen en umc’s zijn wel akkoord.

Wijkverpleegkundigen: train de trainer

Voor een duurzaam verpleegkundig leiderschapsklimaat is het essentieel dat thuiszorgorganisaties verpleegkundige leiders trainen in leiderschap. Daarom hebben wijkverpleegkundigen het programma Nurses in the Lead gevolgd in een train de trainersvorm.

Kritisch bekeken | Covid-19 in de wijkverpleging

Met deze studie onderzochten verpleegkundigen wat de impact was van Covid-19 op de wijkverpleging.

Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen: Oplossing

Er komen deze zomer in de maatschappij veel complexe vraagstukken samen die we tot voor kort voor ons uit hebben kunnen schuiven.

Kritisch Bekeken | Wijkverpleegkundigen: werkdruk door documentatie

Deze studie moet inzicht geven in de perspectieven en ervaringen van verpleegkundigen werkzaam in de wijkverpleging met betrekking tot hun ervaren werkdruk door documentatie over de zorgverlening.

De wijkverpleging kan deze handelingen beter laten

Wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk doen diverse handelingen die ze beter kunnen laten, blijkt uit een inventarisatie van passende zorg. Op de website van V&VN deelt wijkverpleegkundige en uitvoerend onderzoeker Benjamin Wendt 5 voorbeelden. Ook verpleegkundigen die in ziekenhuizen werken kunnen met diverse instrumenten ontdekken welke handelingen niet nodig of zelfs schadelijk zijn.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Linda Smit over het ouderenzorgprogramma's eerste lijn.