Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Preventie

Uitgelicht | Gezond eten bevorderen

Verpleegkundigen onderzochten wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn, die wijkverpleegkundigen ervaren in het bevorderen van gezond eet- en drinkgedrag van cliënten. 
Beleid

Nieuw Kompas wijkverpleging en verpleeghuiszorg

Meer maatwerk en minder administratieve last. Dat zijn beoogde voordelen van het nieuwe Kompas voor verpleeghuiszorg, wijkverpleging en zorg thuis.
Verpleegkundig onderzoek

Onderzoek | Samenwerking in de palliatieve thuiszorg

Verpleegkundigen in de eerstelijns palliatieve thuiszorg werken samen met huisartsen, maar onvoldoende met paramedici. Om multidisciplinaire palliatieve thuiszorg te bevorderen, zijn verwachtingen van zorgvragers en hun zorgverleners rondom samenwerking verwerkt in een programma van eisen.
Verpleegkundig onderzoek

Een actueel promotieonderzoek uitgelicht | Vooruitgang in de wijkzorg

Bespreking van het proefschrift van Jessica Veldhuizen over vooruitgang in de wijkzorg.
Beleid

Op naar hechte samenwerking in de wijk

De eerstelijnszorg moet toegankelijk blijven voor iedereen die het nodig heeft. Ook dient de eerste lijn bij te dragen aan gelijke kansen op goede gezondheid. Dat is de kern van de visie eerstelijnszorg 2030, die op 29 januari is vastgesteld.
Beleid

Dossier Verpleegkundige theorieën | Dorothea Orems zelfzorgtheorie

De zelfzorgtheorie van Dorothea Orem is actueel in de wijkverpleging, waar ingezet wordt op het willen, weten en kunnen van de cliënt om zelfredzaam te zijn. Dat wil toch iedereen?
Klinisch redeneren

Vloeiend klinisch redeneren in de wijk

Steeds meer wijkverpleegkundigen willen de zorgvraag indiceren aan de hand van de classificaties NANDA-I, NIC en NOC, zo ervaart SBW-bestuurder José van Dorst.
Beleid

Uitgelicht | Pratijkvariatie wijkverpleegkundige indicatiestelling

Verpleegkundigen deden onderzoek naar wat praktijkvariatie in de indicatiestelling is, wanneer deze gewenst en ongewenst is en welke factoren van invloed zijn op de indicatiestelling.
Verpleegkundig leiderschap

Dossier Leiderschap | Wijkverpleegkundig leiderschap

Ondersteunt een compacte, door de HAN ontwikkelde interventie wijkverpleegkundigen in hun leiderschapsrol? Een pilot met teams van Pantein biedt het antwoord.
Beleid

Interview Anne van den Bulck: De zorgbehoefte voorspellen

Wie zijn de cliënten in de wijk en welke hebben straks veel of juist weinig zorg nodig? Verpleegkundigen kunnen bijdragen aan waardevolle inzichten, zegt Anne van den Bulck.