Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Samenwerking wijkverpleegkundige en VS

De introductie van verpleegkundig specialisten (VS) in de wijk is een manier om nieuwe uitdagingen in de zorg aan te gaan. Welke ervaringen hebben wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Nederland met de inzet van VS?

TvZ Kennistoets: Ondersteuning van indicatiestelling

Ongewenste praktijkvariatie in de wijkverpleegkundige indicatiestelling is een probleem. Hoe kan het worden gereduceerd, zodat de kwaliteit en eenduidigheid van indicatiestelling verbeteren? Dit is onderzocht bij thuiszorgorganisatie RST Zorgverleners.

Kosten langdurige zorg thuis met een kwart gestegen

Steeds meer langdurige zorg wordt geleverd bij mensen thuis. Nieuwe cijfers van Zorginstituut Nederland onderstrepen deze ontwikkeling.

Ziekenhuizen op weg naar gezond voedingsaanbod

Een gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Dat is de ambitie van de 39 ziekenhuizen die meedoen aan Goede zorg proef je.

‘Verpleging, laat bescheidenheid varen en voorkom nieuwe drama’s’

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid kraakt harde noten in het eerste deelrapport over de aanpak van de coronacrisis. Als verpleging kunnen we ook lessen trekken uit de conclusies.

Dossier Data | Omarm de datawetenschapper in jezelf

Data-gedreven werken kan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeteren en bijdragen aan verdere professionalisering van het vak. Het Omaha-systeem bijvoorbeeld biedt wijkverpleegkundigen mooie kansen. 

Column | Corien Harder

Twee voor twaalf

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Margriet van Iersel.

Onderzoek | ALS-patiënten in de thuiszorg

Optimale zorg voor ALS-patiënten in de thuissituatie. Dat was het doel van een project door het ALS Centrum Nederland in samenwerking met ALS-behandelteams en thuiszorgteams. De pilot leverde de ALS Thuiszorgwijzer op.

Landelijke richtlijnen voor de wijkverpleging

Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar om landelijke richtlijnen te ontwikkelen voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Aan welke richtlijnen hebben deze zorgverleners eigenlijk behoefte op korte en lange termijn?