Home Tags Leiderschap

leiderschap

Onderzoek | Continue professionele ontwikkeling

Een verpleegkundige loopbaan is aan verandering onderhevig. De oorzaken zijn veranderende patiëntenpopulaties, personeelsverloop en technische en wetenschappelijke innovaties. Verpleegkundigen zijn hierdoor genoodzaakt hun kennis- en vaardigheden continu te vernieuwen: continue professionele ontwikkeling.1-2

Uitgelicht | Rebels leiderschap

Deze studie heeft als doel de ervaringen van verpleegkundigen met rebelse verpleegkundige leiderschapspraktijken in beeld te brengen vanuit het leadership-as-practice-perspectief.
Verpleegkundig leiderschap

Nieuw: 14 interventies om zeggenschap te versterken

Een nieuwe visie op het versterken van zeggenschap geeft verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 14 interventies om zeggenschap in hun eigen organisatie te versterken. De visie is een initiatief van het Landelijk Actieplan Zeggenschap.

Onderzoek | Zelfmanagement bevorderen met klinisch leiderschap

Hoe passen verpleegkundigen leiderschap toe bij bevordering van zelfmanagement van ziekenhuispatiënten?

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Doe je zegje

Zelf beslissen, meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen, oftewel professionele zeggenschap, is nog geen gemeengoed onder verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Beleid

Versterking regionale samenwerking voor passende zorg kwetsbare patiënt thuis

Betere samenwerking op regionaal en lokaal niveau is nodig voor passende zorg aan kwetsbare patiënten thuis, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa adviseert dan ook om de verantwoordelijkheid voor multidisciplinaire samenwerking centraler te organiseren en afspraken onderling steviger te omschrijven.

10 verpleegkundig directeuren aangesteld door Radboudumc: ‘Revival voor verpleegkunde’

Het Radboudumc in Nijmegen heeft 10 verpleegkundig directeuren aangesteld. De zorg voor patiënten wordt georganiseerd in 10 centra voor een specifieke groep aandoeningen en elk centrum heeft dus een verpleegkundig directeur. Daarmee denkt het ziekenhuis beter voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst.

Interview | Nynke Boonstra: Leerstoel als katalysator

Nynke Boonstra werd als eerste verpleegkundig specialist ggz benoemd tot hoogleraar. Ze hoopt dat haar leerstoel verpleegkundigen ertoe aanzet onderzoek te doen of een bestuursfunctie te ambiëren.

Dossier Future proof nursing | ‘Elke verpleegkundige kan een leider zijn’

‘Ik zou willen dat verpleegkundigen weerstand bieden aan de mythes over leiderschap.’ Dat zegt Alexander Clark, hoofd Health Disciplines aan de Athabasca University in Canada.

Wijkverpleegkundigen: train de trainer

Voor een duurzaam verpleegkundig leiderschapsklimaat is het essentieel dat thuiszorgorganisaties verpleegkundige leiders trainen in leiderschap. Daarom hebben wijkverpleegkundigen het programma Nurses in the Lead gevolgd in een train de trainersvorm.