Home Tags Leiderschap

leiderschap

Verpleegkundig leiderschap

Column Corien Harder | Blinde vlek

Wanneer dit nummer van TvZ uitkomt, zijn de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug en is hopelijk de formatie gestart.
Verpleegkundig leiderschap

Panel V&V | Zeggenschap versterkt veerkracht

Voelen verpleegkundigen zich na de coronacrisis nog steeds veerkrachtig? Speelt zeggenschap daarbij een rol?
Verpleegkundig leiderschap

TvZ Kennistoets: Leiderschapscompetenties laatstejaarsstudenten

Het is belangrijk dat aankomende hbo-v-verpleegkundigen leiderschapsvaardigheden aanleren. Hanzehogeschool Groningen onderzocht daarom in welke mate haar laatstejaarsstudenten leiderschapscompetenties hebben.
Verpleegkundig leiderschap

Alles over leiderschap in TvZ

Verpleegkundig leiderschap is essentieel om veilige, duurzame en kwaliteitsrijke zorg te bieden. De beroepsgroep kan een rol spelen op vele manieren en alle niveaus. Je leest er alles over in het dossier van TvZ 5.

Dossier Leiderschap | Leiderschap: Een caleidoscoop

Verpleegkundige zorg is complex en dynamisch. Aandacht voor verpleegkundig leiderschap is nodig. Het helpt verpleegkundigen veranderingen op alle niveaus in en buiten het zorgsysteem te beïnvloeden, zodat veilige, duurzame en goede kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.
Verpleegkundig leiderschap

Dossier Leiderschap | Excellente verpleegkundigen

Het Deventer Ziekenhuis heeft het programma Excellente Verpleegkundigen opgezet vanuit de principes van het Magnet-gedachtegoed. Het resultaat: versterking van professionele zeggenschap.
Verpleegkundig leiderschap

Dossier Leiderschap | Wijkverpleegkundig leiderschap

Ondersteunt een compacte, door de HAN ontwikkelde interventie wijkverpleegkundigen in hun leiderschapsrol? Een pilot met teams van Pantein biedt het antwoord.
Verpleegkundig leiderschap

Hoofdredactioneel | Henk Rosendal: Niet vrijblijvend

In deze TvZ staat leiderschap centraal. Dit is een actueel thema, gezien de aandacht ervoor in de curricula van opleidingen verpleegkunde, in boeken, in artikelen in vakbladen en tijdens congressen. Daarbij wordt vaak de indruk gewekt dat we helder hebben wat we precies onder leiderschap verstaan en dat alle verpleegkundigen leiderschap moeten tonen.
Verpleegkundig leiderschap

Dossier Leiderschap | Een nieuw narratief

Het is tijd voor een nieuw verhaal over verpleegkundig leiderschap: we hebben wél een stem, mengen ons met engagement in het maatschappelijk debat en dragen daarmee bij aan toekomstige oplossingen in de zorg.
Verpleegkundig leiderschap

Dossier Leiderschap | Leiderschap kun je leren

Verpleegkundig leiderschap is here to stay. De vraag daarbij: hoe kunnen verpleegkundigen in de hectiek van hun werk blijvende invloed ontwikkelen? Dat vereist gerichte handvatten. Gelukkig kun je leiderschap leren, vooral van elkaar.