Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

gerben
Bespreking van het proefschrift van Angelien Sieben over medicatietrouw bij hart- en vaatpatiënten.  
Foto; Stock.adobe

Medicatietrouw cardiovasculaire patiënt

Wat is de vraagstelling van je proefschrift?

Het proefschrift richt zich op het ontwikkelen en evalueren van een interventie om medicatie-therapietrouw bij hart- en vaatpatiënten te verbeteren. Het Health Belief Model vormde het belangrijkste theoretische model voor de interventie. De interventie was een online gepersonaliseerde visualisatie van de cardiovasculaire risicofactoren, met daarbij een groepsconsult en twee individuele consulten door een verpleegkundige gericht op medicatie therapietrouw.

Wat zijn je belangrijkste bevindingen?

De interventie is onderzocht door middel van een randomized controlled trial (RCT). De interventiegroep kreeg boven op het reguliere cardiovasculaire risicoprogramma de online en offline interventie aangeboden. De RCT toonde geen significant verschil in medicatie-therapietrouw tussen de groepen. De therapietrouw was erg hoog in beide groepen: >85 procent. Dit kan betekenen dat de gebruikelijke zorg al leidt tot een hoge therapietrouw.

Een andere verklaring is dat therapietrouw kort na een cardiovasculaire ziekte al hoog is. De procesevaluatie van de interventie liet zien dat maar een beperkt aantal patiënten gebruikmaakte van deze interventie en dan van de website in het bijzonder. De patiënten die de slechtste therapietrouw vertoonden, waren relatief jong (< 55 jaar) en gebruikten een beperkt aantal geneesmiddelen (< 4).

Dit komt niet overeen met de meer traditioneel bekende determinanten van slechte therapietrouw: oudere leeftijd en polyfarmacie. Meer onderzoek is nodig naar welke interventies effectief zijn om patiënten aan te zetten tot het gebruiken van gedrag-veranderingsprogramma’s in het algemeen en eHealth in het bijzonder.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Gezien de goede resultaten op verbetering van cardiovasculaire risicofactoren in het algemeen en therapietrouw in het bijzonder, dient het cardiovasculair risicomanagementprogramma door verpleegkundigen te worden voortgezet. Het is belangrijk om meer onderzoek uit te voeren naar patiëntparticipatie bij eHealth-interventies en naar de risicogroep voor therapieontrouw bij cardiovasculaire patiënten.

Angelien SiebenMedication adherence in cardiovascular patients; new challenges Proefschrift Radboud Universiteit, oktober 2021.