Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Zorgtechnologie: knelpunten en kansen

Dieuwke de Boer
Zorgtechnologie kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor cliënten, het ontlasten van mantelzorgers en het verlagen van de werkdruk van zorgprofessionals. Maar de inzet ervan in de verpleging kan nog een stuk beter. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed onderzoek naar de knelpunten en kansen.
Zorgtechnologie kan een grote bijdrage leveren aan passende zorg. De visie van de bestuurder vormt een belangrijk startpunt om implementatie van de grond te krijgen, zegt de NZa. © FatCamera / Getty Images / iStock

Veel zorgaanbieders zijn al bezig met de inzet van zorgtechnologie thuis en in het verpleeghuis, maar de mate waarin zij dat doen verschilt nogal. Dat blijkt uit de gesprekken die de NZa voerde met zorgaanbieders, Zorginstituut Nederland (ZN) en zorgkantoren, accountants, ActiZ en Vilans. Zo ervaren zorgaanbieders onder andere knelpunten in de bekostiging van de implementatie van zorgtechnologie. Denk daarbij aan de versnippering van financiering over verschillende domeinen en het gebrek aan structurele financiering. Ook schrijft de NZa dat zorgaanbieders die vooral intramurale zorg leveren beter uit de voeten lijken te kunnen met de implementatie van zorgtechnologie. Bij verpleging en verzorging thuis verloopt de implementatie moeizamer. Dit komt omdat cliënten vaak verspreid in de wijk wonen, waardoor het lastig is om zorgtechnologie via een centraal punt te organiseren. Ook zijn aanbieders dan afhankelijk van de mogelijkheden binnen de woning van hun cliënt.

Bestuurlijke daadkracht belangrijk

Hoewel zorgaanbieders knelpunten ervaren in de bekostiging en financiering van zorgtechnologie, vormt de visie van de bestuurder volgens de NZa een belangrijk startpunt om implementatie van de grond te krijgen. Staat hij of zij achter de inzet van nieuwe technologie, dan kan deze vorm van zorg een grote bijdrage leveren aan passende zorg. Ook kost het tijd en energie om zorgtechnologie goed neer te zetten in de organisatie. Dit betekent onder andere dat zorgmedewerkers en cliënten goede uitleg en training moeten krijgen in het gebruik van technologische hulpmiddelen. Op dit punt kunnen zorgaanbieders nog veel van elkaar leren, aldus de NZa.

Actief aan de slag gaan

De NZa adviseert zorgaanbieders dan ook om een duidelijke visie te ontwikkelen op zorgtechnologie, door na te denken over hoe zij zorgtechnologie gaan implementeren en wie ze daarbij nodig hebben. Zorgprofessionals die graag aan de slag willen met technologische hulpmiddelen op de werkvloer, moeten dit dus vooral aankaarten bij hun organisatie of bestuur. In het dossier ‘Gepaste zorg’ schreef TvZ onder andere over hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan passende zorg. De NZa vindt daarnaast dat zorgverzekeraars en zorgkantoren actiever moeten sturen op de inzet van zorgtechnologie, met name bij de zorgaanbieders die nog niet zo ver zijn. Ook zou het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) er goed aan doen om het aantal verschillende potjes voor de financiering van zorgtechnologie te verminderen.

Lees hier meer over de aanbevelingen van de NZa

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport