Home Uitgelicht

Uitgelicht

Nieuwe versie van Beter Laten-lijst

Te vaak en te warm douchen, vrijheidsbeperkende maatregelen gebruiken bij een delier en overbodige lagen onder cliënten met risico op decubitus. Het zijn een paar voorbeelden van verpleegkundige handelingen waarvan aangetoond is dat ze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Al deze handelingen zijn gebundeld in een nieuwe versie van de Beter Laten-lijst, meldt V&VN.

Dossier Kunstmatige intelligentie | Registratie: van last naar betekenisvol

Verpleegkundigen ervaren registreren vaak als een last. Voor velen is de meerwaarde nog beperkt. Wellicht kan artificial intelligence verandering brengen, maar er zijn dan wel uitdagingen aan te gaan.

Dossier Kunstmatige intelligentie | Verantwoorde zorg in een digitale maatschappij

Artificial intelligence biedt kansen om de zorg te verbeteren, maar er zijn ook bedenkingen. Kan ChatGPT ons helpen en wat betekent dat voor verpleegkundigen?

Hoofdredactioneel | Henk Rosendal: Groeien

De introductie van zo ongeveer elke nieuwe technologie in de zorg gaat gepaard met de vraag of, en in hoeverre, warme menselijke zorg kan worden overgenomen door koude, technologische zorg.

Gratis online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling

De gratis online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het indiceren van mensen met cerebrale parese (CP) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo).

Interview | Jelle Reijngoudt: ‘Beter beeld van de wijk’

Wijkverpleging is complexer en uitdagender dan veel studenten denken. Hbo-v-docent Jelle Reijngoudt wil een realistischer beeld creëren.

Onderzoek | Moreel-ethische dilemma’s bij afzondering

Verpleegkundigen kunnen moreel-ethische dilemma's ervaren bij een patiënt die wordt afgezonderd of gesepareerd. Het botst met de kernwaarden van hun beroep. 

Column Cecile aan de Stegge | Angst voor homoseksualiteit in verpleging onnodig

Dinsdagavond 21 maart, Spui 25. Ik zit in een cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam, waar nieuwe boeken gepresenteerd worden. Vandaag de biografie van Koen Hilberdink over de in 2002 overleden psychoanalyticus en hoogleraar psychiatrie P.C. (Piet) Kuiper.

Onderzoek | Continue professionele ontwikkeling

Een verpleegkundige loopbaan is aan verandering onderhevig. De oorzaken zijn veranderende patiëntenpopulaties, personeelsverloop en technische en wetenschappelijke innovaties. Verpleegkundigen zijn hierdoor genoodzaakt hun kennis- en vaardigheden continu te vernieuwen: continue professionele ontwikkeling.1-2

Minder afval door recyclen verpakkingsmateriaal

Bij het St. Antonius ziekenhuis wordt het verpakkingsmateriaal van operatie-instrumenten sinds dit jaar niet meer als afval verbrand maar gerecycled. Dat levert 400 kilo minder afval per week op.