Home Uitgelicht

Uitgelicht

Beleid

Uitgelicht | Verantwoord antibioticagebruik

Deze studie onderzocht welke activiteiten, zoals voorgesteld door de internationale verpleegkundige organisaties, verpleegkundigen in de directe patiëntenzorg uitvoeren bij antibioticagebruik.
Kwaliteit

Column Marie-Josée Smits | Delicaat evenwicht

Als gespreksleider moreel beraad hoor ik regelmatig over dilemma’s: zoektochten naar een evenwicht tussen veiligheid en menswaardigheid. Dan blijkt steeds weer dat een oplossing om beide te respecteren, alleen kan worden gevonden door je te verdiepen in de unieke behoeften en waarden van een cliënt.
Verpleegkundig onderzoek

Student | Bewust stoppen met eten en drinken

Silvie van de Ven onderzocht binnen een team technische thuiszorgverpleegkundigen wat zorgverleners op alle niveaus nodig hebben om passende zorg te geven aan cliënten die er bewust voor kiezen te stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.
Beleid

Winst halen met (minder) verslaglegging

Wanneer is verpleegkundige verslaglegging functioneel en wanneer niet?
Kwaliteit

TvZ-dossier continuïteit van zorg

Het wordt minder vanzelfsprekend dat patiënt en zorgverlener een langdurige zorgrelatie hebben. Daarom is verplegingswetenschappelijk onderzoek nodig dat bijdraagt aan het begrijpen en bevorderen van continuïteit van zorg. Lees er meer over in het nieuwste TvZ-dossier.
Beleid

Column Hugo Schalkwijk | Mannenbroeders

Ruim 100 jaar geleden werd de Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging (NVV) opgericht.
Beleid

Hoofdredactioneel | Versnippering

Hoe langer iemand dezelfde huisarts heeft, hoe langer zijn of haar levensverwachting. We hebben nog niet alle factoren in beeld die daarbij een rol spelen, maar weten wel dat continuïteit van zorg cruciaal is. En juist díé staat al lange tijd onder druk. In plaats van een toename van continuïteit van zorg, zien we meer versnippering van zorg.
Verpleegkundig onderzoek

Onderzoek | Het Essentiële Zorg-raamwerk

Verpleegkundigen uit drie landen hebben het Essentiële Zorg-raamwerk beoordeeld. Ze vinden het herkenbaar en bruikbaar. Hoe kan het raamwerk jou helpen om goede zorg te leveren en te staan voor je vak?
Kwaliteit

In de spotlight

Verpleegkundigen hebben de potentie hun beroep krachtig te vertegenwoordigen in media.
Kwaliteit

Column Sabine Uitslag: Passie

Afgelopen najaar maakten we een theatershow op maat voor een ouderenorganisatie. Tijdens een oefensessie kregen we het over een van de kernwaardes, namelijk ‘passievol’. Tja, wat is eigenlijk passie?