Home Tags E-health

e-health

Zorgtechnologie: knelpunten en kansen

Zorgtechnologie kan bijdragen aan passende zorg. Maar de inzet ervan in de verpleging kan nog een stuk beter. De visie van de bestuurder vormt een belangrijk startpunt om implementatie van de grond te krijgen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport.

Handige tips voor implementatie en opschaling van e-health

Vanwege het toenemende tekort aan zorgpersoneel is het belangrijk om alle mogelijkheden op het gebied van e-health te benutten, omdat dit ondersteuning biedt in het verlenen van de zorg. Inmiddels zijn er al veel e-health oplossingen ontwikkeld die patiënten en cliënten meer eigen regie geven en tegelijkertijd de kostbare tijd van zorgpersoneel kan besparen. ZonMw zette enkele geleerde lessen, uitdagingen en goede voorbeelden op een rij om de inzet van e-health te stimuleren.

Column Jacqueline De Leeuw | Digitaal denken

Zorgverleners veranderen zich suf. Vaak zuchten en steunen ze onder deze last. De intrede van het digitale werken heeft dit gevoel vergroot. Hoe zit dat eigenlijk?

Interview Theo van Achterberg | Leren implementeren

Zorgprofessionals passen nieuwe interventies vaak niet toe. De Vlaamse hoogleraar Theo van Achterberg wil dit veranderen en focust zich op implementatie. Het doel: de kwaliteit van zorg verbeteren.

‘Kunstmatige intelligentie helpt zorg op juiste plek te krijgen’

Een camera die patiënten continu en automatisch monitort na een operatie. Daaraan werkt anesthesioloog dr. Arthur Bouwman van het Catharina Ziekenhuis. Bouwman werd onlangs benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zijn leerstoel is Peri-operatieve patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteuning.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Technologie

Dit is alweer het laatste nummer van 2022. Als redactie van het onderzoekskatern zijn wij verheugd dat in ons eerste jaar veel verpleegkundigen en verpleegkundig onderzoekers uit verschillende sectoren de resultaten van hun onderzoeken met de lezers hebben gedeeld.

Dossier Future proof nursing | Telemonitoring implementeren

Hoe ontwikkelt en implementeert een zorgorganisatie telemonitoring? Een onderzoek en best practice in de Isala Klinieken hebben handvatten opgeleverd.

Student | Beweging bij kinderen stimuleren met Picoo

Eva Stad, Floor van Herk, Jocelyn van der Hart en Susanne Antonissen onderzochten in hoeverre de beweging van kinderen van acht tot en met twaalf jaar kan worden gestimuleerd met de eHealth-mogelijkheid Picoo.

NVZ: ‘Van alle poliklinische zorg is 28% digitale zorg’

Meer dan een kwart van alle poliklinische zorg vond digitaal plaats in het eerste kwartaal van 2022. Dat blijkt uit de nieuwste Factsheet Digitale Zorg van de NVZ, de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen.

Interview | Minister met een missie

Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport presenteerde in de zomer het nieuwe programma voor de toekomst van de ouderenzorg: WOZO.