Opleiding

Opleiding

Dossier Bachelor of Nursing 2030 | De CanMEDS-rollen

Net als in BN2020 is in het landelijke opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 gewerkt met de CanMEDS-systematiek. Het doel hiervan is de rollen van de bachelor-verpleegkundige weer te geven in hun samenhang.
Opleiding

Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Gevolgen voor CanMEDS-rollen

De naam en/of inhoud van CanMEDS-rollen zijn in Bachelor of Nursing 2030 anders dan in BN2020. In dit artikel worden vier gewijzigde rollen toegelicht.
Opleiding

Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Opleidingsprofiel

Het landelijke opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) geeft in hoofdlijnen weer wat een afgestudeerde bachelor-verpleegkundige (hbo-v’er) moet kennen en kunnen.
Opleiding

Dossier Bachelor of Nursing 2030 | De kernthema’s

Leiderschap, probleemoplossend vermogen en preventie. Dat zijn de kernthema’s van Bachelor of Nursing 2030.
Opleiding

Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Hbo-v’s aan de slag

Hbo-v-opleidingen zijn enthousiast over Bachelor of Nursing 2030. Lees welke kansen en voordelen ze zien.
Opleiding

Hoofdredactioneel | Preventie de sleutel

Wat een luxe: een actueel opleidingsprofiel voor bachelor-opgeleide verpleegkundigen. Het dossier in deze TvZ is er geheel aan gewijd.
Opleiding

Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Succesvol proces

Zó verliep het proces van opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 naar Bachelor of Nursing 2030.
Opleiding

Column Cecile aan de Stegge | Schat van een verpleegster

Mijn verlangen verpleegkundige te worden werd versterkt nadat ik in de vijfde klas van de lagere school plotseling niet meer kon lopen. Een geval van acute reuma.
Opleiding

Dossier Continuïteit van zorg | Bruggen bouwen met onderwijs

Het LUMC kent het programma Academische Verpleegkunde, met als centraal thema continuïteit van zorg. Het programma kan niet volledig zijn zonder integratie in het onderwijs.
Opleiding

Student | Overbelaste mantelzorger signaleren

Eryn Harte onderzocht in hoeverre verpleegkundigen overbelasting bij mantelzorgers van oncologische patiënten kunnen signaleren en daarvoor interventies inzetten.