Opleiding

Opleiding

Nieuw: PD gezondheid en welzijn

Beroepsgerichte professionals, zoals verpleegkundigen en sociaal werkers, kunnen sinds kort een doctoraatstraject volgen in het domein gezondheid en welzijn.
Opleiding

BN2030: nieuwe Bachelor of Nursing gereed

Het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) is gereed. Het wordt op 31 oktober a.s. online gepresenteerd door het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV).
Opleiding

Student | Positieve gezondheid bij dementie

Demi Quick onderzocht in Park Zuiderhout wat zorgprofessionals nodig hebben om gespreksvoering via het gespreksinstrument Positieve Gezondheid uit te voeren bij cliënten met dementie.
Opleiding

Nationale Zorgklas lanceert online portal voor gratis lesmateriaal

Alle lesmaterialen van de Nationale Zorgklas (NZK) zijn sinds kort gratis beschikbaar voor zorgorganisaties en opleiders. Via een online portal kunnen zij toegang krijgen tot al het lesmateriaal.
Opleiding

Gratis online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling

De gratis online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het indiceren van mensen met cerebrale parese (CP) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo).
Opleiding

Instroom hbo-verpleegkunde daalt fors, goed nieuws voor opleiden in de wijk

De instroom bij opleidingen hbo-verpleegkunde is in 2022/23 fors gedaald, meldt het platform Punt van Avans Hogeschool via het Hoger Onderwijs Persbureau. Ook de aanmeldingen voor het komende studiejaar voorspellen weinig goeds. Het beroep van verpleegkundige moet snel aantrekkelijker worden, waarschuwen de opleidingen.